Witron

Analiza danych w centrum logistycznym EDEKA

Witron i Lenze pozyskują dane jakościowe przez 10 lat

Ograniczenia techniczne zostały szybko osiągnięte, gdy po raz pierwszy w magazynach głębokiego mrożenia wprowadzono technologię napędu i automatyzacji. W pierwszych projektach producenci musieli słono zapłacić, ponieważ sprzęt sprawdzony w normalnej logistyce magazynowej nie wytrzymywał tak niskich temperatur. Cała branża musiała zmienić zdanie. Dla Joachima Mehl jest to trafny przykład tego, dlaczego próby nie udają się, gdy brakuje konkretnych danych dot. aplikacji i doświadczeń. Dlatego kierownik utrzymania ruchu w firmie Witron w centralnym magazynie Edeka w Hamm ocenia zainicjowaną przez Lenze analizę jako pozytywną i pionierską dla logistyki i technologii przepływu materiałów. W ciągu około dziesięciu lat w centralnym magazynie Edeka Rhein-Ruhr monitorowano i skrupulatnie analizowano bezpieczeństwo procesowe ponad 5000 napędów elektromechanicznych oraz 2200 serwo przemienników częstotliwości.

Analiza danych w centrum logistycznym EDEKA

Celem długoterminowego badania było zebranie informacji na temat bezpieczeństwa procesu, trwałości oraz przyczyn usterek i uszkodzeń. Witron szacuje liczbę jednostek funkcjonalnych w Hamm na co najmniej 7500 obiektów. “Naprawdę nie mamy tu do czynienia z domkiem dla lalek. Obiekt jest ogromny“, mówi Mehl. Edeka obsługuje w zakładzie w Hamm-Rhynern około 400.000 jednostek handlu detalicznego dziennie. Z 20.000 różnych produktów na powierzchni 90.000 metrów kwadratowych, magazyn centralny jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.

“Wcześnie rozpoczynamy poszukiwania odpowiednich komponentów,
w celu określenia, kiedy i gdzie ma zostać przeprowadzona renowacja.”

Joachim Mehl, kierownik utrzymania ruchu

Czy projekt sprawdza się w praktyce?

Liczy się dostępność – zwłaszcza w obszarach, które stanowią wąskie gardło w przepływie materiałów, których nie da się łatwo ominąć. W tym kontekście obserwacje dostarczyły istotnych informacji na temat tego, kiedy konieczna jest konserwacja zapobiegawcza lub wymiana sprzętu technicznego. “To był bardzo intensywny projekt z Lenze”, podsumowuje Joachim Mehl. “Wiele się nauczyliśmy i dowiedzieliśmy się, gdzie w niektórych obszarach należy wymieniać motoreduktory, ponieważ projekt nie odpowiadał rzeczywistym warunkom na miejscu”. Na przykład obserwacja terenowa wykazała, że motoreduktory podłączone na stałe do sieci, które ograniczają prędkość obrotową podczas uruchamiania z ciężkim żeliwnym wentylatorem, nie są na dłuższą metę wydajnym rozwiązaniem. Dzięki nowemu silnikowi Lenze Smart Motor te aplikacje działają teraz znacznie inteligentniej. Pierwsze 100 urządzeń jest w użyciu, następne 100 jest w trakcie instalacji.

Ekonomiczne i niezawodne planowanie

Takie przykłady pokazują ogromne korzyści z monitorowania obiektu – zarówno dla Witron, jak i Lenze. Długoterminowe obserwacje i analizy wskazują na efekty, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe do określenia. Wyniki te można następnie wykorzystać do ukierunkowanych inwestycji w nowe technologie w ramach renowacji instalacji, a nie tylko do wydłużenia okresu eksploatacji poprzez zastąpienie produktów 1:1. “Planujemy długofalowo i musimy wiedzieć ile pieniędzy Edeka będzie musiała wydać, aby w ciągu najbliższych dziesięciu lat móc pracować tak wydajnie, jak obecnie”, wyjaśnia Joachim Mehl.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Formularz kontaktowy