Prohlášení o ochraně osobních údajů

Skupina Lenze je potěšena Vaším zájmem o naše výrobky a naši firmu. Je pro nás zvláště důležité, abychom zajistili maximální možnou ochranu Vašich osobních údajů. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů Vás proto chceme seznámit s naším úsilím o ochranu Vašeho soukromí.

Ochrana Vašeho soukromí je rozhodující, a to zejména pro budoucí internetové obchodní modely a modely poskytování služeb. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chceme zdůraznit naše úsilí o ochranu Vašeho soukromí. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a naše systémy provozujeme v souladu s příslušnými pravidly a zákony o ochraně údajů a bezpečnosti dat. Pokud do zpracování Vašich údajů zapojujeme externí společnosti, dbáme na to, aby také naši partneři dodržovali předpisy o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů ve skupině Lenze. Vychází z terminologie používané evropskými směrnicemi pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů v souvislosti s naším webem je:

Lenze SE
Hans-Lenze-Straße 1
31855 Aerzen, Německo

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k zastižení e-mailem na adrese dataprivacy@lenze.com
a poštou na adrese Hans-Lenze-Straße 1, 31855 Aerzen, Německo.

Pro skupinu Lenze je zvláště důležité, aby zajistila maximální možnou ochranu Vašich osobních údajů. Proto naše webové aktivity ve všech zemích, ve kterých máme webové stránky, provozujeme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat.

Níže se dozvíte, jaké informace případně shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Definice

Osobní údaje

Osobní údaje označují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje taková fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, k identifikačnímu číslu, k online identifikátoru nebo adrese apod.

Subjekt údajů

Subjekt údajů označuje jakoukoliv identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

Zpracování

Zpracování označuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Souhlas

Souhlas označuje jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování jeho osobních údajů.

Zpracování údajů v systémech firmy Lenze

Řízení vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky

Osobní údaje, které nám poskytnete při navazování kontaktu jako zákazník nebo potenciální zákazník (např. osobně, na veletrzích, v průzkumech nebo telefonicky), se používají k udržování kontaktů, informování o výrobcích nebo firmě, pozvánkám na akce atd.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) GDPR.

Zákazníkova žádost o nabídku a vyřízení zákazníkovy zakázky

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci žádosti o nabídku, vyřizování zakázky, vyřizování licence, konfigurace atd., se používají ke zpracování příslušných obchodních transakcí s Vámi.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

Správa dodavatelů a vyřizování dodavatelských objednávek

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci vyřizování poptávek, objednávek atd., se používají ke zpracování příslušných obchodních transakcí s Vámi.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

Kamerové systémy

Chtěli bychom Vás informovat, že části našich budov nebo nemovitostí jsou monitorovány kamerovými systémy.

Na informačních značkách na místě Vás informujeme o

 • odpovědné společnosti ze skupiny Lenze a kontaktní osobě přímo na místě, která Vám může v případě potřeby poskytnout další informace o používané technologii atd.
 • Používané kamerové systémy slouží k prosazování našeho domovního práva a k ochraně našich předmětů právní ochrany.
 • Ve výjimečných případech používáme kamerové systémy k dokumentaci projektů nebo stavebních činností. V takových případech Vás na odlišné způsoby nebo časy ukládání konkrétně upozorňujeme.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Webové stránky

Pro skupinu Lenze je zvláště důležité, aby zajistila maximální možnou ochranu Vašich osobních údajů. Proto naše webové aktivity ve všech zemích, ve kterých máme webové stránky, provozujeme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat.

Níže se dozvíte, jaké informace případně shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Osobní údaje

Bez Vašeho souhlasu prostřednictvím našich webových stránek neshromažďujeme žádné osobní údaje. Sami rozhodujete, zda nám, např. v rámci registrace nebo dotazníku, tyto údaje sdělíte či nikoli. Vaše osobní údaje např. používáme, když zodpovídáme Vaše dotazy, zpracováváme Vaši zakázku nebo Vám poskytujeme přístup ke specifickým informacím nebo nabídkám. V rámci rozvíjení vztahů se zákazníky dále může mít smysl Vaše osobní údaje ukládat, zpracovávat a např. je předat společnosti v zemi, kterou jste uvedli v kontaktním formuláři.

