Nejvyšší nároky na výrobu:

datové propojení, vysoká obrátkovost a bezpečné procesy

Příklady řešení pro výrobu automobilů

Výrobní proces v automobilovém průmyslu je ovlivňován dvěma rozhodujícími faktory: just-in-time a just-in-sequence. Aby byly za všech okolností zajištěny, protože každý výpadek zařízení s sebou nese enormní náklady, můžete těžit z našich inteligentních automatizačních koncepcí ve spojení s flexibilními a účinnými pohonnými řešeními.

Ať už jde o jakékoliv konkrétní dílčí zařízení, naši odborníci znají Váš proces a podpoří Vás při rychlejší a spolehlivější výrobě a současně zajistí nákladovou a energetickou účinnost:

  • Lisovna
  • Karosárna
  • Lakovna
  • Montáž

Dopravní zařízení a otočné stoly: efektivita na běžícím pásu

Jednoduché a efektivní decentralizované pohonné řešení pro variabilní a vysoké rychlosti dopravníku v horizontální dopravní technice.

Vysoká spolehlivost díky více než 30 letům zkušeností s dopravní technikou.

Nižší spotřeba energie díky úsporám při volnoběhu, při částečném zatížení a pomocí funkce úspory energie „VFC eco“.

Plynulý rozběh a brzdění s nastavitelnými rampami chrání materiál a přepravované materiály a snižuje nároky na údržbu.

Minimální náročnost instalace a zapojování díky decentralizované koncepci pohonu.

Kompaktní pohonné řešení pro konstantní rychlosti, a to i při velké zátěži.

Zdvihadla a montážní zařízení: pro nejvyšší požadavky

Vysoká spolehlivost při překonávání vysokých výšek díky řízení brzd s nízkým opotřebením.

Udržování zátěže v klidovém stavu motorem zaručuje, že brzda nepoklesne, a tím chrání materiál.

Rychlá a snadná výměna při nutnosti údržby díky konektorové technice.

Nižší spotřeba energie díky rekuperaci při velmi velkých výškách 

Regálový zakladač: vysoce automatizovaný skladník

Kompletní balíček řešení pro moderní regálové zakladače příští generace.

Jednoduché uvedení do provozu díky předpřipraveným technologickým funkcím.

Více dostupné skladové kapacity omezením nárazníkových zón.

Vysoká disponibilita díky desítkám let zkušeností s regálovými zakladači.

Nižší spotřeba energie díky propojení stejnosměrných meziobvodů mezi pohonem pojezdu a zdvihu.

Rekuperační jednotky pro optimální energetické bilance.

Lisování a nýtování: vždy nejlepší spojení

Vysoká přesnost servoos garantuje inovativní a osvědčený lisovací proces.

Přesný točivý moment našeho motoru zajišťuje, že neuvolnitelné spoje mohou být vytvořeny bez dalších nebo pomocných spojovacích dílů, výhradně na základě místního tváření za studena.

Zahrnutí externích senzorů do naší automatizace umožňuje nezávislé zpracování spojovacích úkolů i před sériovou výrobou a v malosériové výrobě.

Inteligence v našich měničích umožňuje, aby měření procesů, která se musejí dokumentovat, byla zpracovávána už v měniči a byla poskytována jako hotový soubor.

 

Kontaktní formulář