Dokładnie to, czego potrzebują maszyny pakujące naszych klientów

Od pakowania w opakowanie bezpośrednie aż po paletyzowanie

Wspólnie szybko znajdziemy idealne rozwiązanie automatyzacyjne do każdego zadania realizowanego przez maszyny.

Gwarantujemy:

  • Skalowalny sprzęt na spójnej i otwartej platformie automatyzacji
  • Modułowe oprogramowanie z myślą o wydajnej inżynierii oprogramowania
  • Otwarty charakter powiązania w sieć dzięki stosowaniu standardów rynkowych
  • Rozwiązania spełniające wymagania digitalizacji
  • Dogłębne rozumienie działania maszyn klientów przez doświadczonych ekspertów branżowych

Łatwa inżynieria oprogramowania

Z pomocą Application Software Toolbox Lenze FAST można zestawiać w jednym szablonie inteligentne, znormalizowane moduły oprogramowania do różnych modułów maszynowych, projektując w zupełnie prosty sposób oprogramowanie do maszyn. Tą drogą realizuje się nawet 80% zadań związanych z inżynierią oprogramowania do sterowania ruchem, co przekłada się na znaczne skrócenie czasu projektowania funkcji podstawowych maszyny.

Otwarte standardy

Systemy automatyzacji Lenze wyróżnia otwartość! Dzięki stosowaniu standardów rynkowych możemy w dowolnej chwili łączyć się w sieć z innymi systemami sterowania i systemami napędowymi. Pozwala to na łatwe podłączanie się do nadrzędnych struktur liniowych. Ten otwarty charakter rozwiązania gwarantuje bezpieczną przyszłość, zarówno producentowi maszyn, jak i użytkownikowi końcowemu.

Spójna i otwarta platforma automatyzacji do maszyn pakujących.

Oferowany przez nas łańcuch narzędzi inżynieryjnych zapewnia spójną inżynierię w różnych fazach cyklu życia maszyny. Są one dostosowane do zadań inżynieryjnych w zakresie mechatroniki i optymalnie przygotowane pod użytkownika i zadanie.

Dodatkowo z naszej strony ułatwiamy klientom projektowanie poprzez modularyzację i standaryzację oprogramowania maszyn, znacząco skracając w ten sposób czas rozwoju maszyny.

Nasza spójna platforma automatyzacji oferuje wszystko, czego potrzeba do realizacji najróżniejszych zadań – od poziomu sterowania po elektromechanikę. Klienci zyskują na naszej ofercie niezawodnych technologii, długowiecznej jakości i łatwej obsłudze wszystkich efektywnych energetycznie produktów mechatronicznych.

A ponieważ rozwiązania w zakresie automatyzacji muszą być otwarte na efektywną integrację komponentów pochodzących od różnych partnerów, nasza platforma również stwarza w tym zakresie wszelkie możliwości.

Formularz kontaktowy