Nasza kadra kierownicza

mgr inż. Christian Wendler

Prezes Zarządu (CEO)

dr Achim Degner

Dyrektor Finansowy (CFO)

Dr.-Ing. Claus Bischoff

Dyrektor Techniczny (CTO)

Rada Nadzorcza Lenze SE

W skład rady nadzorczej Lenze SE wchodzi sześciu członków. Rada jest organem doradczym zarządu w zakresie kierowania przedsiębiorstwem i kontroluje kierownictwo firmy w ramach określonych prawem, statutem i regulaminem.

Do podstawowych zadań rady nadzorczej należy ścisła współpraca z zarządem dla dobra spółki, dlatego jest ona stale zaangażowana w podejmowanie decyzji o zasadniczym znaczeniu.

Rada Nadzorcza od 01.05.2022, od lewej do prawej: Dr. Michael Paul, Max Finger, Ingo Kramer, Eckard Dittmann, Nikolaus Belling und Dirk Brockmann.

Formularz kontaktowy