Podporujeme Vás při projektování.

Pro každý úkol ten správný nástroj.

Nástroje pro projektování EASY

Chcete navrhovat stroje, vyrábět je nebo je uvádět do provozu? Nastavit nebo diagnostikovat stávající stroj? Nezáleží na tom, zda se jedná o jednoduché aplikace nebo je požadována nejvyšší přesnost a dynamika. Můžete si vybrat nástroje, které vám vyhovují, a své projektování tak urychlit a zjednodušit.

Plánování

EASY Product Finder

EASY Product Finder (EPF) je online nástroj pro vyhledávání, konfiguraci, poptávání a objednávání výrobků od firmy Lenze. EPF Vám zobrazí veškeré důležité informace o našem sortimentu výrobků. To zahrnuje například CAD data a charakteristiky točivého momentu / rychlosti související s výrobkem. Pomocí základního dimenzování tak můžete snadno propočítat aplikace a vyvinout počáteční nápady pro strojní řešení.

Spustit EASY Product Finder

Volba výrobků atd.

EASY Product Finder (EPF) pomáhá konstruktérům a nákupčím při výběru a nákupu výrobků Lenze pro pohony a automatizaci. 

 • Přehledné zobrazení všech výrobků 
 • Pomocí různých funkcí vyhledávání rychle najdete správné výrobky
 • Na základě údajů o výkonu nebo specifických vlastností prohledává EPF naši databázi výrobků, aby Vám představil vhodný výrobek
 • Centrální správa prostřednictvím nákupního košíku

Vaše osobní přihlášení nabízí následující možnosti:

 • vyhledávání výrobků podle materiálového čísla
 • zjištění cen a dostupnosti
 • zadání objednávky 
 • zobrazení historie objednávek

Rozsáhlé výrobky, jako jsou elektropřevodovky,
můžete snadno přizpůsobit
podle potřeb Vašeho stroje. Vámi
zvolené výrobky se zaznamenají v nákupním košíku a lze je
Seznam výsledků lze vytisknout. Cenovou poptávku tak lze zadat
několika kliknutími myší. Rychle získáte všechny
potřebné informace.

Základní dimenzování EPF Vám dává
možnost vyvinout první návrh pro
pohonné řešení, sestávající z elektropřevodovky
a měniče.
Na základě základních aplikací, jako je
pojíždění/doprava, zvedání nebo otáčení, lze hravě
a v několika málo krocích vytvořit pohonné
řešení.

Flexibilně dostupné odkudkoliv:
https://Productfinder.Lenze.com

Hledání výrobků a nákupní košík

EPF Vám pomůže najít správné výrobky pomocí intuitivní funkce vyhledávání.

 • Rychlé vyhledávání nabízí cílené zadávání na základě nejdůležitějších kritérií vyhledávání.
 • Pomocí vyhledávání podle klíčových slov lze přímo zadávat kritéria vyhledávání, vlastnosti výrobků nebo typová označení a vzájemně je propojovat.
 • V podrobném vyhledávání lze pomocí dalších užitečných kritérií zpřesnit výsledky nebo zadat hledaný dotaz jinak.
 • Návrhy výrobků ze seznamu výsledků lze porovnávat na základě jejich vlastností.
 • U výrobků s mnoha variantami, jako jsou elektropřevodovky, lze poté pomocí konfigurace výrobku stanovit další možnosti.

Nákupní košík je ústředním místem pro ukládání zvolených výrobků a provádění všech dalších kroků souvisejících s nákupem. Zbožové koše lze lokálně ukládat, rozdělovat a při načítání slučovat.

