Dodržování předpisů

Dodržování předpisů je nedílnou součástí firemní kultury skupiny Lenze. Při dodržování všech platných pravidel na celém světě - ať už zákonných, úředních nebo interních - se spoléháme na systém řízení shody (CMS). Cílem systému CMS je systematicky předcházet rizikům a zamezovat porušování předpisů pomocí interních předpisů, důsledné organizace compliance a školicích opatření.

Kodex chování

Důležitou součástí interních předpisů compliance je Kodex chování. Kromě toho existují směrnice compliance pro oblasti, jako je antimonopolní právo, boj proti korupci, bezpečnost IT a ochrana dat, které konkretizují kodex chování. Cílená a pravidelná školení zprostředkovávají znalosti v oblasti compliance a zvyšují povědomí o příslušných otázkách.

Německý
Němčina
Angličtina Francouzština
Italština
Čínština
Polština
Španělština
Portugalština

Centrum pro whistleblowing

Zaměstnanci, obchodní partneři a další zúčastněné strany mohou nahlásit obavy týkající se dodržování předpisů a informace o incidentech týkajících se dodržování předpisů prostřednictvím následujících kanálů, včetně kontaktních údajů:

Se všemi dotazy a hlášeními bude samozřejmě zacházeno s respektem a důvěrně.

Kontaktní formulář