Security

Lenze Knowledge #10

Hackers are increasingly targeting machines and systems and causing production downtimes. Consequently, security is gaining importance in automation and becoming more of a focus for machine builders and operators of production facilities - out of self-interest and with a view to legal requirements.

As automation experts, we provide the best possible protection for our hardware, software and digital services. However, machines and plants can only be comprehensively protected against cyber risks if all parties involved - i.e., automation specialists, machine builders, and operators - take the necessary measures.

This white paper provides machine builders and operators with orientation in the jungle of standards and regulations concerning cybersecurity for machines: It offers an overview of the legal framework, requirements according to standard 62443, and implementation options in practice.

Download Whitepaper

Plug & Produce dla inteligentnej fabryki

Lenze Knowledge #9

Samozarządzające się linie produkcyjne są tutaj! W elastycznej produkcji przyszłości, moduły maszyn będą nie tylko łączone automatycznie, ale będą koordynować się jako część linii produkcyjnej, komunikować i współdziałać w procesie produkcji. Dzięki koncepcji Plug & Produce firma Lenze przedstawia drogę do tej przyszłości. Plug & Produce jest otwartą, elastyczną i niezależną od producenta koncepcją komunikacji i integracji dla maszyn i linii produkcyjnych, opartą na standardzie komunikacji OPC UA wykorzystującym " administration shell" do opisu maszyn i ich możliwości ("umiejętności"). Nasz raport opisuje koncepcję Plug & Produce, co jest już dziś możliwe i jakie kroki są niezbędne do skutecznego wdrożenia.

Pobierz raport

Komunikacja między maszynami

Lenze Knowledge #8

Raport OMAC PackML prezentuje tematykę komunikacji między maszynami w oparciu o znormalizowane modele informacyjne (PackML). Wyjaśnia on, co kryje się pod pojęciem PackML oraz jak podzielony i zbudowany jest standard, ale przede wszystkim kładzie szczególny nacisk na argumentację korzyści z punktu widzenia użytkownika. Rzeczywiste przykłady firm Procter & Gamble, Velux i Arla Foods pokazują zalety wynikające z użytkowania PackML z punktu widzenia użytkownika końcowego. Przykłady Mettler Toledo i grupy ProMach prezentują, w jaki sposób stosowanie PacKML może przydać się także producentom maszyn. Wymienione referencje można wykorzystać także w codziennej pracy dystrybucyjnej.

Pobierz raport

Modele biznesowe w Przemyśle 4.0

Lenze Knowledge #7

W efekcie digitalizacji otwierają się coraz to nowe drzwi prowadzące do klientów, procesów i danych, które do tej pory były zamknięte lub przynajmniej dotychczas nie można było z nich korzystać w sposób ekonomiczny. Kto nie marzy o przełomowym modelu biznesowym, którym w locie można podbić rynek i pozostawić za sobą zdumioną konkurencję.

Niestety realizacja takiego marzenia nie jest łatwa. Do osiągnięcia takiego celu niezbędny jest spory łut szczęścia. Poza tym sukces oparty jest na połączeniu zasadniczego zrozumienia czynników sukcesu/porażki związanych z innowacjami, zdolnościami organizacyjnymi oraz ciężką drobiazgową pracą, które na pierwszy plan nie wysuwa osiągania planowanych wskaźników, lecz postępy w nauce. Niniejszy raport łączy te tematy i sprowadza szumny temat „nowych modeli biznesowych” z powrotem na płaszczyznę faktów z przemysłu maszynowego.

Pobierz raport

Przemysł 4.0, czyli OPC UA

Lenze Knowledge #6

Nie istnieje temat Przemysłu 4.0 bez komunikacji. Wszystkie rzeczy – urządzenia, moduły i maszyny – komunikują się we wszystkich kierunkach. I co chwilę w ucho wpada OPC UA.

Ale co się za tym kryje? Skąd się to wzięło? I na co się to przyda?

Na te pytania odpowiada raport, który dodatkowo wyjaśnia, dlaczego OPC UA jest czymś więcej, niż tylko magistralą przemysłową.

