Cyfrowy bliźniak

Ciągła inżynieria cyfrowa

Cyfrowy bliźniak

Na drodze do Przemysłu 4.0

Proces rozwoju bardziej wydajnych i elastycznych maszyn staje się coraz bardziej złożony. Używamy cyfrowego bliźniaka, aby stworzyć warunki dla ciągłej cyfrowej inżynierii dla naszych klientów. Sprawdziliśmy to zarówno na naszych własnych komponentach, jak i dla implementacji po stronie OEM. W ten sposób można bardziej efektywnie wdrażać np. rozwiązania do monitorowania stanu, symulacji lub zarządzania aktywami.

Cyfrowy bliźniak odwzorowuje fizyczne komponenty i maszyny oraz służy jako punkt gromadzenia wszystkich istotnych informacji. Koncepcja ta znana jest pod nazwą Asset Administration Shell (AAS) i jako podstawowa technologia stanowi realne wsparcie w automatyce przemysłowej.

  • W systemie AAS dla każdego składnika aktywów gromadzone są odpowiednie dane, np. opisy właściwości mechaniczno-elektryczne, dokumentację i certyfikaty, oprogramowanie, opis zachowań.
  • Ten zbiór informacji służy jako podstawa aplikacji w ramach Przemysłu 4.0 i dlatego musi być zgodny z określonymi standardami.
  • Konsekwentne wykorzystanie danych jest możliwe między innymi dzięki zastosowaniu internetowego narzędzia do planowania kompletnych projektów automatyzacji - Lenze EASY System Designer.

Sales

Telefon
+48 32 203 97 73
E-mail
biuro.pl(at)lenze.com
Skontaktuj się z nami

 

Our Digital Twin experts provide more detailed insights.       Watch presentation now                                

Dalsze prezentacje i webcasty firmy Lenze na temat Digital Twin

Wykład: Na drodze do Przemysłu 4. 0 z cyfrowym bliźniakiem.

IPrzemysł 4.0 jest tak naprawdę możliwy tylko dzięki cyfrowemu bliźniakowi. Digital twin - zwany również Asset Administration Shell  - jest cyfrowym obrazem fizycznego urządzenia i zawiera wszystkie istotne dane.

Obejmuje to na przykład opisy właściwości mechaniczno-elektrycznych, dokumentację i certyfikaty, oprogramowanie i opisy zachowania. Ta baza informacji służy jako podstawa aplikacji  w kontekście Przemysłu 4.0 i musi być zgodna ze standardami, aby umożliwić współpracę i komunikację między producentami.

To rodzi szeroki zakres pytań dla inżynierów mechaników. Jakich standardów nie mogę już uniknąć? Oraz: Jakie konkretne kroki mogę i muszę podjąć, aby pozostać konkurencyjnym?

Dowiedz się więcej na wykładzie i czekaj na konkretny przykład z praktyki!

Mówca:
Patrick Bruder​
Business Development Manager Automation w Lenze

 

Obejrzyj wykład na YouTube

Dyskusja przy okrągłym stole: Cyfrowe bliźniaki w praktyce

Na drodze do Przemysłu 4.0

Jak blisko jesteśmy wizji Przemysłu 4.0? Które scenariusze aplikacji zostaną wdrożone w pierwszej kolejności? Jako inżynier mechanik, jak mogę rozpocząć pracę już dziś? I jaki jest najlepszy sposób, aby to zrobić?

Podczas tego okrągłego stołu przedstawiamy perspektywy z badań i przemysłu. Eksperci z firm Hegla, Festo, Lenze i Phoenix Contact wymienią poglądy na temat wyzwań związanych z koncepcją digital twin i opowiedzą o tym, jak już dziś możliwa jest wymiana informacji między producentami. Spojrzenie na praktykę powinno to pokazać: Jaką wartość dodaną może mi zaoferować cyfrowy bliźniak oraz jakie technologie i standardy są dostępne

dr Markus Schoisswohl
Dyrektor Generalny (CEO)
HEGLA New Technology GmbH & Co. KG

dr Michael Hoffmeister
Ekspert wykonawczy Biznes cyfrowy
Festo SE & Co. KG

Andreas Orzelski
Główny Specjalista Standaryzacja
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Burkhard Balz
Starszy wiceprezes Systemy automatyki
Lenze SE

Markus Kiele-Dunsche
Global Expert Engineering and Automation/Innovation
Lenze SE

Lenze webcast #5 : Nie ma Przemysłu 4. 0 bez Asset Administration Shell​

Asset Administration Shell (AAS): koncepcja teoretyczna czy realne wsparcie w automatyce przemysłowej? Nasi eksperci twierdzą, że Przemysł 4. 0 jest możliwy tylko dzięki AAS i omawiają to szczegółowo w naszym webcaście na żywo.

W ten sposób na AAS gromadzone są odpowiednie dane dla każdego składnika majątku, np. opisy właściwości mechaniczno-elektrycznych, dokumentacja i certyfikaty, oprogramowanie, opis zachowań. Ten zbiór informacji służy jako podstawa dla aplikacji w ramach Przemysłu 4. 0 i dlatego musi spełniać określone standardy.

Tak więc, nie ma Przemysłu 4. 0 bez AAS! Konkretnym przykładem jest konsekwentne wykorzystywanie danych, które jest możliwe m. in. dzięki zastosowaniu systemu Lenze EASY System Designer.

Rozmawia z Państwem:

Falk Vespermann
​Industry Manager w Lenze

Denis Göllner
Expert Engineering and Automation / Innovation w Lenze