Inżynieria oprogramowania

Dokładnie to, czego potrzebują maszyny naszych klientów.

Nasze oprogramowanie

Wspólnie szybko znajdziemy idealne rozwiązanie do każdego zadania realizowanego przez maszyny. Wystarczy zdecydować się na łatwą inżynierię oprogramowania, stosowanie otwartych standardów oraz właściwy dobór napędu. Modułowa budowa jest efektywną drogą do skrócenia czasu produkcji oprogramowania w przypadku projektowania elastycznych maszyn. Znormalizowane moduły można łatwo ponownie wykorzystać, czasy testów ulegają skróceniu, a wskaźniki błędów – obniżeniu. Ponadto pozostaje więcej czasu na dopracowanie tych charakterystycznych cech maszyn, które są istotne dla klientów.


Sposób, w który ułatwimy Państwo modularyzację maszyny:

  • Dzięki naszej aplikacji Software Toolbox Lenze FAST można łatwo opracować i zorganizować modułowe sterowanie maszynowe.
  • Poszczególne moduły maszynowe można optymalnie wyposażyć w precyzyjnie skalowalne urządzenia napędowe i sterujące z naszego systemu modułowego.
  • Uniwersalne standardy i nowoczesne interfejsy komunikacyjne zapewniają zsynchronizowaną „współpracę” pionową, jak i poziomą.
  • Funkcja „Opcjonalne urządzenia” pozwala na opcjonalne dodawanie modułów, a więc urządzeń magistrali, lub ich usuwanie. W ten sposób układy mechaniczne, elektroniczne i oprogramowanie rzeczywiście powstają z jednego „odlewu”, co znacznie skraca czas do wprowadzenia produktu na rynek.
Formularz kontaktowy