Nasz świat pracy

Międzynarodowo, a mimo to rodzinnie

Lenze jest przedsiębiorstwem działającym na skalę międzynarodową, zarządzanym rodzinnie. Rodzinna atmosfera czyni firmę Lenze wyjątkową.

Z jednej strony możliwości globalnie działającej firmy, z drugiej strony pełne zaufania współdziałanie.

Tworzymy sieci powiązań i uczymy się od siebie wzajemnie, to kultywowana różnorodność w firmie Lenze.

Od ponad 75 lat nasi pracownicy współkształtują sukces firmy Lenze. Była to doskonała okazja do międzynarodowego świętowania tego zaangażowania w jubileuszowym roku 2017 i organizowania różnych atrakcji: od festynu rodzinnego aż po wyzwania sportowe.

I tak na przykład nasi pracownicy z różnych krajów pokonali krok za krokiem imponujące 287 714 km, aby wesprzeć inicjatywę Różowej wstążki. Organizacja ta pomaga wzbudzać świadomość możliwości wczesnego wykrywania raka piersi.

Nasze atuty dla pracowników w skrócie

Równowaga między życiem a pracą

Istnieje równie dużo stylów życia w firmie Lenze, ile jest Lenzian. Dla każdego z osobna pojęcie równowagi między życiem a pracą oznacza coś innego. Dla jednego ważny jest czas, który może on spędzać ze swoimi dziećmi lub który pozostaje do opieki nad bliskimi. Dla innych pracowników na pierwszym planie jest rekreacja, podróże lub sport. Dlatego w pracy kształtujemy otoczenie, które daje naszym pracownikom swobodę kompromisu życia prywatnego z pracą. Ponieważ wiemy, że rodzina i przyjaciele naszych pracowników stanowią cenną część ich życia.

Rodzina i praca

Rodzina jest dla nas ważna!

Znalezienie równowagi między wyzwaniami życia prywatnego i zawodowego nie jest łatwe. Dlatego dużą wagę przykładamy do tworzenia w pracy otoczenia uwzględniającego potrzeby rodziny.

Oferowane przez nas możliwości różnią się w zależności od kraju i lokalizacji – celem jest dostosowanie do lokalnych wymagań.


W zakładach w Niemczech oferujemy na przykład:

 • Różne możliwości związane z wymiarem czasu pracy,zarówno pod względem samego wymiaru czasu pracy, jak również przesuwania czasu pracy
 • Praca zdalna,jeśli pozwala na to dany zakres obowiązków
 • Niepodlegające podatkowi dopłaty do opieki nad dziećmi w kwocie do 100 euro miesięcznie przez maksymalnie 12 miesięcy
 • Świadczenie z tytułu narodzin dziecka w wysokości 500 euro brutto
 • Informacje o odpowiednich ofertach opieki w regionie – wspólnie z gminami
 • Kontakt w czasie urlopu rodzicielskiego, aby na przykład pracownik mógł uczestniczyć w zakładowych kursach doskonalenia zawodowego
 • Na terenie całych Niemiec porady i pomoc w razie braku możliwości znalezienia opiekuna, we współpracy z firmą Eltern-Service AWO GmbH
Zdrowie

Wszyscy w firmie Lenze są przekonani: zdrowie i motywacja to podstawa wydajności.

Dlatego naszym celem jest stworzenie warunków ramowych organizacji pracy sprzyjającej zdrowiu i motywacji w ramach zakładowego zarządzania zdrowiem. Wspieramy naszych pracowników w radzeniu sobie z rosnącymi wymaganiami w światowej konkurencji.

Oferujemy różne możliwości, w zależności od kraju. W naszych zakładach w Hameln i Extertal są to:

 • Ergonomia na stanowisku pracy
 • Porady i badania w zakresie medycyny pracy
 • Profilaktyka z udziałem lekarza zakładowego
 • Szczepienia przeciwko grypie
 • Akcje oddawania krwi
 • Dni zdrowia
 • Stołówki zakładowe z urozmaiconymi i zdrowymi ofertami
 • Bezpłatne owoce
 • Zakładowe sekcje sportowe, takie jak smocze łodzie, piłka nożna i bieganie
 • Kursy zdrowia i fitnessu we współpracy z lokalnymi siłowniami
 • Imprezy zespołowe, takie jak biegi firmowe i XLETIX
 • Aktywna krótka przerwa na stanowisku pracy
 • Warsztaty dla uczniów zawodu nt. zdrowia
 • Zarządzanie integracją pracowników w zakładzie
 • Porady psychologiczne
Rozwój indywidualny

Osiągaj kamienie milowe. Twój rozwój w firmie Lenze.

Twoje kwalifikacje i know-how stanowią podstawę naszego wspólnego sukcesu. My wspieramy indywidualnie naszych pracowników w zależności od ich zadań i potrzeb.

Dostępny jest obszerny program kursów dokształcających z seminariami, warsztatami, szkoleniami i pracami zespołowymi. Zarówno w Lenze-FORUM, czyli w naszym wewnątrzzakładowym centrum szkoleniowo-komunikacyjnym i informacyjnym, jak i podczas fachowych seminariów i konferencji organizowanych przez firmy zewnętrzne.

Lenze Development Program.