Uložení vybraných výrobků z:

 • hledání výrobků
 • konfigurace výrobků
 • základní dimenzování
 • dimenzování z DSD
 • materiálové číslo (přihlášení)
 • historie objednávek (přihlášení)

Funkce nákupního košíku pro další proces nákupu:

 • zobrazení/zaprotokolování údajů o výrobků
 • změna konfigurace výrobků
 • vygenerování CAD dat
 • zadání žádosti o nabídku
 • zjištění cen a dostupnosti (přihlášení)
 • přímé objednání výrobků (přihlášení)
Základní dimenzování, CAD data a charakteristiky M-n

Základní dimenzování

Kromě čistého vyhledávání výrobků v nástroji EASY Product Finder Vám základní dimenzování nabízí možnost hravě najít „první“ návrh pohonného řešení pro elektropřevodovku s měničem.

Na základě základních aplikací, jako je pojíždění/doprava, zvedání nebo otáčení, se nástroj rychle a efektivně v několika krocích dostane k řešení.

 1. Volba aplikace
 2. Volba koncepce pohonu
 3. Zadání dat aplikace
 4. Volba technologie pohonu
 5. Nalezení pohonného řešení

Včetně charakteristik M-n a dat CAD a ePLAN. Řešení lze zaprotokolovat a přenést přímo do nákupního košíku.

CAD data

 • Cílené vyhledání CAD dat
 • Lze otevřít přímo u výrobku v nákupním košíku

K dispozici ve všech běžných 2D a 3D formátech, včetně 3D PDF.

Ukazatele M-n

Zjistěte a zaprotokolujte charakteristiky točivého momentu / otáček pro kombinace motoru/měniče.

Drive Solution Designer

Dimenzování pohonu orientované na konkrétní aplikaci je alfou a omegou pro vývoj cíleného konceptu stroje. Pomocí nástroje Drive Solution Designer (DSD) můžete vytvářet, optimalizovat a dokumentovat pohonná řešení. DSD posuzuje energetickou účinnost pro každou aplikaci zvlášť. Díky tomu Vám nástroj během vývoje konceptu stroje odhalí potenciální úspory.

čtěte více

Plánování a kontrola pohonných řešení

Pro koncept stroje je velmi důležitá mechatronická analýza systému. Konstruktéři mohou pomocí nástroje Drive Solution Designer (DSD) rychle a snadno stanovit správné dimenzování pohonu.

DSD zahrnuje fundované a v praxi prověřené znalosti aplikací pohonů a elektromechanických komponent pohonu. Tyto znalosti jsou Vám interaktivně poskytovány. Jednoduché i složité aplikace jsou popsány svými jednotlivými procesními údaji a specifickými rychlostními průběhy.

Mechanickou a elektrickou strukturu pohonu lze individuálně přizpůsobit požadavkům Vašeho stroje. Komponenty pohonu jsou kontrolovány z hlediska fyzikálních požadavků i z hlediska proveditelných kombinací.

Každý, kdo se na projektování podílí, má společný přístup k vytváření pohonného řešení.

Pohonné řešení. K dosažení optimálního pohonného řešení můžete v aplikaci vyvinout alternativy s různými koncepty řešení, technologiemi pohonu, výrobky nebo
vytíženími.

Energetický průkaz Vám transparentně ukazuje energetickou bilanci vypočítaného pohonného řešení. Podrobný technický protokol shrnuje výsledky dimenzování.

DSD má rozhraní pro komunikaci s nástrojem EASY Product Finder (EPF), a spojuje tak výhody EPF s výhodami DSD.

Optimální pohodlí při obsluze ro rychlé a snadné dimenzování pohonu, posouzení a zkouška celého pohonného systému a vytvoření alternativních pohonných řešení jsou hlavními vlastnostmi DSD.

Aplikace a pohonné systémy

Naše nástroje pro projektování jsou k dispozici ke stažení.

