XOX:

modernizacja wytłaczarki przez Lenze Service

Zmodernizowana wytłaczarka z nowoczesną techniką serwo i sterowaniem

Dzięki skalowanym modułom mocy w ramach stopniowanego modelu serwisowego można planować i przeprowadzać modernizacje w fazie eksploatacji maszyny. W firmie XOX w Hameln, główny element produkcji przekąsek, stary ekstruder został zmodernizowany dzięki aktualizacji technologii napędu i sterowania do nowoczesnej technologii serwo i sterowania dostarczonej przez firmę Lenze. Modernizacja ta zapewnia dostępność sprawdzonych maszyn po ich zdefiniowanym okresie eksploatacji, a tym samym jest opłacalna zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i ekonomicznym.

Sprawdzona technologia

Istnieje wiele powodów dlaczego zakłady produkcyjne mogą naprawdę rosnąć razem z nami. Dla jednych jest to nostalgia i duma z pierwszej dużej inwestycji w fazie rozruchu, a dla innych bardziej pragmatyczne argumenty przemawiające za wydajnością i oszczędnością. Często zdarza się, że starsze maszyny działają płynnie, ponieważ ich mechanika jest tak stabilna i niezniszczalna. Ponadto przez dziesięciolecia operator i maszyna są do siebie idealnie dopasowane. Tak silna więź istnieje również w XOX w Hameln – między pierwszą wytłaczarką producenta przekąsek z Dolnej Saksonii, a pracownikami zajmującymi się produkcją flipsów orzechowych. “Chcieliśmy po prostu przywrócić wydajność wytłaczarki” – mówi Edmund E. Besecke, właściciel i dyrektor zarządzający XOX. Nie musiał szukać daleko partnera do tej metamorfozy. W sąsiedniej firmie Lenze miał specjalistę od modernizacji maszyny.

Dzięki firmie Lenze jako partnerowi zlokalizowanemu “tuż za rogiem” producent przekąsek ma szczęście, że w krótkim czasie może uzyskać części zamienne bezpośrednio z fabryki, bez konieczności posiadania własnego magazynu.

“W regionie Wyżyn Wezerskich po prostu razem dobrze współpracujemy.”

Edmund E. Besecke, właściciel i dyrektor zarządzający XOX

Szczegółowa analiza maszyn i modernizacja Lenze Service

Biorąc pod uwagę znaczenie wytłaczarki w produkcji przekąsek, po inwentaryzacji i późniejszej szczegółowej analizie firmy Lenze Service GmbH podjęto decyzję o doprowadzeniu całej technologii napędu i sterowania do nowoczesnego standardu – łącznie z intuicyjną obsługą z wizualizacją dotykową.

Po wstępnej inwentaryzacji firma Lenze Service sporządziła obszerną listę podzespołów z odpowiednim przedstawieniem osi oraz wyczerpującymi informacjami o dostępności podzespołów. Ze sprzętu wygenerowano wirtualną reprezentację wzbogaconą o ważne informacje o zasobach z bazy danych Lenze. Na tej podstawie przeprowadzono szczegółową analizę maszyn w celu zidentyfikowania potencjalnych oszczędności energii, wykrycia słabych punktów lub zagrożeń oraz uzyskania cennych rezerw mocy. Obejmowały one badanie elektronicznych i elektromechanicznych elementów napędu i sterowania, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych elementów funkcjonalnych. Rezultatem była całkowita modernizacja instalacji.

Wspólnie zaprojektowane: modernizacja przez Lenze wytłaczarki dla XOX

To również może Państwo zainteresować

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy