Solidne rozwiązania spełniające wymagania w produkcji samochodów

Pełne zaangażowanie w każdej sytuacji

Znacznie bliżej sukcesu jest ten, kto szybko i indywidualnie potrafi reagować na coraz krótsze terminy dostaw, presję kosztową i podwyższone wymagania związane z produktywnością. My nastawiliśmy się na te wyzwania – i pomagamy naszym klientom, wspomagając się gromadzonym przez nas przez lata know-how w zakresie projektowania napędów i dzięki naszej gamie dostosowanych produktów!

Przygotowani pod każde wyzwanie

 • Przemyślane systemy umożliwiają wymianę urządzenia w trakcie pracy
 • Skalowalność produktów w istotny sposób ogranicza różnorodność wariantów
 • Projektowanie napędu dostosowanego do zapotrzebowania ze zoptymalizowanym bilansem energetycznym
 • Technologia bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Inteligentne systemy służące do podtrzymywania zasilania w przypadku krótkich przerw w dostawach oraz do wyłączania linii sterowanego generatorowo w razie awarii
Scentralizowana / zdecentralizowana technika napędowa
 • Zdecentralizowane rozwiązanie napędowe
 • Zintegrowana technologia bezpieczeństwa
 • Elastyczne interfejsy do podłączenia magistrali przemysłowej
Szybka i łatwa wymiana w koniecznym przypadku
 • Przekładnie aluminiowe zamiast ciężkich przekładni z żeliwa szarego
 • Technologia połączeń wtykowych
 • Parametryzacja przez NFC
 • Wymiary przyłączy typowe w przemyśle
Technologia bezpieczeństwa
 • Uproszczenie struktury systemu
 • Mniej nakładów na okablowanie
 • Lepsza przejrzystość
 • Oszczędność na zewnętrznych komponentach bezpieczeństwa
 • Zwiększenie wydajności systemu
 • Krótsze czasy wyłączania / ponownego włączania
Projektowanie napędów w narzędziu Drive Solution Designer (DSD) dostosowane do zapotrzebowania
 • Ugruntowana wiedza dotycząca zastosowań napędów, np. fizyka napędów, warianty lub efektywność energetyczna
 • Obliczenia z indywidualnymi danymi procesowymi i profilami prędkości
 • Kompletna struktura napędu spełniająca wymagania paszportu energetycznego maszyny od razu uwidacznia potencjał oszczędności
Narzędzia inżynieryjne EASY
 • Rozwiązania w zakresie oprogramowania ułatwiające zadania inżynieryjne
 • Stanowi wsparcie dla serwisantów podczas uruchamiania i konserwacji
 • Interfejs graficzny z kilkoma przyciskami
 • Łatwa diagnostyka online, parametryzacja i uruchamianie
 • Brak ryzyka przypadkowej zmiany aplikacji
 • Wczytywanie gotowych aplikacji do urządzeń
Formularz kontaktowy