Skupiny uživatelů:

 • Konstruktéři ve fázi plánování
 • Inženýři pracující na projektování ve fázi vývoje a uvádění do provozu
 • Pracovníci servisu při kontrole problémů na místě instalace

Aplikace:

 • Rozsáhlé aplikace, jako např. lineární a rotační pohony, pohony navíjení, kol a zdvihu, synchronní pohony, dopravní pásy a čerpadla
 • Procesní parametry s know-how pro řešení
 • Popis standardizovaných provozních režimů
 • Libovolně definovatelné pohybové sekvence pomocí pohodlného editoru
 • Import charakteristiky zatížení M-n
 • Kontrolní seznamy pro zaznamenávání parametrů aplikace

Síť, okolí:

 • Druhy sítí a napětí sítě
 • AC sítě a propojení stejnosměrných meziobvodů s více osami
 • Okolní podmínky

Pohonné systémy:

 • motor na měniči s různými způsoby regulace
 • Mechanické nástavby (brzdy, snímače)
 • S převodovkou nebo bez ní
 • S přídavným hnacím prvkem nebo bez něj
 • Jednoosé a víceosé systémy
 • Napájecí a rekuperační moduly
 • Brzdné odpory
 • Kombinovatelnost komponent
 • Systémová integrace a znalosti o výrobcích
 • Dimenzování uživatelských motorů

<strong/>

Zkoušky/scénáře

 • Mezní zatížení (elektrické/mechanické)
 • Vytížení, rezervy, zatížení sítě
 • Zkoušky systému, např. posouzením charakteristiky M-n pohonného systému až po odbuzení
 • Možnosti kombinací
 • Ztráty a energetická účinnost
 • Koordinované pohybové sekvence
Funkce a vlastnosti

Užitečné funkce

 • Pohonná řešení s energetickým průkazem
  • Transparentnost pro aplikaci a kompletní pohonný systém
  • Spotřeba energie, náklady na energii, emise CO2, optimalizační potenciál, amortizace
 • Application Tuner: okamžité porovnání řešení při různém provozu aplikace
 • Dokumentace k řešení prostřednictvím přizpůsobitelných protokolů (krátký a podrobný protokol, protokol o uvedení do provozu)

Vlastnosti

 • Optimální komfort obsluhy pro rychlé, snadné a profesionální dimenzování pohonu
 • Volitelný výběr možností výrobků
 • Posouzení a testování celého pohonného systému
 • Tvorba alternativ s porovnáním
 • Různé pomocné kalkulačky a tabulky hodnot
 • K dispozici v různých jazycích
 • Metrické a imperiální jednotky
 • Online nápověda s tipy k obsluze a dimenzování
 • Rozsáhlé webové odkazy na další zdroje informací

EASY System Designer

EASY System Designer (ESD) je webový nástroj pro kompletní plánování řešení strojů, obsahující automatizační a pohonné komponenty a software. Společně s Vámi použijeme nový vývojový nástroj při návrhu řešení Vašeho stroje a uvedeme Vaše nápady se zajištěnou buducností bezpečně do pohybu.

Základní vlastnosti:

 • kratší doba vývoje s nižšími personálními náklady a kratší časy při rozhodování „time-to-decision“ díky jednoduchému návrhu systému
 • jistota při správném rozhodování díky integrovaným odborným znalostem a zkušenostem
 • kontinuita v procesu vývoje díky komplexním nástrojům a službám
 • efektivní plánování díky opětovnému využití řešení
 • štíhlé procesy prostřednictvím webové spolupráce

Cesta digitální transformace: S firmou Lenze můžete jít touto cestou nejen ve výrobě, ale i při vývoji a konstrukci strojů!

Spusťte EASY System Designer

Úspora času

Svůj systém navrhněte jednoduše efektivně: Rychlý a snadný návrh systému Vám ušetří čas při hledání řešení. Tímto způsobem získáte cenné vývojové prostředky, snížíte riziko a svůj stroj můžete uvést na trh rychleji. A to nejlepší: Včasné návrhy řešení Vám dávají jistotu pro správné rozhodování při projektování Vaší automatizace.

