Váš stroj rozhoduje:

přizpůsobená řešení pro úlohu Vašeho stroje

Příklady našich řešení

Typické zpracovatelské a tiskařské aplikace s příkladovými řešeními pomocí ucelené automatizační platformy sestávající z modulárního softwaru, škálovatelného hardwaru a spolehlivých pohonných systémů.

Výroba vlnité lepenky: perfektní vlna pro Vaši lepenku

 • Modulární konstrukce single faceru a double faceru s příslušnými podavači papíru pod jedním kontrolerem na strojní modul s rozhraním pro řízení systému. Lze tak provést velmi snadnou adaptaci na individuální konfiguraci systému, pokud jde o typy a kombinace vln.
 • Univerzálně použitelné pohony, jejichž parametry jsou uchovávány centrálně v nadřízeném řízení a přenášeny do pohonů během inicializace. Díky tomu lze snížit skladové zásoby a poskytovat jednoduchý servis.
 • Energeticky účinný provoz díky propojení stejnosměrných meziobvodů tažných a brzdových ústrojí, úložných vozíků a náhozu válečků.

Příčné řezání: pusťte se do toho

 • Jednoduché softwarové projektování díky standardnímu softwarovému modulu Lenze FAST „Cross Cutting“:
  • Škálovatelná funkcionalita a výkonnost – od standardního příčného řezání po vysoce dynamický provoz se servořízením točivého momentu a synchronizací značek s přesným řezem
  • Integrované ruční pojíždění, referencování a vizualizace
 • Nízký napájecí výkon díky možnosti připojení externího kapacitního modulu k odevzdávání a ukládání energie při zrychlování a brzdění nožového válce
 • Energetické vyrovnávání mezi pohony vstupu a výstupu díky provozu na jednom meziobvodu
 • Nízké investiční náklady díky volitelné realizaci duplexní příčné řezačky na společném kontroleru Lenze

Inline flexotisk: pro vzory s vysokou hodnotou.

 • Vysoce přesné výsledky tisku díky rychlé synchronizaci tiskacích mechanismů prostřednictvím nezávislé systémové sběrnice CAN.
 • Možnosti snadného rozšíření díky modulární struktuře tiskacích mechanismů. Použití inteligentních pohonů v hlavním liniovém vláknu umožňuje další barvy a zušlechťovací stanice bez významného zvýšení zatížení nadřízeného řízení stroje.
 • Jednotné vývojové prostředí s možností snadné integrací externích ovladačů a senzorů, jako je regulace hran posuvu, systémy pro regulaci registru a kamerové inspekční systémy.

Rotační sítotisk: pro trvalý dojem

 • Jednoduché projektování pomocí jednotného programovacího prostředí pro vizualizaci, pohony tiskacích válců a pohony s proměnlivými otáčkami.
 • Podpora modulárních koncepcí strojů na základě konfigurace maximálního počtu barev s volitelnými účastníky.
 • Vysoká přesnost tisku díky synchronizovaným servoosám.
 • Vysoká disponibilita zařízení díky možnosti převzetí tisku alternativní osou v případě poruchy nebo výpadku tiskacího mechanismu.

Podélná řezačka: spolehlivé a přesné navinutí

 • Ucelená automatizace od pohybu přes logiku až po vizualizaci
 • Standardní softwarový modul Lenze FAST „Winder“ snižuje náklady a zvyšuje produktivitu a kvalitu:
  • na základě 70 let zkušeností v oblasti navíjení
  • Snížení vstupního výkonu pohonů navíjení vysokými rozsahy nastavení s využitím oblasti odbuzení
  • Úspora na senzorech díky integrovanému kalkulátoru točivého momentu a průměru
  • Vysoká kvalita navíjení díky kompenzaci rušivých vlivů (tření, zrychlení)
  • Rychlá výměna výrobků pomocí jednoduchého přepínání provozních režimů s přiřazením charakteristik navíjení pro konkrétní výrobky
 • Nízké náklady na kabeláž díky průkopnické topologii EtherCAT/FSoE
Kontaktní formulář