#OneLenze #OneTeam

Přestože jsme globální společnost, v naší každodenní práci a ve vzájemných interakcích je stále cítit rodinný prvek. Součástí tohoto přístupu je také přijímat zodpovědnost a vykonávat své činnosti tak, jako by firma Lenze byla naší vlastní firmou. Firemní zásady, které v 90. letech pro Lenze formuloval Rolf Herbert a jejichž jádro je platné dosud, přesně toto vyjadřují:

„Více než kdy předtím potřebujeme zaměstnance, ženy a muže, kteří se ve svém uvažování nenechávají omezovat hranicemi vlastní náplně práce, vyvíjejí vlastní iniciativu a se znalostí souvislostí podporují cíle firmy. Jen tak si můžeme dlouhodobě zajistit konkurenceschopnost a dále ji rozvíjet.“

Naše prostředí je dynamické a globální. Zároveň naši zaměstnanci pracují ve firmě Lenze v průměru 20 let. S mnoha našimi kolegy jsme mohli oslavit dokonce jejich 40leté nebo 50leté jubileum ve firmě. I to je dokladem harmonické firemní kultury se spokojenými zaměstnanci, kteří neustále pracují na svém rozvoji a učí se – a to ve stejné firmě po mnoho let.

Práce ve firmě Lenze je mezinárodní. Jsme rádi, že se do rodiny Lenze dostává stále více zahraničních zaměstnanců a že naši firmu obohacují o své zkušenosti. Koneckonců je to právě kombinace dlouholetých zaměstnanců a nových přírůstků z celého světa, co charakterizuje pracovní atmosféru ve firmě Lenze a proč si naší firmy jako zaměstnavatele váží lidé, kteří chtějí něco utvářet.

Mezinárodní síť

I to je součástí naší Strategie 2020+: umožnit a rozvíjet vzájemné propojování našich spolupracovníků. Koneckonců nás více než 4000 motivovaných zaměstnanců zastupuje ve více než 45 zemích po celém světě – v našich prodejních firmách, na výzkumných a vývojových pracovištích, ve výrobních závodech a logistických centrech. Obzvláště důležité pak je podporovat spolupráci mezi jednotlivými týmy a vytvářet pro to technické podmínky.

Kultivujeme také mezikulturní výměnu prostřednictvím interního výměnného programu pro zaměstnance firmy Lenze a našeho mezinárodního Tréninkového programu pro vyškolené techniky, nazvaného Automation Camp. Kromě toho spolupracujeme s univerzitami v Německu a jinde ve světě, například v USA a ve Švýcarsku.

Oceňovaný zaměstnavatel

Jsme hrdí na to, že jsme pravidelně oceňováni za naši personální politiku. Ať už je to „Top Employer“ nebo „best place to learn“, pro nás jsou tato ocenění především motivací k tomu, abychom v budoucnu byli lepší než jiné firmy a abychom se udrželi v čele. Co je pro nás ovšem ještě důležitější než nejpůsobivější ocenění, jsou spokojení zaměstnanci, kteří se považují za součást rodiny Lenze a po celá desetiletí utvářejí úspěch firmy Lenze. Ve výrobním závodě, na místě u zákazníků, v globálním nákupu nebo jako aplikační inženýr – každý zaměstnanec najde ve firmě Lenze práci, která mu vyhovuje a v níž se může dále rozvíjet. O tom, že Lenze není „předním zaměstnavatelem“ jen na papíře, svědčí mimo jiné četná služební jubilea.

Firemní kultura zaměřená na rodinu

Rovnováha pracovního a soukromého života často představuje výzvu. Na rodinu zaměřená firemní kultura firmy Lenze podporuje zaměstnance, aby si mohli sladit svůj pracovní a rodinný život. Bereme ohled na různé podmínky v zemích, ve kterých působíme. Během rodičovské dovolené udržujeme se zaměstnanci úzký kontakt a například pokračujeme v jejich integraci do dalšího vzdělávání ve firmě. Pro návrat po rodičovské dovolené nabízíme řešení, jako je flexibilní uspořádání pracovní doby, job sharing nebo možnost pracovat z domova. Podporujeme zaměstnance také při krátkodobé péči o členy rodiny a při zajišťování hlídání dětí.

více informací

Společně v kondici!

V Lenze jsme přesvědčeni o tom, že zdraví a motivace jsou základem pro výkonnost. Naším cílem proto je pomocí managementu zdraví ve firmě vytvořit rámcové podmínky pro takovou organizaci práce, která zdraví a motivaci podporuje. Podporujeme naše zaměstnance při zvládání rostoucích požadavků v globální konkurenci.

V každé zemi existují různé nabídky. Například v centrále v německém Hamelnu nabízíme různé firemní sportovní skupiny, jako je dračí loď, fotbal nebo běžecká skupina. Kromě toho je v kantýně pro zaměstnance zdarma k dispozici ovoce, máme zdravotní dny, nabízíme konzultace v oblasti zdraví na pracovišti, vyšetření, ale také zdravotní a fitness kurzy ve spolupráci s místními posilovnami.

Kontaktní formulář