Dostupnost, výkonnost a kvalita jsou faktory, ze kterých je vytvořen ukazatel OEE (Overall Equipment Effectiveness = Celková účinnost zařízení). Aby bylo možné tyto tři faktory v rámci výrobního procesu vyhodnotit, musí mít provozovatel přístup k příslušným údajům jednotlivých komponentů a strojů. A přesně zde nastupuje firma Lenze. Náš OEE & Downtime Tracking (sledování celkové účinnosti zařízení a prostojů) se stará o transparentnost ve výrobním procesu bez dalšího hardwaru nebo senzorů. Tímto způsobem je možné minimalizovat prostoje strojů a optimalizovat doby zpracování.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Výpočet celkové účinnosti zařízení (OEE) probíhá v řídicím systému
  • Data v reálném čase bez připojení ke cloudu
  • Historie dat dostupná při připojení ke cloudu
  • Výsledky jsou vizualizovány na předem nakonfigurovaných dashboardech
  • Perspektivní bezpečná komunikace přes OPC UA a MQTT
Kontaktní formulář