Przejmowanie odpowiedzialności

Grupa Lenze jako ważny pracodawca i podmiot będący częścią społeczeństwa ponosi szczególną odpowiedzialność społeczną. Odnosząca sukcesy firma rodzinna podejmuje się zadań płynących z tej odpowiedzialności na różne sposoby.

Nasze działania społeczne są realizowane w regionalnym otoczeniu naszych zakładów. Wszystkie spółki wyróżnia wspólne ukierunkowanie i zaangażowanie na miejscu. Wspieramy przede wszystkim regionalne i lokalne projekty oraz inicjatywy w dziedzinie kształcenia, sportu, zdrowia, integracji i kwestii społecznych:

  • Nasze spółki w USA, w Norwegii i we Włoszech angażują się na przykład w szczególności w pomoc ludziom ubogim i wspierają ich, organizując różne lokalne zbiórki.
  • Również w naszych zakładach we Francji pomagamy lokalnym organizacjom pożytku publicznego, przekazując im darowizny.
  • Nasi koledzy ze Szwajcaria wspierali w ubiegłym roku szwajcarską drużynę skeletonową w drodze na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu.
  • W Niemczech w regionach, w których mamy zakłady, przyświecają nam dwa cele: wsparcie w dziedzinie kształcenia i pomoc dla ludzi ubogich. Długofalowo wspieramy projekty promujące interakcje społeczne, integrację, kulturę oraz zdrowie i pomagające osobom dyskryminowanym, chorym psychicznie i fizycznie, w szczególności dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.
  • W ramach firmowego jubileuszu nasi pracownicy na całym świecie angażują się w szczytne cele. Celem projektu „70000 Lenze” było symboliczne pokonanie trasy w przeliczeniu 1000 km za każdy z 70 lat od chwili założenia przedsiębiorstwa w ramach aktywności fizycznej. Nasi pracownicy przebiegli łącznie 287 714 km. W podziękowaniu przekazaliśmy darowiznę na rzecz „Pink Kids”, inicjatywy w ramach Różowej wstążki wspierającej dzieci, których mamy zachorowały na raka piersi. W ten sposób udało nam się zwiększyć świadomość wśród naszych pracowników związaną z możliwościami wczesnego wykrywania raka piersi, a dodatkowo wypromować profilaktykę zdrowotną w naszej firmie.
Formularz kontaktowy