Nároky obalového průmyslu rostou. Lenze Vám nabízí řešení.

Rostoucí požadavky na balicí stroje

Inovační potenciál obalového průmyslu neustále přináší nové výzvy pro zařízení a stroje. Současné a budoucí požadavky na balicí stroje jdou ruku v ruce s postupující digitalizací. Pro koncové uživatele jsou stále důležitější následující obecné trendy.

Flexibilita

Stroje lze stále více považovat za samostatné jednotky a používat je flexibilně. To umožňuje rychlé reakce na dění v byznysu a pokrytí širokého portfolia výrobků na jednom stroji. Kromě toho jsou doby potřebné ke změně výroby krátké a změny formátu lze provést rychleji. To snižuje náklady na uvádění nových výrobků na trh.

Individuální přizpůsobení

Flexibilitu lze maximalizovat až po dávky čítající jeden kus. Zákazníka tak lze individuálně oslovit a může se stát součástí vývoje produktu. Vysoká úroveň flexibility také umožňuje rychlejší přizpůsobení potřebám trhu a rostoucí rychlosti inovací, ale také snížení skladových zásob – přístupem „make to order“.

Transparentnost

Vylepšená správa dat je základem datového propojení přesahujícího hranice firmy. Všechny procesní toky jsou zjednodušeny standardizovanými datovými strukturami. Optimalizované procesy monitorování usnadňují údržbu a servis a zdokonaluje se celkové řízení výroby. Nabídka služeb zákazníkům se zlepšuje s využitím mobilních zařízení a možností sledování.

Disponibilita

Včasná detekce poruch zajišťuje maximální disponibilitu strojů. Údržbu lze naplánovat a zásoby náhradních dílů minimalizují vázanost investic. Náhradní díly lze snadno objednat. Jsou dodávány rychle a lze je namontovat bez zaučování, což umožňuje větší volnost při pořizování strojů.

Interakce mezi člověkem a strojem

Intuitivní koncepce usnadňují manipulaci se složitou technikou a snižují náchylnost k chybám. Mobilní koncová zařízení a otevřená rozhraní umožňují flexibilní řízení a přístup ke všem funkcím stroje. Internetové technologie pomáhají s diagnostikou a přispívají k redukci chyb ve výrobním procesu.

Účinné využívání zdrojů

Digitální propojení je pákou pro zvýšení účinnosti využívání zdrojů: stroj se přizpůsobí materiálu, ne materiál stroji. Spotřeba materiálu a energie tak může být optimálně přizpůsobena a lze minimalizovat ztráty výrobků a materiálu. Inteligentně řízené motory kromě toho umožňují rekuperaci energie.

Průmysl 4.0 – Schopnost spolupracovat se stává novou základní kompetencí.

Strojírenství se vždy vyznačovalo silnou orientací na zákazníky a převádělo požadavky svých zákazníků na technická řešení. S Průmyslem 4.0 přicházejí – z oblastí mimo tradiční svět strojírenství – dílčí aspekty a možnosti, které nabízejí nové šance. V soutěži vyhraje ten, kdo rychleji a lépe spolupracuje s partnery a více je integruje. Schopnost spolupracovat vytváří know-how, které má odpovědi na trendy a požadavky koncových zákazníků na příští generaci strojů.

Takto lze vytvářet technická řešení a inovace, které také přinášejí výhody, jež v konkurenci rozhodují:

  • Jaký užitek je pro Vás prvořadý?
  • Jaká technická opatření už byla přijata?
  • Jaké jsou Vaše největší výzvy?

Těšíme se, až se s Vámi pobavíme o možných společných perspektivách.

Kontaktní formulář