Aplikacje lotniskowe dla logistyki bagażowej i ruchu towarowego

Rozwiązania dla zautomatyzowanej logistyki lotniskowej

Kiedy bagaż i ładunek muszą być przetransportowane i przechowane.


Logistyka lotniskowa stawia różnorodne wymagania w zakresie transportu i logistyki magazynowej. W całym procesie centralną rolę odgrywają różne sektory. Wymagania sięgają od wysokiej prędkości i efektywności energetycznej po maksymalne bezpieczeństwo i dostępność.

Nasz międzynarodowy zespół ekspertów posiada wieloletnie doświadczenie w branży oraz know-how w zakresie realizacji systemów automatyki lotniskowej. Wspólnie z Państwem opracujemy idealne rozwiązanie napędowe dostosowane do Państwa potrzeb, z uwzględnieniem zgodności z IATA (International Air Transport Association).

Lenze Intralogistics News

We would like to present practical solutions and approaches to you on a regular basis, with a special focus on the possibilities that can be created by digital transformation in intralogistics – an issue of ever-growing relevance. Register now and lay the foundations for digital transformation now to profit from it without delay.

Pakiety rozwiązań dla logistyki bagażowej


Systemy obsługi bagażu (BHS)

Systemy obsługi bagażu wymagają dużej szybkości, efektywności kosztowej, maksymalnego bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i ekonomicznej. Systemy obsługi bagażu muszą być szczególnie elastyczne i charakteryzować się ogromną szybkością, aby zwiększyć wydajność obsługi bagażu i tym samym zapewnić pasażerom wysoką jakość obsługi.

Czytaj wiecej

Pakiety rozwiązań dla logistyki cargo.


Systemy obsługi cargo (CHS)

Urządzenia do obsługi regałów (ETV/SRU) oraz urządzenia przeładunkowe są stosowane w sektorze przeładunku towarów. Przechowują one i pobierają ładunki typu Unit Load Devices (ULD) o ładowności do 12t. Do transportu towarów stosowane są poziome przenośniki, takie jak przenośniki rolkowe lub narożne jednostki transferowe, które są następnie wykorzystywane w ramach procesu magazynowania i pobierania.

Czytaj więcej

Co to jest intralogistyka lotniskowa?

Pod pojęciem logistyki lotniskowej kryją się wszystkie zadania związane z transportem towarów na lotnisku. W ramach tej obsługi naziemnej, towary (np. bagaż) są transportowane do odpowiedniego miejsca przeznaczenia na lotnisku w sposób elastyczny, z uwzględnieniem ich warunków. Logistyka lotniskowa odgrywa kluczową rolę dla konkurencyjności linii lotniczych. Logistyka lotniskowa jest odpowiedzialna za projektowanie i sterowanie procesami operacyjnego świadczenia usług na lotnisku.

Rozwiązania firmy Lenze w zakresie napędów i automatyki dla logistyki lotniskowej znajdują zastosowanie przede wszystkim w logistyce bagażowej i towarowej.

Formularz kontaktowy