Oklepany temat, czy może ...?

W Niemczech w związku z pojęciem Przemysłu 4.0 mówi się także o czwartej rewolucji przemysłowej. Zasadniczo chodzi o to, aby, wykorzystując nowoczesne technologie komunikacyjne i informatyczne uczynić produkcję dóbr szybszą, bardziej elastyczną i wydajną.

Są to dokładnie te zagadnienia, którymi od wielu lat zajmują się specjaliści z Lenze. Dlatego w Przemyśle 4.0 nie dostrzegamy rewolucji jako takiej, lecz raczej treściową klamrę opasującą tendencje technologiczne, które otworzą nam szereg możliwości.

Pięć poniższych tez pokazuje, dlaczego sądzimy, że przemysł 4.0 stanowi przełomowe wydarzenie innowacyjne, które zapewnia małym i średnim producentom maszyn wiodącą rolę na świecie budowy maszyn.

1. Świat potrzebuje nowoczesnej automatyzacji

Ciągle rosnąca liczba ludności na świecie, globalny wzrost indywidualnych potrzeb użytkowników, konieczność odpowiedzialnej gospodarki zasobami naturalnymi i inne trendy będą dodatkowo rozbudzać potrzeby w zakresie automatyzacji. Pod parasolem Przemysłu 4.0 gromadzi się wiele różnych, kreatywnych możliwości.

"Przemysł 4.0 ze swoimi wszystkimi aspektami może odnieść sukces tylko wtedy, gdy każdy zaangażowany w to - czyli ostateczni użytkownicy, inżynierowie budowy maszyn, dostawcy technologii i świat nauki - działają wspólnie."

Martijn Theunissen
Global Head of Application & Support

2. Wielkość partii 1 staje się standardem. Bez dodatkowych kosztów czy kompromisów w jakości

Tu leży sedno sprawy. Chodzi o to, że inżynierowie budowy maszyn mogą odnieść sukces i wykorzystać pozytywne trendy tylko wtedy, gdy odpowiednio się zaadaptują.

„Inteligentne systemy techniczne zapewniają ekonomiczne podstawy wielkości partii 1”.

Mgr inż. Frank Maier
Członek zarządu Lenze SE

3. Kompetencje w zakresie oprogramowania w przemyśle maszynowym stanowią niezwykle ważny aspekt

Indywidualizację produktów i elastyczność procesów wytwarzania osiąga się dzięki modułowej inżynierii sprzętu i oprogramowania. Kompetencje, którymi sam sektor budowy maszyn nie dysponuje w dostatecznej ilości.

"Oprogramowanie o wysokiej jakości i możliwości dostosowywania staną się kluczowymi zagadnieniami w zakresie innowacyjności i wydajności produkcji maszyn."

Dr Armin Walter
Dyrektor Lenze Engineering

4. Kompetencje kooperacyjne jako nowe kluczowe kompetencje

Sektor budowy maszyn charakteryzuje się od zawsze wysokim stopniem zorientowania na potrzeby klienta i zdolnością przekładania potrzeb swoich klientów na rozwiązania techniczne. Przemysł 4.0 tworzy nowe aspekty i możliwości, które – przekraczając dotychczas znany świat przemysłu maszynowego – otwierają nowe perspektywy. Ten, kto potrafi szybciej i lepiej współpracować ze swoimi partnerami oraz lepiej się z nimi integrować, zdobędzie przewagę nad konkurencją.

„Zapewniamy naszym klientom przede wszystkim: wysoką wydajność produkcji, niezawodność i bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji maszyny”.

Mgr inż. Christian Wendler
Prezes Zarządu Lenze SE

5. Razem nam się uda

Partnerzy technologiczni, tacy jak Lenze, stanowią część innowacyjnej społeczności w przemyśle budowy maszyn. Z pomocą działających na całym świecie zespołów specjalistów realizujemy rocznie ponad 1.000 innowacyjnych koncepcji automatyzacji maszyn i wspólnie z naszymi klientami wyznaczamy nowe wzorce w branży.

„Lenze – to ludzie, którzy wprawiają Przemysł 4.0 w ruch”.

Mgr inż. Christian Wendler
Prezes Zarządu Lenze SE

Dosyć słów. Jeśli chcielibyście Państwo zobaczyć osobiście, w jaki sposób wdrażamy w życie rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania związane z Przemysłem 4.0, zapraszamy na targi branżowe w Państwa regionie: kalendarz targowy.

Będzie nam miło spotkać się z Państwem.

Formularz kontaktowy