Dokumentacje odnoszące się do przedsiębiorstw

Prospekty / broszury DE UK US FR IT ES CN PL LitauenLT CZ HU DK SE NO FI RU BR KR
Sprawozdanie z działalności 2020/21 X X                                
Sprawozdanie z działalności 2019/20 X                                  
Sprawozdanie z działalności 2018/19 X X                                
Sprawozdanie z działalności 2017/18 X X                                
Sprawozdanie z działalności 2016/17 X X                                
Sprawozdanie z działalności 2015/16 X X                                
Sprawozdanie z działalności 2014/15 X X                                
                                     
Etap 1: Tworzenie idei X X X X X X X X   X   X X X X X X  
Etap 2: Opracowanie koncepcji X X X X X   X     X                
Etap 3: Opracowanie rozwiązań X X X X X   X     X                
Etap 4: Zapewnienie eksploatacji X X X X X   X     X                
                                     
Rozwiązania automatyzacyjne w systemie X X           X                    
Rozwiązania w zakresie automatyzacji dla przemysłu samochodowego X X X         X                    
Rozwiązania w zakresie automatyzacji dla przemysłu opakowań X X X X X     X     X              
Przeznaczenie rozwiązań z zakresu automatyzacji
Przemysł tekstylny
X X     X   X                      
Rozwiązania w zakresie automatyzacji dla
Rozwiązania w zakresie automatyzacji dla przemysłu przetwórczego i drukarskiego
X X X   X   X                      
Przeznaczenie rozwiązań z zakresu automatyzacji
Logistyka magazynowa
X X X X       X                    
Przeznaczenie rozwiązań z zakresu automatyzacji
Logistyka lotnisk
X X           X                    
                                     
Klienci referencyjni z przemysłu samochodowego X X                                
Klienci referencyjni ze wszystkich gałęzi przemysłu X X                                
 
Certyfikaty i deklaracje DE UK US FR IT ES CN PL LT CZ HU DK SE NO FI RU BR KR
Ogólne
Warunki Handlowe
Serwis (OWS)
X                                  
Certyfikat
Zarządzanie jakością
ISO 9001
X X       X                        
Certyfikat
Zarządzanie środowiskowe
ISO 14001
X X                                
Deklaracja LABS X X                                
Deklaracja REACH X X                                
Deklaracja WEEE/ElektroG X X                                
Formularz kontaktowy