IP adresy ukládáme po dobu max. 14 dnů. Toto ukládání se provádí kvůli bezpečnosti dat k zajištění stability a bezpečnosti provozu našeho systému.

Samozřejmě respektujeme, když nám nechcete přenechat své osobní údaje k podpoře našich vztahů se zákazníky – především pro přímý marketing nebo výzkum trhu. Vaše osobní údaje nikomu nepostoupíme.

Když údaje zadáváte do formulářů, činíte tak dobrovolně. Souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním Vašich osobních údajů lze odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Newsletter

Vaše osobní údaje shromážděné během přihlašování k odběru newsletteru, zejména uvedené oblasti zájmů, používáme k tomu, abychom Vám poskytovali individuálně přizpůsobené nabídky výrobků a služeb. Když nám sdělíte své jméno, můžeme Vás individuálně oslovovat a snadno spravovat Vaše údaje. Údaje o Vaší adrese, zejména poštovní směrovací číslo, nám umožní poskytovat Vám regionálně přizpůsobené nabídky.

Kromě toho se neustále snažíme naši nabídku vylepšovat. To zahrnuje vyhodnocení zaslaného newsletteru, např. zda je sdělená e-mailová adresa dostupná, které newslettery jsou otevřeny, na které odkazy v newsletteru je kliknuto a zda byla vygenerována zpětná vazba ((automatická) odpověď, chybové hlášení apod.).

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně firmou Lenze a společnostmi přidruženými ke koncernu Lenze. Údaje nebudou předány jiným, cizím společnostem.

Před použitím služby newsletteru souhlasíte s použitím Vaší e-mailové adresy a dalších tam vyžádaných údajů. Tyto údaje slouží k doporučování jednotlivých výrobků a služeb a k průběžnému zlepšování služby newsletteru.

Daný souhlas (používání e-mailové adresy, používání osobních údajů) je možné kdykoliv odvolat. Pro ten účel použijte prosím stránku pro odhlášení. Informace k odhlášení najdete také v zápatí každého newsletteru.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Virtuální schůzky/ webináře / živá webová vysílání

Přihlášení do webinářů nebo živých webcastů se provádí pomocí kontaktních formulářů, které jsme implementovali v rámci naší HubSpot integrace. Pozvání na virtuální schůzky probíhá prostřednictvím pracovníků firmy Lenze např. formou emailů. Pro poskytování webinářů nebo živých webcastů používáme systémyhostované společností Microsoft v evropském datovém centru. V tomto kontextu jsou údaje účastníků zpracovávány a ukládány v systémech poskytovatele dané služby.

To zahrnuje registrační a/nebo kontaktní údaje a pokud je to možné (nebo aktivované),

 • písemné nebo mluvené příspěvky
 • obsahy sdílených obrazovek

účastníků.

V rámci smluvních podmínek dle článku 28 GDPR jsme uzavřeli se společností Microsoft dohodu o zpracování zakázek, která obsahuje standardní smluvní klauzule EU. Další informace naleznete v Zásadách pro ochranu osobních údajů společnosti Microsoft. Prosíme Vás, abyste tyto zásady pro ochranu osobních údajů rovněž vzali na vědomí.

Právním základem pro takovéto zpracovávání osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) GDPR.

