Najwyższe wymagania stawiane produkcji:

powiązanie w sieć, duża wydajność i bezpieczne procesy

Przykłady rozwiązań do produkcji samochodów

Na przebieg produkcji w przemyśle samochodowym wpływ mają dwa decydujące czynniki: just-in-time oraz just-in-sequence. Aby zawsze ich dotrzymywać – ponieważ każdy przestój linii oznacza ogromne dodatkowe koszty – warto korzystać z naszych inteligentnych koncepcji automatyzacji w połączeniu z elastycznymi i efektywnymi rozwiązaniami napędowymi.

Bez względu na układy: nasi eksperci znają proces realizowany przez klienta i pomagają mu w przyspieszeniu i podniesieniu bezpieczeństwa produkcji, dbając równocześnie o efektywność kosztową i energetyczną:

  • Tłocznia
  • Spawalnia nadwozia
  • Lakiernia
  • Montaż

Przenośniki i stoły obrotowe: efektywność przy pracującej taśmie

Proste i efektywne zdecentralizowane rozwiązania napędowe do zmiennych i dużych prędkości transportu w poziomych przenośnikach.

Wysoka niezawodność dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie techniki transportowej.

Niższe zużycie energii dzięki oszczędnościom na biegu jałowym i pracy z częściowym obciążeniem oraz zastosowaniu funkcji oszczędzania energii „VFC eco”.

Łagodny rozruch i wyhamowanie z zastosowaniem ustawianych ramp chronią materiał i transportowany ładunek oraz ograniczają nakłady na konserwację.

Minimalne nakłady związane z instalacją i okablowaniem dzięki zdecentralizowanej koncepcji napędowej.

Kompaktowe rozwiązanie napędowe do stałych prędkości, również w przypadku ciężkich ładunków.

Podnośniki i urządzenia montażowe: do najwyższych wymagań

Wysoka niezawodność pokonywania dużych wysokości dzięki sterowaniu hamowaniem ograniczającemu zużycie.

Przytrzymywanie ładunku podczas postoju przez silnik gwarantuje, że hamulec nie opadnie – w ten sposób chroniony jest materiał.

Szybka i łatwa wymiana w koniecznym przypadku dzięki technologii wtykowej.

Niższe zużycie energii dzięki odzyskowi przy bardzo dużych wysokościach

Układnica magazynowa: magazynier o wysokim stopniu automatyzacji

Kompletny pakiet rozwiązań do przyszłościowych układnic magazynowych następnej generacji.

Łatwe uruchomienie dzięki prefabrykowanym funkcjom technologicznym.

Więcej przestrzeni magazynowej dzięki ograniczeniu stref buforowych.

Wysoka dyspozycyjność dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w zakresie układnic magazynowych.

Niższe zużycie energii dzięki wspólnemu obwodowi pośredniemu DC napędu jezdnego i podnoszącego.

Moduły odzyskiwania energii zapewniające optymalne bilanse energetyczne.

Przetłaczanie i nitowanie: zawsze idealne połączenie

Wysoka precyzja serwoosi zapewnia możliwość korzystania z innowacyjnej i sprawdzonej metody przetłaczania.

Precyzyjny moment obrotowy naszego silnika sprawia, że w efekcie miejscowej obróbki plastycznej na zimno można uzyskać połączenia nierozłączone bez elementów dodatkowych i pomocniczych do łączenia.

Dzięki włączeniu zewnętrznych czujników do naszej automatyki możliwe jest automatyczne wykonywanie zadań związanych z łączeniem w zakresie przedseryjnym i małoseryjnym.

Inteligentne rozwiązania w naszych przetwornikach częstotliwości pozwalają na obróbkę wyników pomiarów procesowych wymagających dokumentowania już w samym przetworniku, które następnie dostępne są w postaci gotowego pliku.

 

Formularz kontaktowy