Robustní řešení pro požadavky textilního průmyslu

Plné nasazení. V každé situaci.

Aby bylo možné vyhovět zvláštním požadavkům v textilním průmyslu, můžete se spolehnout na naše dlouholeté know-how v oblasti dimenzování pohonů a na naše přizpůsobené portfolio výrobků. To tvoří základ robustního řešení, které je přizpůsobeno podmínkám příslušného výrobního závodu.

Tímto způsobem lze kompenzovat případné výpadky sítě způsobené nestabilními rozvodnými sítěmi a budete schopni se vyrovnat s některými zvláštními okolními podmínkami, jako je vysoká vlhkost vzduchu nebo vznik prachu a nečistot.

Vybaveno na všechno:

 • inteligentní systémy pro řešení výpadků sítě
 • Výrobky pro použití při vysokých teplotách okolí
 • Alternativní koncepce chlazení pro regulátory frekvence a servoregulátory v rozvaděčích
 • Potažené desky plošných spojů
Motory
 • Motory bez ventilátorů
 • Motory se speciálními kryty ventilátorů
 • Kontrolery bez ventilátorů
  • S integrovaným UPS
  • Lze používat při teplotách okolí do 55 °C
Alternativní koncepce chlazení

Alternativní koncepce chlazení, jako jsou technologie Push-Through a Cold Plate

Inteligentní systémy

Inteligentní systémy pro přemostění krátkých přerušení síťového napájení a pro generátorem řízené odstavení linky v případě výpadku sítě

Potažené desky plošných spojů pro ochranu před vlivy prostředí

Potažené desky plošných spojů pro ochranu před vlivy prostředí

Kontaktní formulář