Zvýšení kvality

Ať už řešíte standardní úkoly nebo vyrábíte speciální stroje: Využíváte naše znalosti. Naše rozsáhlé know-how jsme integrovali do Technologických modulů Lenze FAST a tím Vám ho zpřístupnili. Naše standardní softwarové moduly jsou konstruktérům k dispozici již při vytváření koncepce stroje. Díky tomu se minimalizují následné náklady na programování a Vám to poskytuje větší časový prostor, abyste se mohli soustředit na atributy Vašeho stroje, které budou vyvolávat nadšení.

Kromě toho můžete při systémovém plánování provádět iterace výrazně rychleji, protože ne všechny změny musí být vždy zapracovány do jiných nástrojů. Odstraněním manuálních rozhraní se snižuje riziko přenosu chyb.

Komplexní v celém procesu vývoje

Digitalizovaný vývojový proces Vám umožní vyvinout správný koncept automatizace pro Váš individuální stroj již v počáteční fázi projektu.

Standardizovanou a automatizovaně vytvořenou dokumentaci můžete použít při dalším vývoji, a až do konce životního cyklu v běžném provozu či při údržbě.

Další plus: Díky připojení k EASY Product Finderu firmy Lenze lze vybrané výrobky vkládat do nákupního košíku, což urychluje proces nabídky.

Efektivita při plánování

Vy znáte stroj a my zase máme rutinu: Pomocí ESD zajistíme, že Vaše řešení stroje bude vytvořeno podle osvědčeného a standardizovaného postupu, a tím se postaráme o větší bezpečnost v procesu plánování.

Spolupráce

Naše vize: Všichni, kdo se podílejí na procesu vývoje stroje, - na Vaší i naší straně - budou mít společný pohled na plánování. Pokud všechna oddělení přistupují ke společné databázi, je koordinační proces velmi štíhlý. Kromě toho lze protokoly výsledků generovat s různými pohledy na stroj a vytvořit tak standardizovanou dokumentaci v závislosti na odborných odděleních.

Realizace

PLC Designer

PLC Designer je nástroj pro programování a zprovozňování výrobků s funkcí PLC na bázi CODESYS V3. Programování Logic & Motion je založeno na standardu IEC 61131-3. Certifikované moduly podle PLCopen pro Motion Control a Coordinated Motion usnadňují realizaci i rozsáhlých projektů PLC. Bude Vám pomáhat grafický cam editor pro vačky, debugger a monitorovací funkce.

čtěte více

Programování a uvedení do provozu

PLC Designer je nástroj pro Vaše programování a zprovozňováních našich výrobků PLC. Programování výrobků PLC odpovídá normě IEC 61131-3.

PLC Designer Vám nabízí všechny funkce pro pohodlné projektování controller based řešení. Kromě toho Vám nabízíme komplexní podporu při realizaci Vašich projektů ze strany našich aplikačních inženýrů, a to v každé fázi projektu.

Software je založen na CODESYS V3 a je určen pro inženýry pracující na projektování u výrobců strojů. Součástí funkcí nástroje PLC Designer je rozsáhlá knihovna funkčních modulů pro nejrůznější typy úloh. PLC Designer lze použít v kombinaci s nástrojem EASY Starter pro snadné uvedení do provozu.

Funkce PLC

Funkce PLC podle IEC 61131-3

 • Seznam příkazů (AWL)
 • Kontaktní schéma (KOP)
 • Funkční plán (FUP)
 • Strukturovaný text (ST)
 • Sekvenční blokové schéma (AS)
 • Volně grafický editor funkčních plánů (CFC)

Jednoduché zvládnutí komplexních záležitostí

 • Sbírka knihoven se standardizovanými technologickými moduly FAST
 • Lze využít různé verze stejné knihovny
Další funkce

Distribuované aplikace

 • Více řízení v jednom projektu
 • Oddělení funkce a hardwaru
 • Několik aplikací na jednom hardwaru

 

Dialogové okno pro parametrizaci

Všechna dialogová okna pro diagnostiku a parametrizaci

Opětovné použití

 • Objektově orientované programování
 • Podmíněné generování kódu – usnadňuje vytváření škálovatelných programů použitím příkazů preprocesoru


Grafický editor křivek

Definujte jednoduše i komplexní řízení pohybu.
Včetně vačkové dráhy a importu a exportu
tabulek opěrných bodů

EASY UI Designer

 

Vizualizace na expertní úrovni

Intuitivní návrh rozhraní podporuje jednoduchou a bezchybnou obsluhu ve složitých situacích. EASY UI Designer Vám k tomu nabízí v praxi prověřené inovace z oblasti grafického designu a moderní návrhy uživatelského rozhraní.

