Sledování stavu

Popisy stavu v reálném čase

Sledování stavu

Poskytuje popisy stavu v reálném čase

Když se pohon stane senzorem: Ukážeme Vám, jak můžete velmi snadno realizovat monitorování stavu a získávat rozsáhlé informace o „zdravotním stavu“ Vašich strojů a zařízení bez dalších nákladných senzorů.

Sběr a interpretace dostupných dat je již v současné době solidní cestou pro sledování stavu strojů. Generování smysluplných informací z „holých“ dat vyžaduje hluboké porozumění strojům a procesům. Analýzy založené na strojovém učení (ML) a umělé inteligenci (KI) mohou pomoci rychleji identifikovat anomálie.

V této ukázce uvidíte náš přístup ke sledování stavu:

Je základem model nebo data?

Dvě možnosti pro optimální výsledky

Modelový přístup: Zde jsou skutečné naměřené hodnoty porovnávány s těmi, které vyplývají z předpokládaného matematického/fyzikálního popisu stroje. Pokud jsou rozpoznány určité vzory nebo překročeny tolerance, je to interpretováno jako anomálie.

Přístup vycházející z dat. Algoritmus strojového učení se naučí rozpoznat standardní stav systému na základě naměřených dat, například otáček motoru, zrychlení, točivého momentu, polohy a spotřeby energie. Pro identifikaci odchylek jsou skutečné hodnoty porovnávány s tímto naučeným popisem.

Řízení nebo cloud?

Zde jsou data vyhodnocována

Oba dva přístupy k monitorování stavu se liší nejenom koncepčně. I otázka, jak probíhá vyhodnocování dat, je rozdílná. Z modelu vycházející vyhodnocení obvykle probíhá v řídicím systému, protože k tomu není zapotřebí žádný vysoký výpočetní výkon. Naopak, pro vyhodnocení dat přicházejí v úvahu analýzy ML a KI.

Díky svému portfoliu dává firma Lenze OEM uživatelům plnou svobodu výběru. To zahrnuje řadu různě dimenzovaných PLC pro monitorování stavu na základě modelu. Vyhodnocování vycházející z dat může být rovněž prováděno lokálně, pokud je použit výkonný kontrolér c750. Alternativně je cesta do cloudu otevřena prostřednictvím brány x500. V kombinaci s platformou x4 dostávají výrobci strojů cloudové řešení na klíč, které vedle monitorování stavu zahrnuje i dálkovou správu stroje a uživatelsky přívětivou správu aktiv.

Více informací o Digitálních řešeních firmy Lenze.

bez dalších senzorů

jednoduše využijte stávající zdroje

Vrcholem řešení je využití přidané hodnoty informací ze stávajících zdrojů dat - není potřeba používat žádné další senzory. Firma Lenze k tomuto účelu poskytuje předem otestované algoritmy pro různé aplikace a podporuje výrobce strojů při přeměně jejich procesního know-how a znalostí stroje na model zvyšující užitečnost monitorování stavu.

Kontaktní formulář