Moduły softwarowe

Pomoc w budowie maszyn modułowych

Świętujemy 10-lecie Lenze FAST

Lenze FAST zaczęło się od pionierskiego pomysłu. Teraz Lenze FAST stało się integralną częścią wydajnej inżynierii oprogramowania i znacznie ułatwia proces inżynierii w szerokim zakresie zastosowań.

Świętuj z nami!

Dla efektywnej inżynierii oprogramowania

Rosnąca cyfryzacja umożliwia tworzenie innowacyjnych, połączonych rozwiązań programowych i koncepcji operacyjnych. Dlatego też wydajny proces inżynierski staje się coraz bardziej kluczem do sukcesu w innowacjach opartych na oprogramowaniu.

Dzięki Lenze FAST, naszym gotowym do użycia modułom technologicznym, można budować na istniejącej, ale elastycznej i łatwo rozszerzalnej ramie podstawowej dla aplikacji maszynowych. W fazie koncepcyjnej, architektura FAST pomaga szybko dojść do własnych, solidnych i rozszerzalnych rozwiązań. A ponadto: Dzięki dużemu zestawowi narzędzi i rozbudowanym usługom FAST, np. do wizualizacji, obsługi użytkownika lub receptur, ilość kodów, które musi wygenerować użytkownik, zostały znacznie zredukowane. Szczególnie cenny jest zintegrowany łańcuch narzędzi inżynieryjnych firmy Lenze, który optymalnie przygotowuje do uruchomienia już na wczesnym etapie.

W fazie koncepcyjnej zorientowana na usługi architektura oprogramowania FAST pomaga szybko uzyskać własne, solidne i rozszerzalne rozwiązania. Obecne wymagania wobec maszyn w kierunku wizualizacji, IIoT i chmury są jeszcze lepiej spełnione. Framework zapewnia interoperacyjność z interfejsem OPC-UA-DI. Umożliwia to sukcesywne dokowanie korzystnych usług.

Jednym z przykładów jest asset management firmy Lenze, w którym zoptymalizowany dostęp do informacji o zasobach uzupełniono automatycznym zarządzaniem błędami.​

Twoje korzyści w skrócie:

  • Dostęp do naszej wieloletniej, sprawdzonej wiedzy technicznej.
  • Architektura oprogramowania, która rozwija się wraz z klientem, z kompleksowym i dojrzałym zestawem narzędzi aplikacyjnych.
  • Podsumowując, skraca to czas tworzenia oprogramowania, zwiększa szybkość innowacji i obniża koszty tworzenia oprogramowania oraz koszty cyklu życia.

Modułowa architektura oprogramowania

Dzięki zestawowi narzędziowemu oprogramowania aplikacyjnego Lenze FAST można osiągnąć modularyzację funkcji maszynowych i standaryzacji interfejsów, co w efekcie zmniejsza czas, koszty i stopień komplikacji inżynierii oprogramowania

Koszty i stopień komplikacji pod kontrolą

Wstępnie przetestowane, udokumentowane i przeznaczone do wielokrotnego użytku moduły oprogramowania prowadzą do lepszej jakości i zoptymalizowanego zarządzania zasobami. Oznacza to, że można łatwo ponownie wykorzystać, rozszerzyć i utrzymać moduły oprogramowania - wydajnie, niezawodnie i bezpiecznie. Ponadto, użycie standardów takich jak PLCopen zapewnia otwartość naszego systemu Lenze.

Odkryj korzyści z Application Software Toolbox FAST!

Tutaj można znaleźć dalsze informacje dotyczące osobistej bezkolizyjnej drogi do długowiecznych, trwałych i wydajnych
aplikacji maszynowych w czasach Przemysłu 4.0.

Modułowe programowanie

Dzięki naszym rozwiązaniom z zakresu inżynierii oprogramowania automatycy mogą pracować w sposób, do którego są przyzwyczajeni - z podstawową architekturą. Funkcje te są zamknięte w poszczególnych modułach.

Basic Motion

Realizacja podstawowych funkcji ruchu, takich jak ruchy osi z prędkością lub pozycją

Centralne i zdecentralizowane

Umożliwia standardowe pozycjonowanie i sterowanie sekwencją osi pod sterowaniem firmy Lenze lub innych producentów. Sterowanie ruchem regulatora prędkości, pozycjonowania, pozycjonowania stołu lub przekładni elektronicznej odbywa się albo w sterowaniu albo na napędzie.

Synchronizacja i tarcza krzywkowa

Wdrożenie synchronizacji różnych ruchów osi w celu realizacji uszczelnienia poprzecznego, przekrawania, elektronicznej przekładni i elektronicznej kontroli tarczy krzywkowej osi.

Nawijanie

Wdrażanie aplikacji, takich jak regulacja położenia wałka nawijającego, napięcia lub prędkości oraz dystrybucja materiału na całej szerokości nawijania.

Zintegrowana robotyka

Realizuj skoordynowane ruchy sterujące osiami, do 6 stopni swobody w systemie Portal, Delta 2D/3D/4D/5D, kinematyka Scara, aby wykonywać aplikacje pick and place na stanowiskach statycznych lub przenośnikach.

Składowanie i pobieranie materiału

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania wykonują pionowe i poziome ruchy jednostek jezdnych za pomocą wciągników w systemach zarządzania zapasami, stosowanych w zakładach produkcyjnych, centrach dystrybucyjnych i magazynach.

Formularz kontaktowy