Na základě příkladů a dodaných objektů Controls můžete velmi snadno vytvářet optimalizované individuální ovládací koncepty pro různé skupiny uživatelů. Ovládací prvky může obsluha během doby provozu dynamicky upravovat.

Přizpůsobená vizualizace stroje a uživatelské rozhraní splňují požadavky na obsluhu orientovanou na uživatele a umožňují optimální uživatelský zážitek.

Výkonný grafický editor Vás podporuje při projektování a usnadňuje návrh rozhraní pomocí funkce drag & drop.

EASY UI Designer lze použít k vytvoření online upravitelného dashboardu s předdefinovanými widgety a gesty s více dotyky.

EASY UI Designer je založen na otevřeném systému. Souběžně lze vyvinout nestandardní pokročilé ovládací prvky.

Vlastnosti

Vlastnosti:

 • Podporovaná série: v800
 • Vektorová vizualizace
 • Online editovatelný dashboard pro konkrétního uživatele s předdefinovanými widgety, jako je kruhový graf, indikátor, trend, sloupcový graf nebo zobrazení skutečných hodnot
 • Rozšiřitelné pro individuální požadavky zákazníků přidáním ovládacích prvků, šablon, stylů, filtrů vlastností, typů projektů atd.
 • Rychlejší a snadné ovládaní díky moderním technologiím pro podporu gest s více dotyky
 • Rozsáhlá knihovna šablon
  • Přizpůsobitelné šablony zobrazení a projektů
  • Přizpůsobitelné rozložení
  • Tvorba vlastních šablon
 • Rozšířené řešení chyb komunikace, například vizuální zpětnou vazbou ovládacích prvků

Procesní komunikace

 • OPC UA
 • Volitelná připojení k externím řízením
 • Abstrakční vrstva proměnných / přepínání mezi řízeními

Přepínání jazyků

 • Všechny texty používají Unicode
 • Texty s dynamickými komponenty (proměnné)
 • Přepínání písem (Evropa/Asie), jednotek, symbolů a barev
 • Nástroj pro import a export pro Excel

Správa alarmů

 • Strukturování a definice tříd alarmů, skupin alarmů, uživatelem definovaných položek zobrazení pomocí filtrů a řazení
 • Různé způsoby potvrzení
 • Historie s přepínáním jazyků

VisiWinNET®

Snadné znázornění aplikací: Rodina výrobků VisiWinNET® je vizualizační softwarová platforma pro stavbu strojů a zařízení, jejíž silné stránky spočívají mimo jiné ve škálovatelnosti a v kombinaci systému pracujícího v reálném čase s vývojovým systémem.

Výhody pro Vás:

 • Univerzální, integrovaný vizualizační software
 • Pro klasické ovládání a sledování (HMI) v blízkosti stroje, jakož i pro náročné systémy SCADA využívající technologii klient/server
 • Rychlá tvorba aplikací
 • Předem zhotovené komponenty vizualizace (šablony) a příklady zajišťují rychlé a efektivní vytváření aplikací

Provoz

EASY Starter

Díky snadno použitelným diagnostickým a parametrizačním dialogovým oknům pomáhá EASY Starter servisním technikům při uvádění do provozu a údržbě. Nástroj volitelně umožňuje také online diagnostiku a hledání chyb bez nebezpečí nechtěné změny aplikace. EASY Starter nabízí všechny funkce pro bezpečný provoz strojů. Pomocí základních funkcí nástroje EASY Starter načtete hotové aplikace, aktualizujete firmware zařízení a upravíte parametry v kontextových rozhraních.

