Serwoprzemiennik i700 cabinet jest przeznaczony do dynamicznego sterowania ruchem oraz aplikacji wieloosiowych. System powiązany składający się z jedno- i dwuosiowych urządzeń w połączeniu z odpowiednim dystrybutorem i naszymi sterownikami będzie doskonałym wyborem na potrzeby zastosowań automatyzacyjnych.

Z wykorzystaniem naszych sterowników takich jak na przykład c520 można wykonywać niemal wszystkie zadania z dziedziny sterowania w celu dogodnej realizacji ukierunkowanych ruchów wielu osi z wysoką dynamiką. W oparciu o nasze moduły oprogramowania w ten sposób można zrealizować nowoczesne, modułowe układy sterujące maszyną.

Jako moduł rozszerzający serwoprzemiennika i700 cabinet w zakresie od 22 do 110 kW można zastosować serwoprzemiennik i950 cabinet.

Cechy charakterystyczne

  • Zintegrowany system powiązany DC
  • Niewielka szerokość montażowa od 50 mm w przypadku osi podwójnej
  • Moduły osi o wielokrotnej zdolności przeciążeniowej na wypadek wyjściowych prądów szczytowych mieszczących się w zakresie od 5 do 64 A, w przypadku osi podwójnych – do 32 A
  • Funkcja autotuningu na potrzeby prostych i szybkich ustawień kontrolera
  • Funkcja bezpieczeństwa „Bezpieczne odłączenie momentu (STO)”

Dane techniczne i właściwości (moduły osiowe)

Dane techniczne
Oś pojedyncza: 0.75 ... 15 kW
Oś podwójna: 0.75 ... 7.5 kW
Przyłącza
Zakres zasilania DC: 260 ... 775 V
(centralne zasilanie poprzez moduły zasilające)
2 wejścia cyfrowe
Wysterowanie hamulca postojowego
Monitoring temperatury silnika
Wejście resolwera / multi enkodera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (silnik)
Komunikacja
EtherCAT

Dane techniczne i właściwości (moduły zasilające)

Dane techniczne
Napięcie wyjściowe: DC
Prąd znamionowy obwodu pośredniego: 30 A oraz 60 A
Przyłącza
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Opornik hamowania
3 wejścia cyfrowe (stałe przyporządkowanie)
2 wyjścia cyfrowe (stałe przyporządkowanie)
Rozporządzenie-w-sprawie-produktów-podwójnego-zastosowania

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy