Wszystko to, co potrzebne na etapie projektowania maszyny

Zalety dla użytkownika:

 • Szybkie i łatwe odnajdywanie, projektowanie i zestawianie produktów w zespoły
 • Szybki dostęp do wszystkich parametrów i ewentualne dopasowywanie parametrów podczas pracy maszyny

Funkcje do fazy projektowania

EASY Finder

 • Funkcja katalogu: wyszukiwanie produktów, określanie opcji, zapytanie o ofertę
 • Parametry bazowe: wyszukiwanie właściwego produktu dla danej aplikacji
 • Dane do prac inżynieryjnych: korzystanie z rysunków CAD, charakterystyk M-n itd. produktów firmy Lenze

Drive Solution Designer

 • Precyzyjny dobór: optymalne dostosowanie zespołu napędowego do danego zastosowania
 • Analiza sprawności energetycznej zastosowania z całym zespołem napędowym
 • Dane do prac inżynieryjnych: korzystanie z rysunków CAD, charakterystyk M-n itd. produktów firmy Lenze

Funkcje do fazy realizacji

EASY Starter

 • Parametryzacja przemiennika częstotliwości i sterownika na zasadzie okien dialogowych

Funkcje do fazy eksploatacji

EASY Starter

 • Aktualizacja aplikacji
 • Szybka diagnostyki (łącznie z rejestrowaniem tendencji)
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi funkcjami naszych licencji EASY w tabeli!

Wsparcie produktu

Narzędzia inżynieryjne EASY

Czytaj więcej
Formularz kontaktowy