Zgodność z zasadami

Zgodność z zasadami (ang. compliance) jest nieodłącznym elementem kultury organizacyjnej Grupy Lenze. Aby przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad w skali globalnej – natury ustawowej, administracyjnej czy firmowej – postawiliśmy na system zarządzania zgodnością z zasadami (Compliance Management System, CMS). Celem CMS jest systematyczne zapobieganie ryzyku oraz uniemożliwianie naruszania przepisów w oparciu o wewnętrzne regulaminy, ciągłość organizacyjną zgodności z zasadami oraz szkolenia.

Kodeks postępowania

Istotną częścią wewnętrznych przepisów dotyczących zgodności jest kodeks postępowania (Code of Conduct). Do tego dochodzą wytyczne z zakresu zgodności z zasadami odnoszące się m.in. do takich obszarów jak prawo antymonopolowe, zwalczanie korupcji, bezpieczeństwo IT i ochrona danych osobowych, które precyzują kodeks postępowania. W ramach dostosowanych do grup docelowych i cyklicznych szkoleń przekazywana jest wiedza na temat zgodności z zasadami, a także budowana świadomość odpowiednich kwestii.

Niemiecki
Angielski
Francuski
Włoski
Chiński
Polski
Hiszpański
Portugalski

Biuro zgłoszeniowe

Zgłoszenia naruszeń lub podejrzeń mogą być zgłaszane przez Sygnalistę za pośrednictwem następujących kanałów:

kanału Lenze-Tarnów Sp. z o.o.:

  • telefonicznie: +48 14 629 60 39 / wew.58
  • w formie pisemnej (e-mail/list) na adres:

compliance.lenzetarnow@lenze.com
Pani Justyna Cholewiak
Lenze-Tarnów Sp. z o.o.
Kochanowskiego 30
33-100 Tarnów

  • osobiście Pani Justynie Cholewiak podczas umówionego bezpośredniego spotkania w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Sygnalisty.

kanału Grupy Lenze:

  • telefonicznie: +49 5154 82-3399
  • poprzez grupowy system do zgłaszania naruszeń: https://lenze.integrityline.app
  • w formie pisemnej (e-mail) na adres : compliance-officer@lenze.com
  • osobiście Inspektorowi ds. zgodności wyznaczonemu przez organizację podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w ciągu 14 dni od otrzymania takiego wniosku Sygnalisty.

Informacje podane przez Zgłaszającego powinny być jak najbardziej szczegółowe. Zgłaszający jest proszony o podanie jak najbardziej szczegółowych informacji na temat faktów, które mają zostać zgłoszone, aby można je było właściwie ocenić, a także o podanie swojego adresu pocztowego lub adresu e-mail ("adres kontaktowy"). Zgłoszenia anonimowe również zostaną odnotowane i zbadane. Jeśli zgłoszenie nie zostanie sporządzone na piśmie, Sygnalista ma możliwość, na żądanie, sprawdzenia, poprawienia i, w razie potrzeby, potwierdzenia podpisem wewnętrznie sporządzonego protokołu.

Formularz kontaktowy