IT w połączeniu z OT

Inteligentne wykorzystanie danych

Cyfryzacja w procesie produkcji

Inteligentne wykorzystanie danych dla nowoczesnych systemów produkcyjnych

Nowoczesne systemy produkcyjne opierają się na kompleksowym połączeniu w sieć i szerokiej wymianie ważnych i użytecznych danych pomiędzy produkcją a zarządzaniem. Jednocześnie więcej maszyn połączonych w sieć oznacza większą złożoność, a tym samym wyższe wymagania wobec procesów i technologii. Wiedza o łączeniu dwóch światów: IT i OT - stała się warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu.

Główne przypadki wykorzystania w przemyśle

  • Możliwości optymalizacji OEE dzięki historycznym bazom danych i pulpitom nawigacyjnym - Zarówno w siedzibie firmy, jak i w środowiskach chmurowych
  • Wirtualne uruchamianie i symulacja maszyn 3D w celu uproszczenia i przyspieszenia procesów inżynieryjnych
  • Monitorowanie stanu maszyn i urządzeń z lokalnym przechowywaniem danych i przekazywaniem zgromadzonych danych do chmury

IT w połączeniu z OT: rozwiązania Lenze są na wyciągnięcie ręki


 

Nasz system automatyzacji oferuje Państwu wszystko od poziomu sterowania do elektromechaniki dla realizacji najróżniejszych zadań.

Korzystaj z niezawodnych technologii, intuicyjnych narzędzi inżynierskich i naszego otwartego środowiska systemowego. Nasze rozwiązania są otwarte na efektywną integrację z komponentami innych firm oraz na integrację z topologiami linii wyższego poziomu.


Oferujemy usługi aplikacyjne i inżynieryjne w zakresie integracji maszyn, Condition Monitoring, wydajności maszyn lub wirtualnego uruchomienia w trakcie procesu inżynieryjnego

Aby umożliwić integrację maszyn w inteligentnej fabryce z chmurą, dostarczamy bramy IoT i opartą na chmurze platformę X4 dla usług sieciowych. Umożliwia to proste i bezpieczne podłączenie nowej generacji sterowników firmy Lenze do usług internetowych. Dzięki temu można na bieżąco kontrolować dane i statusy maszyn z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Formularz kontaktowy