Náš management

Dipl.-Ing. Christian Wendler

Předseda představenstva (CEO)

Dr. Achim Degner

Člen představenstva zodpovědný za oblast financí (CFO)

Dr.-Ing. Claus Bischoff

Člen představenstva zodpovědný za techniku (CTO)

Dozorčí rada Lenze SE

Dozorčí rada firmy Lenze SE má šest členů. Radí představenstvu při řízení firmy a kontroluje jeho vedení v rozsahu stanoveném zákony, stanovami a jednacím řádem.

Hlavním úkolem je úzká spolupráce s představenstvem ku prospěchu firmy, proto se dozorčí rada vždy účastní rozhodování, která mají základní důležitost.

Dozorčí rada od 1.5.2022, zleva doprava: Dr. Michael Paul, Max Finger, Ingo Kramer, Eckard Dittmann, Nikolaus Belling und Dirk Brockmann.

Kontaktní formulář