Shromažďování a používání osobních údajů při výběrovém řízení

Vaše údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem obsazení volných pracovních míst ve skupině Lenze. Správcem odpovědným za shromažďování údajů v tomto smyslu je – v případě žádosti o konkrétně vypsanou pozici – uvedená společnost inzerující pracovní místo, jejíž adresu naleznete v daném inzerátu na volné pracovní místo.
Pokud se u skupiny Lenze ucházíte o konkrétně vypsanou pozici, jsou Vaše údaje automaticky předány zodpovědnému pracovníkovi personálního oddělení. Tento souhlas můžete s budoucí účinností kdykoli odvolat e-mailem zaslaným kontaktní osobě uvedené v podkladech výběrového řízení.
Pokud se o pracovní pozici ucházíte z vlastní iniciativy, jsou údaje automaticky předány podle Vašich schopností příslušnému pracovníkovi personálního oddělení. Vaše údaje jsou použity pověřenou osobou pouze za účelem vyhodnocení Vašeho potenciálu.

Toto zpracování údajů je pak prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR.

Výmaz osobních údajů

V rámci žádosti o místo je zajištěno, že po zániku účelu, za jakým jsme Vaše údaje obdrželi, jsou automaticky vymazány z našich systémů. Obecně jsou vytvořeny rutiny zaručující výmaz osobních údajů po zániku účelu jejich shromáždění nebo po uplynutí dané lhůty na jejich uchování.
Vaše údaje coby uchazeče jsou v případě odmítnutí obecně vymazány po 6 měsících.
Je-li Váš profil pro nás obecně zajímavý, rádi jej zahrneme do naší databáze uchazečů. V této souvislosti Vás pak požádáme o souhlas.

Vaše práva

Máte právo získat informace o osobních údajích, které jsou u nás uložené. Kromě toho máte právo na výmaz nebo zablokování nepřípustných údajů nebo opravu nesprávných údajů. K tomu stačí, abyste zaslali e-mail kontaktní osobě uvedené v podkladech výběrového řízení.

Používání souborů Cookies

Na našich webových stránkách používáme tzv. soubory Ccookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Slouží k tomu, aby nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Tzv. soubory Cookies jsou z pevného disku odstraněny po ukončení relace prohlížení. Tzv. trvalé soubory Cookies v počítači zůstávají a umožňují opětovné rozpoznání Vašeho počítače při Vašem dalším přihlášení. Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání souborů Cookies informováni a o jejich přijetí jednotlivě rozhodovali, nebo můžete přijetí souborů Cookies pro konkrétní případy obecně odmítnout. V případě nepřijetí souborů Cookies může být omezena funkčnost našich webových stránek.

Pro optimalizaci nabídky na našich webových stránkách se toto zpracování osobních údajů provádí zejména na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Existují převažující právní a ekonomické zájmy na této optimalizaci nabídky a používání našich webových stránek. To vyžaduje používání souborů Cookies.

Pro naše online marketingové aktivity používáme HubSpot. Jedná se o integrované softwarové řešení, pomocí kterého pokrýváme různé aspekty našeho online marketingu.

To mimo jiné zahrnuje:

 • E-mailový marketing (informační bulletiny a automatizovaná korespondence, např. poskytování stahování dat)
 • publikování & reporting sociálních médií
 • Reporting (např. zdroje provozu, přístupy, atd. ...)
 • správa kontaktů (např. segmentace uživatelů & CRM)
 • vstupní stránky a kontaktní formulář

Naše registrační služba umožňuje návštěvníkům našich webových stránek dozvědět se více o naší společnosti, stáhnout si zajímavý obsah a poskytnout nám své kontaktní, jakož i další demografické informace.

Vaše osobní údaje shromážděné v rámci online marketingu, zejména uvedené oblasti, které jsou předmětem zájmu, používáme k tomu, abychom Vám předložili nabídky na výrobky a služby šité Vám přímo na míru. Když nám sdělíte své jméno, můžeme Vás individuálně oslovovat a snadno spravovat Vaše údaje. Údaje o Vaší adrese, zejména poštovní směrovací číslo, nám umožní poskytovat Vám regionálně orientované nabídky.

