Aplikacje lotniskowe dla logistyki bagażowej i ruchu towarowego

Rozwiązania dla zautomatyzowanej logistyki lotniskowej

Kiedy bagaż i ładunek muszą być przetransportowane i przechowane.


Logistyka lotniskowa stawia różnorodne wymagania w zakresie transportu i logistyki magazynowej. W całym procesie centralną rolę odgrywają różne sektory. Wymagania sięgają od wysokiej prędkości i efektywności energetycznej po maksymalne bezpieczeństwo i dostępność.

Nasz międzynarodowy zespół ekspertów posiada wieloletnie doświadczenie w branży oraz know-how w zakresie realizacji systemów automatyki lotniskowej. Wspólnie z Państwem opracujemy idealne rozwiązanie napędowe dostosowane do Państwa potrzeb, z uwzględnieniem zgodności z IATA (International Air Transport Association).

Pakiety rozwiązań dla logistyki bagażowej


Systemy obsługi bagażu (BHS)

Systemy obsługi bagażu wymagają dużej szybkości, efektywności kosztowej, maksymalnego bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i ekonomicznej. Systemy obsługi bagażu muszą być szczególnie elastyczne i charakteryzować się ogromną szybkością, aby zwiększyć wydajność obsługi bagażu i tym samym zapewnić pasażerom wysoką jakość obsługi.

Czytaj wiecej

Pakiety rozwiązań dla logistyki cargo.


Systemy obsługi cargo (CHS)

Urządzenia do obsługi regałów (ETV/SRU) oraz urządzenia przeładunkowe są stosowane w sektorze przeładunku towarów. Przechowują one i pobierają ładunki typu Unit Load Devices (ULD) o ładowności do 12t. Do transportu towarów stosowane są poziome przenośniki, takie jak przenośniki rolkowe lub narożne jednostki transferowe, które są następnie wykorzystywane w ramach procesu magazynowania i pobierania.

Czytaj więcej

Formularz kontaktowy