Programowanie maszyn według standardu przemysłowego

Zalety dla użytkownika:

 • Dostęp do wszystkich funkcji niezbędnych do planowania i realizacji wymagających zadań z myślą o pełnej automatyzacji maszyn.

Funkcje do fazy projektowania

Drive Solution Designer

 • Przeprowadzenie doboru napędu do własnego silnika

Funkcje do fazy realizacji

programu PLC Designer

 • Parametryzacja przemiennika częstotliwości i sterownika na zasadzie okien dialogowych
 • Wykorzystanie uniwersalnych wzorów aplikacji
 • Edytowanie projektów i aplikacji offline
 • Porównanie i dokumentowanie przygotowanych aplikacji
 • Jednoczesne operacje z wieloma przemiennikami częstotliwości i kontrolerami
 • Graficzna konfiguracja przemiennika częstotliwości do zadań maszynowych edytora zdalnego sterowania
 • Programowanie przemiennika częstotliwości lub sterownika w zakresie zadań realizowanych przez maszynę (sterownik logiczny i sterowanie ruchem)
 • Konfigurowanie złożonych operacji, np. krzywki elektroniczne lub skoordynowane ruchy
 • Parametryzacja funkcji bezpieczeństwa 

EASY UI Designer

 • Projektowanie interfejsów użytkownika maszyn

EASY Starter

 • Parametryzacja funkcji bezpieczeństwa

Funkcje do fazy eksploatacji

programu PLC Designer

 • Aktualizacja aplikacji
 • Szybka diagnostyki (łącznie z rejestrowaniem tendencji)
 • Jednoczesne operacje z wieloma przemiennikami częstotliwości i kontrolerami
 • Wykorzystanie oscyloskopu do diagnostyki i optymalizacji szybkich procesów (w zależności od urządzenia)

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi funkcjami licencji EASY w naszej tabeli!

EASY Professional

Szybki dostęp do:

 • Szczegółów produktu
 • Konfiguracji produktu
 • Oferta online

Otwórz EASY Product Finder

Wsparcie produktu

Narzędzia inżynieryjne EASY

Czytaj więcej
Formularz kontaktowy