Rozsądne ekologicznie, wartościowe ekonomicznie.

Z rozwiązaniami Lenze BlueGreen Solutions w kierunku efektywności energetycznej

W ujęciu całościowym pokazujemy, jak zwiększyć efektywność energetyczną przy zastosowaniu inteligentnej techniki w zakresie napędów i automatyzacji w danym zadaniu napędu. Ponadto udzielamy wsparcia w zakresie przestrzegania ważnych norm i ustaw.

Wzrost efektywności energetycznej napędów determinują trzy elementy.

1. Inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej: Tak mało, jak to konieczne

  • Dobór parametrów dostosowanych do potrzeb
  • Praca regulowana (przemiennik częstotliwości)
  • Sterowanie ruchem i regulacja efektywne energetycznie

2. Przekształcanie energii z wysoką sprawnością

  • Komponenty o wysokiej sprawności (silniki, przekładnie)

3. Wykorzystanie zwracanej energii hamowania

  • Wymiana energii między kilkoma napędami
  • Przechowywanie energii hamowania
  • Odzyskiwanie energii z hamowania

Efektywne projektowanie napędów w narzędziu Drive Solution Designer (DSD)

Inteligentne projektowanie napędów jest podstawą precyzyjnie zwymiarowanego, a przez to możliwie jak najmniejszego rozwiązania napędowego z właściwymi komponentami. Dzięki programowi Drive Solution Designer (DSD) potencjalne oszczędności są od razu widoczne i dokumentowane w paszporcie energetycznym. Również zrozumiałe porównanie różnych rozwiązań jest w prosty sposób możliwe.

Ponieważ narzędzie DSD w prosty sposób prezentuje skomplikowaną wiedzę leżącą u podstaw projektowania – z ugruntowanym know-how dotyczącym zastosowań napędów, np. fizyka napędów, warianty lub efektywność energetyczna. Programowanie napędów odbywa się na podstawie obliczeń z indywidualnymi danymi procesowymi oraz profilami prędkości i uwzględnia całą strukturę napędu wymaganego w maszynie.

Na szkoleniu DSD z chęcią przybliżymy łatwość zastosowania tego narzędzia inżynieryjnego.

Formularz kontaktowy