Ekologicky smysluplná, ekonomicky cenná.

Energetická účinnost s řešeními Lenze BlueGreen Solutions

Na základě holistického posouzení Vám ukážeme, jak lze u úkolu Vašeho pohonu zvýšit energetickou účinnost pomocí inteligentní pohonné a automatizační techniky. Kromě toho Vás podpoříme při dodržování důležitých norem a zákonů.

Zvýšení energetické účinnosti pohonů se řídí třemi zásadami

1. Inteligentní využívání elektrické energie: Co nejméně

  • Dimenzování podle skutečné potřeby
  • Regulovaný provoz (Frekvenční měnič)
  • Energeticky efektivní řízení pohybu a regulace

2. Přeměna energie s vysokou účinností

  • Komponenty s vysokou účinností (motory, převodovky)

3. Využití rekuperované brzdné energie

  • Výměna energie mezi několika pohony
  • Dočasná akumulace brzdné energie
  • Rekuperace brzdné energie

Efektivní dimenzování pohonu nástrojem Drive Solution Designer (DSD)

Inteligentní dimenzování pohonu je základem pro přesně dimenzované, a tedy nejmenší možné pohonné řešení se správnými komponentami. Díky nástroji Drive Solution Designer (DSD) jsou potenciály na úsporu energie zřejmé na první pohled a zdokumentovány v energetickém průkazu (Energiepass). Snadno lze připravit také srozumitelné srovnání různých řešení.

DSD totiž jednoduše prezentuje komplexní znalosti o dimenzování – fundované know-how o pohonných aplikacích, např. z hlediska fyziky pohonů, variant nebo energetické účinnosti. Dimenzování pohonu je založeno na výpočtech s individuálními procesními daty a rychlostními profily a bere v úvahu kompletní strukturu pohonu pro požadavky stroje.

V rámci DSD školení Vám rádi blíže ukážeme, jak snadné je použití tohoto vývojového nástroje.

Kontaktní formulář