Podmínky používání

Ručení

Za správnost textů a zobrazení na těchto webových stránkách neručíme. Jednotlivé údaje jsme vytvářeli podle nejlepšího vědomí a svědomí, mohou ale také obsahovat chyby. Za nevyžádané obsahy zaslané e-mailem, faxem nebo jinou cestou neručíme. Neexistuje nárok na vydání. Kdo nám předá obsahy, aniž by sám použil odpovídající bezpečností postupy, jedná na vlastní riziko i tehdy, když je předání součástí smluvního plnění nebo komunikace při plnění smlouvy.

Software nabídnutý ke stažení je poskytnut uživateli v předložené formě. Všechna rizika týkající se kvality a výsledků zjištěných jeho použitím nese uživatel. Odpovídající bezpečnostní opatření proti případnému nesprávnému ovládání musí provést uživatel. Neručíme za přímo nebo nepřímo vzniklé škody, např. ztráty zisku, ztráty zakázek nebo jiná omezení v podnikání jakéhokoli druhu.

Autorská práva

Na všechny texty, fotografie nebo grafiku umístěné na našich webových stránkách se vztahují autorská práva. Stahování (ukládání) a/nebo další zpracování veškerých dat těchto webových stránek je bez schválení držitele autorských práv kromě dočasného ukládání spojeného s používáním prohlížeče a operačního systému zakázáno a může mít kdykoli za následek právní kroky, a to na základě trestního a občanského zákoníku. Povoleno je pouze stahování textů, fotografií a grafik pro osobní, individuální potřebu, a nikoli pro komerční použití. To se netýká dat výslovně označených jako tiskové informace.

Externí odkazy

Webové stránky firmy Lenze obsahují odkazy na jiné webové stránky. Lenze neodpovídá za obsah těchto webových stránek ani za dodržování předpisů o ochraně údajů ze strany jejich provozovatelů. Neosvojujeme si jejich obsahy a neručíme za ně.

Verze: 11/2011

Kontaktní formulář