čtěte více

Uvedení do provozu a údržba

Od uživatelů pro uživatele. EASY Starter pomáhá při uvádění Vašich strojů do provozu a při jejich údržbě. Snadno použitelná dialogová okna pro parametrizaci a diagnostiku a strukturované grafické uživatelské rozhraní vám v každé situaci zajistí potřebný přehled.

EASY Starter byl speciálně navržen pro uvádění výrobků od firmy Lenze do provozu a pro jejich údržbu. Nástroj v této souvislosti umožňuje online diagnostiku a hledání chyb. V diagnostickém režimu není možná změna parametrů, takže nehrozí nebezpečí nechtěné změny aplikace.

Uživatelsky příjemná navigace v nabídkách s malým množstvím tlačítek Vám pomůže se všemi úpravami stroje.

EASY Starter obsahuje všechny funkce, které jsou pro Vás důležité, například načtení hotových aplikací do zařízení, aktualizaci firmwaru zařízení nebo přizpůsobení parametrů v kontextových rozhraních. Pro různé aplikace Vám EASY Starter poskytne vhodné uživatelské rozhraní.

Intuitivní rozhraní

Intuitivní rozhraní

 • Rozhraní optimalizovaná pro různé aplikace a různé uživatele
 • Přehledné nabídky s malým množstvím tlačítek
 • Navigace uživatelů nezávislá na zařízení
 • Snadná správa různých zařízení
 • Několika kliknutími ke správnému parametru
 • Přímá nápověda pro všechny parametry a hlášení zařízení

Uživatelská rozhraní pro konkrétní aplikace

EASY Starter lze používat v provozních režimech podle
konkrétní aplikaci – každý uživatel tak získá
individuálně upravené rozhraní,
aby mohl efektivně splnit svůj úkol:

 • EASY Starter
 • EASY Starter/Online only
 • EASY Starter/Online & Read only
 • EASY Application Loader
 • EASY Firmware Loader
 • Smart Motor
Další funkce

EASY Starter

 • Plný rozsah funkcí nástroje EASY Starter pro všechny uživatele, kteří chtějí diagnostikovat a nastavovat stroje a pohony
 • Správa offline a online zařízení

EASY Starter Online only

 • Změna parametrů přímo v připojeném zařízení
 • Komunikace přes všechny stávající servery sběrnice OPC Lenze
 • Snadný výběr komunikační cesty k zařízení
 • Možnost přenosu na více zařízení

EASY Starter Online & Read only

 • Snadná online diagnostika zařízení – zcela bez nebezpečí nechtěné změny aplikace

EASY Application Loader

 • Jednoduchý asistent pro servisní pracovníky výrobců strojů i koncových zákazníků
 • Načtení hotové zákaznické aplikace do zařízení v několika krocích
 • Pro sériové uvedení do provozu je k dispozici řízení dávek

EASY Firmware Loader

 • Jednoduchý asistent pro servisní pracovníky výrobců strojů i koncových zákazníků
 • Načtení firmwaru do zařízení v několika krocích
 • Pro sériové uvedení do provozu je k dispozici řízení dávek

Lenze Smart Motor

 • Pro servisní pracovníky výrobců strojů i koncových zákazníků, kteří Lenze Smart Motor používají
 • Jednoduchý počítačový nástroj pro parametrizaci Lenze Smart Motoru
 • Přenos do motoru přes adaptér USB/NFC
  (není součástí dodávky)

Všechny vývojové nástroje „EASY“ a jejich předchůdci jsou k dispozici ke stažení pod Soubory ke stažení.

Licence nástroje pro projektování EASY

Pro každého uživatele vhodná licence.

Další informace o licencích pro nástroj EASY Engineering Tool.

Kontaktní formulář