Kromě toho se neustále snažíme naši nabídku vylepšovat. To zahrnuje i vyhodnocení rozeslaných newsletterů, např. zda je sdělená e-mailová adresa dostupná, které newslettery byly otevřeny, na které odkazy v newsletteru bylo kliknuto a zda byla vygenerována zpětná vazba ((automatická) odpověď, chybové hlášení apod.).

Tyto informace a obsah našich webových stránek jsou uloženy na serverech našeho HubSpot softwarového partnera. Můžeme je použít k tomu, abychom kontaktovali návštěvníky našich webových stránek a mohli tak zjistit, které služby naší společnosti jsou pro ně zajímavé.

Na všechny informace, které shromažďujeme, se vztahují tyto zásady pro ochranu osobních údajů. Všechny získané informace používáme zásadně k optimalizaci našeho marketingu.

HubSpot je softwarová společnost z USA s pobočkou v Berlíně.

Kontakt:

HubSpot
Unter den Linden 26
DE 10117 Berlin
+49 30 56796549

Informace o ochraně dat Hubspot:

Informace o souborech Cookies HubSpot:

Daný souhlas (používání e-mailové adresy, používání osobních údajů) je možné kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání. Pro ten účel použijte prosím stránku pro odhlášení. Informace k odhlášení najdete také v zápatí každého newsletteru.

Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Používání sítí CDN (Content Delivery Network)

Soubory určené ke stažení z částí Application Knowledge Base a Technická dokumentace na stránkách lenze.com ukládá společnost Amazon Web Services Inc. (AWS), P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, uloženy ve výpočetním centru ve Frankfurtu nad Mohanem a zpřístupněny po celém světě. Na způsob a rozsah informací, které AWS při používání nabídky stahovaných souborů shromažďuje, zpracovává nebo využívá, nemá společnost Lenze vliv. Další informace naleznete v Zásadách pro ochranu osobních údajů společnosti AWS.

Poskytování 2D/3D dat CAD

Soubory CAD v oblasti EASY Product Finder na stránkách lenze.com ukládá společnost KiM GmbH, Tritschlerstrasse 1, 66606 St. Wendel, Německo v německém počítačovém centru a celosvětově je poskytuje.

Pro každý vygenerovaný a načtený soubor (např. CAD, PDF nebo pixelové obrázky) a pro každou operaci přímého vložení do systémů CAD (CADClick® „Click2CAD“) firma Lenze ukládá datovou sadu do statistické databáze dostupné na serveru. Tyto statistické údaje jsou dále komprimovány a v anonymizované podobě využívány k optimalizaci služby CAD.

Sociální sítě

Sociální sítě obecně

Také prostřednictvím našich stránek na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter, Kununu, Xing, LinkedIn, Instagram, Threads) Vám na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nabízíme rozsáhlou osobní podporu a možnost zůstat s námi v kontaktu. Tyto služby sociálních sítí samy shromažďují osobní údaje, např. prostřednictvím Vámi u nich vytvořeného profilu nebo tzv. sociálních pluginů, které jsou implementovány na webových stránkách třetích stran.

Pokud navštívíte určitou stránku našeho webu, která takový plugin obsahuje, Váš prohlížeč naváže přímé připojení se servery příslušných společností. Obsah pluginů je jimi přenášen přímo do Vašeho prohlížeče a integrován do webových stránek.

Nemáme proto žádný vliv na rozsah údajů, které příslušné společnosti pomocí těchto pluginů shromažďují. Proto Vás informujeme podle stavu našich znalostí:

Integrací pluginů získají příslušné společnosti informaci o tom, že jste navštívili odpovídající stránku našeho webu. Pokud jste u některé z výše uvedených společností přihlášeni, mohou tuto návštěvu přiřadit k Vašemu tamnímu účtu. Při interakci s pluginy se odpovídající informace z Vašeho prohlížeče přenášejí přímo na servery příslušné společnosti a tam se ukládají. Pokud u některé z výše uvedených společností účet nemáte, je i tak možné, že budou moci zjistit a uložit Vaši IP adresu.