Pobierz raport

Cyfrowy bliźniak

Lenze Knowledge #5

Przemysł maszynowy jest pod ciągłą presją czasu i kosztów: dotrzymywanie terminów dostaw, trzymanie się uzgodnionych specyfikacji i do tego wprowadzanie zmian w oprogramowaniu podczas uruchamiania, gdy klient siedzi nam już na karku. W razie problemów szybko może się zdarzyć, że do pełnej akceptacji prototypu przez klienta będzie potrzeba kilku podejść. Jednak wtedy kalkulacja kosztów będzie nadawała się już na makulaturę. Jednym z rozwiązań tego dylematu jest inżynieria cyfrowa.

Obecnie do projektowania, symulowania, dystrybucji maszyn oraz zarządzania nimi stosuje się już najróżniejsze programy narzędziowe o wysokim stopniu specjalizacji. Jednak wiele dostępnych rozwiązań to nadal rozwiązania wyspowe i w wielu miejscach brakuje spójnego, cyfrowego łańcucha procesowego. Raport towarzyszy robotowi w pełnym cyklu życia produktu i na podstawie różnych przykładów wyjaśnia, jaka wizja kryje się za cyfrowym bliźniakiem i jakich korzyści można się po nim spodziewać w fazach o całkowicie różnej charakterystyce.

Pobierz raport

Przetwarzanie w chmurze a przemysł maszynowy

Lenze Knowledge #4

 

Oprogramowanie Dilemma w przemyśle maszynowym

Lenze Knowledge #3

Świat cyfrowy trwale zmienia przemysł maszynowy. Zwiększa się złożoność maszyn oraz stopień indywidualizacji, a ponadto powstają nowe usługi i modele biznesowe. Nakłady związane z oprogramowaniem rosną w ten sposób wykładniczo. Dlatego konieczne jest znalezienie środków i sposobów na bardziej efektywne programowanie.

Jednak samo dodatkowe know-how branżowe nie wystarcza do rozwiązania problemu. Chcąc korzystać na nowoczesnych metodach projektowania, u producenta OEM musi zmienić się również organizacja procesów. Raport praktycznie objaśnia, które aspekty statusu quo przysparzają problemów, i udziela odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób będzie przebiegać dalszy rozwój przemysłu maszynowego. Uwaga skupia się na szybkiej adaptacji maszyn do wymagań klientów oraz efektywnym kształtowaniu procesów projektowania dzięki zastosowaniu zwinnych metod i na pytaniu o konsekwentne zapewnienie jakości rozwoju oprogramowania.

Pobierz raport

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Lenze Knowledge #2

Z przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa maszyn wynika, że producent maszyny musi zapewnić bezpieczeństwo człowieka, maszyny i środowiska w całym cyklu życia (i w każdym trybie pracy) maszyny. Jeśli kadra zarządzająca nie dopilnuje realizacji tego wymogu, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za skutki – niekiedy ryzykując również utratę prywatnego majątku.

Istnieje wiele obowiązków, które należy wypełniać. Są one zapisane w niezliczonych ustawach i dyrektywach. Raport stanowi zarys wymogów prawnych, porad dotyczących realizacji oraz konsekwencji nieprzestrzegania przepisów. W jednym z punktów omówiono wzajemne zależności między bezpieczeństwem rozumianym jako safety i security. Oba tematy były postrzegane kiedyś jako przeciwieństwa, natomiast obecnie pojęcia safety i security zbliżyły się do siebie i muszą być uwzględniane oraz analizowane wspólnie. Dokument omawia dodatkowo szanse wynikające z bezpieczeństwa funkcjonalnego. Trzy konkretne przykłady pokazują, na czym polega bezpośrednia opłacalność bezpieczeństwa. Dla chcących dalej zgłębiać ten temat zamieściliśmy ciekawe propozycje lektur, wśród których znalazły się nie tylko normy i dyrektywy, ale również ważne interpretacje.

Pobierz raport

Cyfrowe wyzwanie

Lenze Knowledge #1

Nasz pierwszy raport w sposób pragmatyczny wskazuje kroki niezbędne do poradzenia sobie z zadaniami związanymi z cyfryzacją. Ponieważ droga od klasycznego rozwoju produktów do zarządzania innowacjami wymaga również adaptacji struktury przedsiębiorstwa i kultury organizacyjnej. Wiedza podstawowa oraz uporządkowanie powiązań, porady związane z pokonywaniem przeszkód oraz propozycje dalszej lektury uzupełniają treść dokumentu.

Raport jest adresowany w pierwszej linii do dyrektorów i osób odpowiedzialnych z kadry zarządzającej przedsiębiorstwa.

Pobierz raport

Formularz kontaktowy