Cyfrowe rozwiązania

Zapraszamy do projektowania razem z nami innowacyjnych rozwiązań w zakresie eksploatacji i serwisu maszyn i urządzeń.

Lenze.Digital

Transformacja cyfrowa jest konieczna w celu zapewnienia konkurencyjności własnego modelu biznesowego dzisiaj oraz jutro i w równej mierze otwiera ogromne możliwości rozwijania nowych modeli biznesowych.

Lenze.Digital skupia wiedzę specjalistyczną trzech przedsiębiorstw Państwa produktu Lenze, encoway i logicline – i oferuje szeroką gamę produktów oraz usług, z pomocą których można pomyślnie przejść transformację i generować nowe dochody. W efekcie tworzy się wartość dodaną dla swoich klientów, za którą klienci będą gotowi zapłacić.

W 5 punktach podsumowaliśmy drogę do sukcesu transformacji cyfrowej Państwa firmy.

1. Kompetentny partner w zakresie projektów z planem i przejrzystymi kosztami

My mamy plan. Dzięki sprawnemu zarządzaniu projektami pomagamy w wytyczaniu i osiąganiu celów transformacji cyfrowej. Przedsiębiorstwom oferujemy optymalne rozwiązania, zawsze mając na uwadze terminy i dostępny budżet.

2. Indywidualne modele biznesowe

Lenze.Digital nie tylko dotyka powierzchni, lecz zagląda pod nią. W ramach intensywnego procesu ustalamy kluczowe kompetencje naszych klientów i wspólnie z nimi rozwijamy innowacyjne modele biznesowe idealnie do nich pasujące. Również po wdrożeniu służymy wsparciem.

3. Cyfryzacja procesów end-to-end

Zawsze widzimy dużą całość. Cyfrowe procesy biznesowe oznaczają również szybsze operacje i większą ilość danych powstających w efekcie współpracy naszych klientów ze swoimi klientami. Aby nakłady te nie spowalniały działalności, wszystkie istotne procesy biznesowe należy przekształcać na postać cyfrową krok po kroku.

4. Poprawne i spójne dane to dopiero początek

Wiemy, jak udoskonalać przepływ danych i procesy. Na bramach IoT, urządzeniach brzegowych i platformach typu chmura znamy się doskonale. Jednak bez odpowiedniego modelu biznesowego dane są bezwartościowe – dlatego projektowanie modelu biznesowego ma dla nas najwyższy priorytet.

5. Know-how z zakresu produkcji przemysłowej i automatyzacji

Pomyślne modele biznesu cyfrowego mają ścisły związek z ich zastosowaniem. Grupa Lenze dysponuje ponad 70-letnim doświadczeniem w produkcji przemysłowej i automatyzacji. Automatyzujemy i integrujemy istniejące oraz nowe maszyny w procesach cyfrowych.

We have been named Top Innovator 2020!

You can find more information about the award in our News.

Cyfrowe rozwiązania: wartość dodana z perspektywami dla producenta OEM i użytkownika końcowego.

Dla użytkowników maszyn i urządzeń wsparcie fazy eksploatacji przez OEM stanowi wartość dodaną, która staje się coraz ważniejsza. Rozwiązania cyfrowe oferują sektorowi budowy maszyn możliwość wykorzystania nowych potencjałów sprzedaży i wzmocnienia rentowności w tradycyjnej działalności serwisowej.

Opracuj wspólnie z nami swoją cyfrową podróż na miarę i określ wykonalne i realistyczne kroki dla swojej cyfrowej oferty – dziś, jutro i pojutrze. Oferując cyfrowe portfolio produktów i rozwiązań, wspieramy naszych klientów w każdej fazie.

New call-to-action

DZISIAJ

Zyskaj przejrzystość podczas monitorowania zainstalowanej na całym świecie bazy i zmniejsz wydatki na działalność serwisową.

Za pomocą X4 Remote wspieramy naszych klientów, udostępniając im gotowe rozwiązanie w chmurze do zdalnej konserwacji, analizy danych procesowych i automatycznego monitorowania stanu.

Przetestuj bezpłatnie

Prosty serwis zdalny i monitorowanie warunków w chmurze.

Budowa maszyn i urządzeń stawia swoje własne wyzwania w kontekście cyfryzacji. Klienci wymagają maszyn zapewniających coraz większą elastyczność przy równocześnie wyższej wydajności produkcji.

To właśnie tutaj do akcji wkracza X4 Remote – nasze gotowe rozwiązanie chmury do zdalnej konserwacji, zbierania danych procesowych i automatycznego monitorowania stanu.

X4 Remote pozwala tworzyć innowacyjne usługi dodane dla maszyn i urządzeń w oparciu o platformę chmury pod marką klienta, np.:

  • internetowe i telefoniczne wsparcie centrum serwisowego klienta na podstawie danych rzeczywistych oraz historycznych danych maszyny uzyskanych dzięki wizualizacji i analizie
  • centralne monitorowanie stanu maszyn i urządzeń u klienta końcowego przez centrum serwisowe (Condition Monitoring as a Services)
  • usługi do monitorowania jakości produkcji i ogólnej efektywności wykorzystania urządzeń (OEE) na podstawie nowoczesnej platformy w chmurze

JUTRO

Rozwijaj z nami szyte na miarę cyfrowe rozwiązania związane z Twoimi procesami biznesowymi i serwisowymi.

Pomóż klientom końcowym w optymalizacji eksploatacji opracowanych przez Ciebie maszyn i urządzeń.

POJUTRZE

Na podstawie danych rejestrowanych przez dłuższy okres można opracować przewidujące modele danych.

Podstawa dla nowych pól biznesowych i innowacyjnych modeli biznesowych.

Przetestuj bezpłatnie X4 Remote

Formularz kontaktowy