Nelze proto vyloučit, že každý návštěvník našich webových stránek bude výše uvedenou společností na základě jeho IP adresy a otevřené URL adresy zaznamenán, a to i tehdy, když na pluginy neklikne a není u dané společnosti přihlášen pomocí uživatelského účtu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů těmito společnostmi, jakož i Vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů:

Facebook / Instagram / Threads

Naše stránky na Facebook-/ Instagram-/ Threads jsou poskytovány společností Facebook-/ Instagram-/ Threads a jsou pod redakčním dohledem výše uvedených správců (vlastník stránky, dále jen „my“).

Jméno a adresa správců

Za provoz naší stránky na Meta ve smyslu článku 26 GDPR a dalších předpisů o ochraně osobních údajů coby správci společně odpovídají

Meta Platforms Irleland Ltd.
Merrion Road,
Dublin 4, D04 X2K5, Irsko
(dále jen "Meta")

 

Lenze SE
Německo.

Zpracování osobních údajů společností Meta

Meta zpracovává Vaše osobní údaje, když naši stránku na Meta navštívíte. Jaké osobní údaje jsou společností Meta zpracovávána a jaká práva na ochranu osobních údajů vůči společnosti Meta máte, zjistíte v prohlášení společnosti Facebook/ Instagram/ Threads o ochraně osobních údajů, na které výše odkazujeme. My jako vlastník stránky nemáme na zpracování údajů společností Meta žádný vliv.

Prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů
Prohlášení společnosti Instagram o ochraně osobních údajů
Doplňkové zásady služby Threads ohledně ochrany osobních údajů
 

Možnosti nastavení a přístup ke statistickým údajům

Vlastník stránky má na Meta následující možnosti nastavení, resp. získává přístup k následujícím údajům:

 • Pro naši stránku nebo pro jednotlivé příspěvky zveřejněné na stránce můžeme na nastavit, jaká cílová skupina má být oslovena. Nastavení vychází z obecných parametrů (např. věková kategorie, jazyk, region nebo zájmy), které umožňují náš obsah cílit na konkrétní skupiny. Na základě možností nastavení, které nám Facebook/Instagram poskytuje, nemůžeme oslovit ani identifikovat jednotlivé osoby.
 • Meta nám poskytuje přístup ke statistickým analýzám, které podávají informace o používání naší stránky. Analýzy, které jsou pro nás viditelné, nám neumožňují individuálně analyzovat chování jednotlivců při používání. Můžeme si zobrazit pouze agregovaná data (např. počet přístupů, lajků či sledujících, region původu, věkovou kategorii nebo pohlaví), která podávají informace o našem publiku a o používání naší stránky.

Další informace o statistikách poskytovaných Meta.

Vlastník stránky navíc nemůže zpracování údajů společností Meta ovlivnit. Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro lepší pochopení a optimalizaci používání naší stránky.

Shromažďování a zpracovávání údajů při navázání kontaktu

Když nám přes Facebook/ Instagram/ Threads pošlete zprávy, dostaneme od Meta následující údaje:

 • zadaná zpráva
 • jméno
 • profilový obrázek
 • přílohy
 • hlasové zprávy

Tyto osobní údaje budou použity ke zpracování Vašeho požadavku.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo jiných funkcí Facebooku/ Instagram/ Threads (např. komentářů), budou uloženy údaje, které poskytnete, Vaše uživatelské jméno a další informace o Vašem chování při používání Meta. Ohledně zpracování údajů společností Meta se můžete informovat v prohlášení společnosti o ochraně osobních údajů, na které výše odkazujeme. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli Váš požadavek v rámci koncernu zpracovat. Údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud to Váš požadavek nevyžaduje. V případě pochybností Vás na to výslovně upozorníme.

