Dokładne dozowanie:

Fricke stawia na standaryzację

Jeden kontroler Lenze do wszystkiego – dlaczego firma Fricke Abfülltechnik stawia na standaryzację

Dzięki systemom dozowania dla przemysłu perfumeryjnego firma Fricke Abfülltechnik jest jednym z liderów na rynku światowym. Około jedna trzecia wszystkich środków aromatyzujących stosowanych na świecie jest produkowana w zakładach Fricke. Ponieważ firma z Minden jest międzynarodowa, przy każdym nowym projekcie ważna jest standaryzacja. Kluczowe pytanie brzmi: jakie komponenty najlepiej stosować i jak projektować podzespoły, aby sprostać wielu wymaganiom? Do napędzania Fricke wykorzystuje serwonapędy i700 firmy Lenze  – kontrolery napędu, które dzięki swoim właściwościom można stosować na całym świecie i do prawie wszystkich silników napędowych.

Wysoka dokładność dozowania przy maksymalnej prędkości dozowania

Dzięki systemowi napełniania laboratoryjnego Dosingstar firma Fricke opracowała oszczędzający miejsce system laboratoryjny, który w maksymalnej konfiguracji z ośmioma modułami automatycznie dozuje z najwyższą precyzją do 800 komponentów w partiachPrecyzja dla mieszanek o objętości do 1000 ml mieści się w przedziale tolerancji ±3 mg. Najmniejsza dawka, jak podaje Fricke to 5 mg, co odpowiada jednej dziesiątej zwykłej kropli deszczu.

“Jeśli mogę z czegoś zrezygnować, jest to bardzo ważne z punktu widzenia standaryzacji i różnorodności części. Jednocześnie zwiększamy stabilność maszyny, ponieważ mniej może się zepsuć. Geniusz wciąż tkwi w prostocie”.

Mario Markmann, kierownik Działu Elektrotechniki w firmie Fricke Filling Technology

Standaryzacja w obszarze Ex

W jednym urządzeniu Dosingstar znajduje się do ośmiu modułów dozujących z dwoma jednostkami pozycjonującymi serwosilniki. Ponadto trzy osie pracują dla systemu bramowego. Dzięki temu pod dachem centralnego kontrolera Lenze typu 3200C  znajduje się aż 19 osi. Dzięki tej centralnej konstrukcji składającej się ze kontrolera 3200C, serwonapędów i700 oraz osi liniowych z serwomotorami  gotowych do montażu– często do stref zagrożonych wybuchem – firma Lenze była w stanie zaoferować znormalizowane rozwiązanie napędowe w ramach wspólnego projektu inżynieryjnego.

Konsekwentne połączenie całego systemu z siecią Ethernet i Ethercat dla technologii napędów sprawia, że firma Fricke może bardzo łatwo wdrożyć centralną architekturę sterowania. W każdym module kolejne sterowniki kontrolują procesy, podczas gdy poziom nadrzędny dba o to, które zadania mają być mieszane i w jakiej kolejności. W jednym urządzeniu Dosingstar zamontowanych jest maksymalnie 10 kontrolerów. Ze względu na silny międzynarodowy charakter ekspertów w dziedzinie napełniania i dozowania, ścisłe powiązania między kontrolerem napędu i serwonapędem umożliwiają wymianę komponentów bez konieczności latania po całym świecie przez specjalnie wyszkolonych techników.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy