Nic nového, nebo…?

V Německu se v souvislosti s Průmyslem 4.0 hovoří také o čtvrté průmyslové revoluci. V jádru jde o to, nasazením moderních informačních a komunikačních technologií výrobu zboží navrhnout a realizovat tak, aby byla flexibilnější, rychlejší a efektivnější.

To jsou přesně ta témata, kterými je práce zaměstnanců firmy Lenze již mnoho let ovlivněna a která cítí jako jistý závazek. Proto nevidíme v Průmyslu 4.0 skutečnou revoluci, ale spíše kontextový rámec pro technologický vývoj, který nám nabídne spoustu příležitostí.

Pět tezí, proč věříme, že Průmysl 4.0 je velkou vlnou inovací, se kterými si německé strojírenství zachová pozici na světové špičce.

1. Svět potřebuje moderní automatizaci

Stále se zvyšující počet obyvatel světa, celosvětově rostoucí individualizace poptávky, nutnost odpovědného zacházení se zdroji a další trendy budou potřebu automatizace dále podněcovat. Pojem Průmyslu 4.0 zastřešuje a sdružuje mnoho možností utváření.

„Průmysl 4.0 s mnoha dílčími aspekty se může podařit jen tehdy, když všichni zúčastnění, tedy koncoví uživatelé, výrobci strojů, dodavatelé technologií a věda potáhnou za jeden provaz.“

Martijn Theunissen
Global Head of Application & Support

2. Dávka čítající jeden kus se stává standardem. Bez vícenákladů nebo snížení kvality.

V tom spočívá výzva. To znamená, že výrobce strojů může být úspěšný a profitovat z pozitivního trendu jen tehdy, když se odpovídajícím způsobem změní.

„Inteligentní technické systémy činí dávku čítající jeden kus ekonomicky možnou.“

Dipl.-Ing. Frank Maier
člen představenstva Lenze SE

3. Softwarové know-how ve strojírenství je kritické téma

Individualizace výrobků a flexibilizace výroby se realizují pomocí modularizovaného hardwarového a softwarového inženýrství. Know-how, kterým strojírenství samo v dostatečné míře nedisponuje.

„Vysoce kvalitní a přizpůsobitelný software se stává klíčovým hnacím prvkem pro inovace a produktivitu projektování.“

Dr. Armin Walter
šéf Lenze Engineering

4. Schopnost spolupracovat se stává novou základní kompetencí

Strojírenství se vždy vyznačovalo silnou orientací na zákazníky a převádělo požadavky svých zákazníků na technická řešení. S Průmyslem 4.0 přicházejí – z oblastí mimo tradiční svět strojírenství – dílčí aspekty a možnosti, které nabízejí nové šance. V soutěži vyhraje ten, kdo rychleji a lépe spolupracuje s partnery a více je integruje.

„Našim zákazníkům nabízíme především toto: produktivitu, spolehlivost a bezpečnost v celém životním cyklu strojů.“

Dipl.-Ing. Christian Wendler
předseda představenstva Lenze SE

5. Společně to zvládneme.

Technologičtí partneři jako Lenze jsou součástí „Innovative Community“ ve strojírenství. S našimi globálně působícími týmy automatizujeme více než 1000 inovativních koncepcí strojů ročně a společně s našimi zákazníky určujeme nová měřítka pro odvětví.

„Lenze – to jsou lidé, kteří Průmysl 4.0 uvádějí do pohybu.“

Dipl.-Ing. Christian Wendler
předseda představenstva Lenze SE

Dost bylo slov. Chcete-li zažít naše řešení pro výzvy Průmyslu 4.0 naživo, navštivte nás na odborném veletrhu ve Vaší blízkosti: Kalendář veletrhů.

Těšíme se na Vás.

Soubory ke stažení

Kontaktní formulář