Wewnętrzny Lenze Development Program jest częścią naszej promocji rozwoju osobistego. Sprzyja on ponadzakładowemu dialogowi, oferuje międzynarodowe możliwości współpracy w sieci i tworzy podstawę do zrozumienia wyzwań w innych zakładach.

Utalentowani i zaangażowanie Lenzianie w ciągu dwóch lat realizują różne moduły edukacyjne i przynależne projekty z różnych działów firmy, na przykład Strategy, Sales & Marketing lub Finance & Controlling. Celem jest rozszerzanie osobistych kompetencji, takich jak przedsiębiorcze myślenie, realizacja innowacyjnych pomysłów i wiedza strategiczna. Dzięki regularnemu przekazywaniu informacji zwrotnych i treningom poszerza się autorefleksję. Rozmowy z przedstawicielami naszej kadry kierowniczej w swobodnej atmosferze dopełniają program.

Światowy zasięg

Możliwość pracy na całym świecie i współpraca w sieci.

Szukasz nowych wyzwań za granicą czy może chętnie współpracujesz w interdyscyplinarnych zespołach na całym świecie: Lenze oferuje najróżniejsze możliwości podejmowania nowych wyzwań. Rozwiązuj kwestie przyszłości i zadania w interkulturowym zespole projektowym i aktywnie współtwórz naszą działalność za granicą.

Pokonuj granice. Ucz się od innych i ucz innych.

Program wymiany w firmie Lenze. Wewnętrzny program wymiany wspiera interkulturową zmianę perspektywy. W ten sposób pomagamy lepiej zrozumieć różne wymagania i oczekiwania związane z komunikacją i współpracą. Na trzy do sześciu tygodni pracownicy zmieniają swoje miejsce pracy, pracują na miejscu nad konkretnym projektem, gromadząc przy tym cenne doświadczenia u kolegów za granicą.

Bądź na bieżąco – lepsza wymiana informacji, większa sieć.

Wymiana informacji na miejscu pozwala zebrać cenne doświadczenia. Międzynarodowe imprezy, na przykład Automation System Days, przyciągają Lenzian z całego świata. Celem jest poznawanie się i doskonalenie zawodowe. Oprócz specjalnej wiedzy branżowej oferowane są również szkolenia, takie jak Digital Engineering Process i Digital Challenges. Ale nieustanna wymiana informacji liczy się również w codziennej pracy zawodowej. Wspólna praca bez granic nad rozwiązaniami – technika to umożliwia.

#togetherness4more

Nowe światy pracy

Nowe światy pracy – wspólnie osiągniemy więcej

Nowe możliwości w firmie Lenze wiążą się Mechatronic Competence Campusktóry budujemy w naszym zakładzie w niemieckim Extertal. Powstanie tam technikum, nowy automatyczny magazyn wysokiego składowania, nowy budynek logistyczny oraz nowe światy pracy. Chodzi tutaj przede wszystkim o jedno: nowy rodzaj współpracy.

Poszczególne dyscypliny powinny jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie, również przestrzennie. Dzięki temu mechanicy, elektronicy i specjaliści ds. oprogramowania będą mogli od początku projektu wymieniać swoje punkty widzenia, pomysły oraz doświadczenia i wspólnie dochodzić do idealnych rozwiązań. Równolegle do rozwoju produktów projektowane będą niezbędne procesy produkcji. Powstaną również przestrzenie pokazowe, w których demonstrowane będą kompetencje firmy Lenze w zakresie rozwiązań. Bezpośrednie zbliżenie technologii i produkcji oraz reakcje klientów chcemy wykorzystywać do przyspieszenia transferu wiedzy w uczącej się fabryce. Idealne warunki ramowe do łatwej, pomysłowej i pionierskiej pracy.

Mechatronic Competence Campus (MCC) jako model.

DOCK ONE – tutaj pomysły cyfrowe uczą się chodzić.

DOCK ONE jest wspólnym think tankiem firmy Lenze, encoway i logicline. W przyszłości tutaj z powodzeniem rozwijane będą pomysły związane z digitalizacją na potrzeby Przemysłu 4.0 oraz modele biznesu cyfrowego i produkty cyfrowe. Dzięki DOCK ONE kontynuujemy kurs wzrostu i korzystamy z osiągnięć zakładu w Bremie.

Wyróżnienia

Wyznaczamy standardy dla naszych pracowników.

Fakt, że Lenze jest atrakcyjnym pracodawcą, został już wielokrotnie potwierdzony. Po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę „Top Employer Deutschland” i „Top Employer Ingenieure” od niezależnego instytutu Top Employers Institute. Ale również realizowane przez nas kształcenie było wielokrotnie wyróżniane nagrodą „Best Place to Learn”. Z tego jesteśmy szczególnie dumni. Naturalnie również u nas nie wszystko działa doskonale, ale konsekwentnie pracujemy nad poprawą i udoskonalaniem.

Ponadto firma Lenze jest członkiem inicjatywy Fair Company dla praktykantów. Przedsiębiorstwa Fair Company w godny zaufania sposób przyznają, że spełniają uznane standardy jakościowe i weryfikowalne zasady kształcenia praktykantów. Za tę odpowiedzialną i przejrzystą kulturę organizacyjną są one co roku wyróżniane znakiem Fair Company.

Formularz kontaktowy