 

LinkedIn

Používáme technologii pro analýzu a sledování konverzí od společnosti LinkedIn Irsko Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“). Společnost LinkedIn používá pro Vaší identifikaci soubory Cookies a pixely, prostřednictvím LinkedIn Insight-Tag získává údaje o používání našich webových stránek (URL, URL odkazující osoby, IP adresy, vlastnosti zařízení a prohlížečů). Díky použitým technologiím od LinkedIn se Vám může zobrazit relevantní reklama, která vychází z Vašich zájmů. Od společnosti LinkedIn dostáváme souhrnné a anonymizované zprávy o aktivitě zobrazení a způsobu Vaší interakce s našimi webovými stránkami.

Proti analýze Vašeho chování na LinkedIn můžete vznést námitky („opt-out“) nebo pomocí příslušného nastavení prohlížeče "Do Not Track“ ji zrušit.

Další informace k problematice ochrany osobních údajů na LinkedIn naleznete na:

Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. U firmy Lenze převládají právní a ekonomické zájmy na provádění analýzy, optimalizace a ekonomického fungování webových stránek, jakož i na ztvárnění reklamních opatření prostřednictvím sociálních médií.

Informace získané v rámci sledování konverzí jsou také zpracovávány v systémech společnosti LinkedIn Inc. v USA.

EASY System Designer - Platform

The platform is used for planning and designing machine solutions based on the Lenze product portfolio and can only be used with a registered user. For this purpose, we can link user accounts from the Microsoft Azure Cloud or create local accounts.

The planning of machine solutions is organized in the framework of projects, primarily processing technical product data. The planner has the possibility to store contact persons for the prospect/ customer as well as the Lenze ones in order to individualize system reports or to involve affected persons in the collaboration on the project. The processing of contact person data is the responsibility of the planner. In the event of an objection, Lenze, as the platform operator, has the right and the opportunity to correct or to delete the relevant personal data.

Within the scope of system operation, data is stored for the analysis of errors and improvement of the platform.

By requesting registration, you consent to the administration of your user data for the operation of the platform. The data processing will be carried out in accordance with Art. 6 (1) lit. a) and Art. 6 (1) lit. f) GDPR.

 • Data Security

Your data may be processed by a service provider within the scope of order processing. In this case we will structure the contractual relationship in accordance with the relevant requirements of Art. 6 in accordance with Art. 28 GDPR. Both Lenze SE and the provider use technical and organizational security measures to protect your collected data against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorized persons. Our security measures are continuously improved in line with technological developments.

 • Your Rights

You have the right to receive information about your personal data stored by us. In addition, you have the right to delete or block inadmissible data or correct incorrect data. You have a right of revocation for data that we have collected in the context of a consent. The revocation does not affect the lawfulness of data processing until revocation. For this purpose, you can send us an e-mail to dataprivacy@lenze.com.

Používání internetového obchodu

Použití online obchodu EASY Product Finder („EPF“)

Žádost o nabídku a vyřízení objednávky

Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme pro žádosti o nabídky a objednávky pouze v rámci naší firmy a přidružených společností, jakož i ve společnosti pověřené vyřizováním objednávek, a to pouze za účelem provádění a vyřizování objednávek včetně souvisejících platebních transakcí. Údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme třetím stranám, zejména pak ne pro reklamní účely. Při vyřizování objednávek spolupracujeme s různými společnostmi, které jsou zodpovědné například za zpracování plateb a logistiku. Dbáme při tom na to, aby naši partneři dodržovali předpisy o ochraně osobních údajů.

Z důvodu IT a bezpečnosti dat a pro zajištění stability systému ukládáme název účtu, stav a IP adresu po dobu 30 dnů.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR.

Dálkový servis

LENZE (dále: „my“) je jako poskytovatel služby Remote Support prostřednictvím programu TeamViewer správcem ve smyslu legislativní ochrany osobních údajů vztahující se na shromažďování, zpracování a používání osobních údajů zákazníka a jeho zaměstnanců. Proto dbáme na důvěrné nakládání se všemi informacemi a bereme velmi vážně ochranu Vašich podnikových a obchodních údajů. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme jen v souladu s obsahem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás v souvislosti s používáním dálkových služeb shromažďujeme, zpracováváme a používáme.

