Rosną wymagania w przemyśle opakowań. Lenze oferuje rozwiązanie.

Rosnące wymagania stawiane maszynom pakującym

Innowacyjność branży opakowań stawia coraz to nowe wyzwania w stosunku do urządzeń i maszyn. Obecne i przyszłościowe wymagania stawiane maszynom pakującym idą w parze z rozwojem cyfryzacji. Poniższe tendencje, obejmujące wiele obszarów, mają coraz większe znaczenie dla użytkowników końcowych.

Elastyczność

Maszyny w coraz większym stopniu muszą być postrzegane jako oddzielne jednostki i pracować elastycznie. W ten sposób możliwa jest szybka reakcja na akcje promocyjne i produkcja szerokiej gamy produktów w jednej maszynie. Dodatkowo czasy przestawiania ulegają skróceniu, a zmiana formatu przebiega szybciej. W efekcie zmniejszają się nakłady związane z wprowadzaniem nowych produktów.

Indywidualizacja

Elastyczność można rozszerzyć aż do wielkości partii równej 1. W ten sposób całkowicie indywidualnie przyciąga się uwagę klienta i klient staje się częścią rozwoju produktu. Duża elastyczność umożliwia dodatkowo szybkie dopasowanie do potrzeb rynkowych i rosnących wskaźników innowacyjności oraz zmniejszenie stanów magazynowych – „Make to Order”.

Przejrzystość

Ulepszone zarządzanie danymi jest podstawą tworzenia sieci wykraczającej poza przedsiębiorstwo. Wszelkie procesy ulegają uproszczeniu dzięki znormalizowanym strukturom danych. Zoptymalizowane procesy monitorowania ułatwiają prace serwisowe i konserwacyjne, całe sterowanie produkcją jest doskonalone. Oferta serwisowa dla klientów staje się lepsza dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych i opcji Track & Trace.

Dyspozycyjność

Wykrywanie usterek na wczesnym etapie gwarantuje maksymalną dyspozycyjność maszyn. Prace serwisowe można zaplanować, zapas części zamiennych do minimum ogranicza związanie kapitału. Części zamienne można zamawiać w prosty sposób. Po szybkiej dostawie wystarczy je zamontować bez konieczności programowania, co przekłada się na większą swobodę przy zakupie maszyny.

Interakcja człowiek-maszyna

Intuicyjne koncepcje ułatwiają obsługę skomplikowanych urządzeń i ograniczają podatność na błędy. Mobilne urządzenia końcowe i otwarte interfejsy zapewniają elastyczne sterowanie i dostęp do wszystkich funkcji maszyny. Technologie internetowe wspomagają diagnostykę i ograniczają błędy w przebiegu produkcji.

Efektywność wykorzystania zasobów

Sieć cyfrowa jest dźwignią wzrostu efektywności wykorzystania zasobów: to maszyna dostosowuje się do materiału, a nie materiał do maszyny. Nakłady związane z materiałem i energią można w ten sposób optymalnie dostosować, przez co do minimum ogranicza się straty produktu i materiałów. Ponadto silniki z inteligentnym sterowaniem umożliwiają odzyskiwanie energii.

Przemysł 4.0 – kompetencje kooperacyjne jako nowe kluczowe kompetencje

Sektor budowy maszyn charakteryzuje się od zawsze wysokim stopniem zorientowania na potrzeby klienta i zdolnością przekładania potrzeb swoich klientów na rozwiązania techniczne. Przemysł 4.0 tworzy nowe aspekty i możliwości, które – przekraczając dotychczas znany świat przemysłu maszynowego – otwierają nowe perspektywy. Ten, kto potrafi szybciej i lepiej współpracować ze swoimi partnerami oraz lepiej się z nimi integrować, zdobędzie przewagę nad konkurencją. Kompetencje kooperacyjne pozwalają gromadzić zasób wiedzy, z którego czerpie się odpowiedzi w związku z tendencjami i wymaganiami odbiorców końcowych dotyczące następnej generacji maszyn.

W ten sposób można tworzyć nowe rozwiązania i innowacje techniczne, których atutem jest przewaga nad konkurencją:

  • Jakie korzyści są dla Państwa najważniejsze?
  • Jakie środki techniczne zostały już zastosowane?
  • Na czym polegają największe wyzwania?

Będzie nam niezmiernie miło porozmawiać z Państwem na temat wspólnych perspektyw.

Formularz kontaktowy