OEE & śledzenie przestojów

Przejrzysty dostęp do złożonych danych

Przejrzystość efektywności sprzętu

Zminimalizuj przestoje maszyn i zoptymalizuj czas realizacji

Dostępność, wydajność i jakość to czynniki określające wskaźnik efektywności wykorzystania maszyn, czyli OEE (Overall Equipment Effectiveness). Aby ocenić wydajność i dostępność maszyn w ramach procesu produkcyjnego, operator musi mieć dostęp do odpowiednich danych dotyczących komponentów i maszyn. Właśnie na tym polega system Lenze, nasze OEE & śledzenie przestojów zapewnia przejrzystość procesu produkcyjnego. I to bez dodatkowego sprzętu czy czujników.

Korzyści jako konstruktor maszyn

  • Szybko i łatwo można ustalić wydajność i dostępność maszyny: odpowiednie dane są dostępne w czasie rzeczywistym i natychmiast analizowane
  • Przewaga nad konkurencją: Spełnienie wymagań klientów w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla cyfryzacji procesów produkcyjnych
  • Nadążanie za rynkiem w przyszłości: dane produkcyjne są kluczowym czynnikiem dla optymalizacji maszyn i ukierunkowanego rozwoju

Optymalizacja produkcji w oparciu o rzeczywiste dane

Istotne dane dostępne są w czasie rzeczywistym i natychmiast analizowane.  Dzięki tym danym operatorzy maszyn mogą ustabilizować lub nawet zwiększyć swoją produktywność, między innymi dlatego, że można rozróżnić awarie związane z maszyną i procesami. W przypadku awarii można szybko podjąć działania i skrócić czas przestoju. Dane historyczne są nadal dostępne i mogą być wykorzystywane do analizy i optymalizacji.

W pełni skalowalne rozwiązanie od kontrolera do chmury

Obliczenia OEE i śledzenie przestojów to krok dalej w digitalizacji produkcji. Oba rozwiązania są łatwe do wdrożenia i doskonale współpracują z systemem automatyzacji Lenze. Ponadto nie są potrzebne żadne dodatkowe komponenty, OEE jest obliczany w sterowniku. Łączność w chmurze zapewnia dalsze możliwości, zwłaszcza w kontekście Przemysłu 4.0 i cyfryzacji.

Nasze rozwiązanie w szczegółach:

  • OEE jest obliczany w systemie sterowania
  • Dane na żywo są wyświetlane w HMI – nawet bez połączenia z chmurą. Dzięki połączeniu w chmurze dostępne są dane historyczne
  • Wyniki są wizualizowane na wstępnie skonfigurowanych pulpitach sterujących. Lenze EASY UI Designer umożliwia również konfigurację systemu wizualizacji
  • Do komunikacji wykorzystujemy OPC UA i MQTT, zapewniając łączność dla przyszłych technologii
Formularz kontaktowy