Osobní údaje ve smyslu tohoto prohlášení jsou jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech fyzické osoby. To zahrnuje veškeré informace o totožnosti jednotlivců, jako je jejich jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa. Naproti tomu informace, které nelze spojit s fyzickou osobou (jako například informace o firmě), se za osobní údaje nepovažují.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR.

Používání programu TeamViewer a registrace

Dálkové služby je možné využít pouze za předpokladu, že jste si na počítači nainstalovali program TeamViewer podle technických pokynů. Při používání programu TeamViewer si můžete zvolit libovolné přístupové údaje, včetně uživatelského jména, které se nám zobrazí pro navázání připojení. V této souvislosti není nutné poskytovat osobní údaje.

Dokud nebude navázáno vzdálené připojení, nebudeme dostávat žádné další informace o Vašem počítači a systémech na něm nainstalovaných, s výjimkou Vašeho uživatelského jména.

TeamViewer je program společnosti TeamViewer GmbH, Göppingen, Německo, který používáme k poskytování dálkových služeb. Se společností TeamViewer GmbH máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle které jsou všechny osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně na naši odpovědnost a podle našich pokynů.

Poskytování dálkových služeb

Při poskytování dálkových služeb uvidíme Vaši obrazovku včetně všech na ní dostupných informací. Ve vlastním zájmu byste proto měli ukončit všechny programy a zavřít zobrazení, která pro dálkové služby nejsou relevantní. Má se za to, že zajistíte, abychom při poskytování dálkových služeb nepřišli do styku s osobními údaji z Vašeho okolí.

Zaznamenávání používání dálkových služeb

Využívání dálkových služeb se zaznamenává na úrovni firmy a navíc se uloží jméno kontaktní osoby. Zaznamenávání se provádí pouze pro účely fakturace. Jakmile pomine účel uložení, budou osobní údaje vymazány.

Bezpečnost

Společnost Lenze provádí opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, zfalšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.

Ochrana dětí a nezletilých

Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Od dětí a mladistvých osobní údaje nevyžadujeme. Vědomě takové informace neshromažďujeme ani nepředáváme třetím stranám.

Otázky, informace a připomínky k ochraně osobních údajů

V průběhu dalšího vývoje internetu budeme neustále upravovat i naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Změny oznámíme včas na této stránce. Proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat, a informovat se tak o aktuálním stavu prohlášení o ochraně osobních údajů.

Budete-li mít otázky, např. týkající se zpracování Vašich osobních údajů, podněty nebo komentáře k tématu ochrany osobních údajů, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů firmy Lenze SE v Německu:

Lenze SE
Beauftragter für Datenschutz (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Postfach 10 13 52, 31763 Hameln, Německo
Hans-Lenze-Straße 1, 31855 Aerzen, Německo
+49 5154 82-0
+49 515 48 22 800
dataprivacy@lenze.com

Kdykoliv můžete požádat o informace o tom, zda o Vás máme uložené osobní údaje a o jaké údaje se jedná.

Pokud jsou o Vás zpracovávány osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči správci následující práva:

Právo na informace: Můžete správce požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, za jakým účelem a na jak dlouho se tak děje, jakých kategorií údajů se to týká a jakým příjemcům nebo kategoriím příjemců jsou tyto údaje zpřístupněny,

Právo na opravu, doplnění, omezení: Můžete požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů, které se Vás týkají. Kromě toho máte právo omezit zpracování, a to zejména v případě ze zákona povinné archivace.

Právo na výmaz: Zejména pokud odvoláte svůj souhlas, můžete požádat o výmaz údajů, které se Vás týkají.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat poskytnutí Vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu.

Právo na vznesení námitky, právo na odvolání souhlasu a právo na stížnost: Obecně můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a odvolat dříve udělený souhlas. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Poslední změna: 05/2023

Kontaktní formulář