Přesně to, co pro svůj stroj potřebujete.

Od výroby vlnité lepenky až po potisk a zušlechťování obalového materiálu a etiket.

Pomocí našich inteligentních automatizačních řešení společně rychle najdeme nejlepší řešení pro každou úlohu stroje. Spolehněte se na jednoduché softwarové projektování, použití otevřených standardů, správné dimenzování pohonu a energetický účinná řešení.

Jednoduché softwarové projektování

S naší sadou nástrojů Lenze FAST Application Software Toolbox můžete inteligentní, standardizované softwarové komponenty pro nejrůznější strojní moduly kombinovat v jedné šabloně, a snadno tak vytvořit software svého stroje.

Tím můžete realizovat až 80 % projektování Vašeho pohybového softwaru, což vede k výraznému zkrácení doby vývoje základních funkcí Vašeho stroje.

Otevřené standardy

Automatizační systémy Lenze jsou otevřené. Díky použití standardů platných trhu se dokážeme kdykoliv propojit s výrobci jiných řídicích a pohonných systémů. To umožňuje snadnou integraci do nadřízených liniových struktur. Tato otevřenost je zárukou udržitelnosti do budoucna, a to jak pro výrobce stroje, tak pro koncového uživatele. Udržte svou základní kompetenci ve firmě a zajistěte si konkurenční výhodu.

Použijte správné páky.

Stále vyšší rychlosti materiálu, menší série a individuální požadavky na zušlechťování jsou výzvy, se kterými se výrobci strojů musí stále častěji vypořádávat. Dobré důvody pro to, abychom Vám každodenní práci usnadnili.

Kontaktní formulář