Nároky tiskařského průmyslu a odvětví zpracování rostou. Lenze Vám nabízí vhodné řešení.

Rostoucí požadavky na zpracovatelské a tiskařské stroje

Inovační potenciál tiskařského průmyslu a odvětví zpracování neustále přináší nové výzvy pro zařízení a stroje. Současné a budoucí požadavky jdou ruku v ruce s postupující digitalizací. Pro koncové uživatele jsou stále důležitější následující obecné trendy.

Modularizace

Stroje lze stále častěji sestavit modulárně a na zakázku z převážně standardizované stavebnice. Tato modularizace zasahuje do všech fází, od konfigurace a nabídky přes projektování a výrobu až po dokumentaci, uvedení do provozu a poprodejní servis.

Se standardizací, která je k tomu nezbytná, se vyvíjejí také požadavky na softwarovou strukturu. To pak zahrnuje modulární software, integraci historicky vzešlých hlavních kompetencí OEM v podobě zapouzdřených „softwarových jader“ a schválenou bezpečnostní techniku.

 

Individuální přizpůsobení – dávky čítající jeden kus

Délky zakázek se stále zkracují – individuální přizpůsobení až po dávky čítající jeden kus pomáhají oslovit zákazníka ještě bezprostředněji, a získat tak konkurenční výhodu. Pro strojírenský průmysl to znamená, že krátké doby na změnu výroby a efektivní využívání zdrojů i v režimu nastavování se stále více stávají prodejní argumentem.

 

Transparentnost

Vylepšená správa dat je základem datového propojení přesahujícího hranice firmy. Všechny procesní toky jsou zjednodušeny standardizovanými datovými strukturami. Optimalizované procesy monitorování usnadňují údržbu a servis a zdokonaluje se celkové řízení výroby. Nabídka služeb zákazníkům se zlepšuje s využitím mobilních zařízení a možností sledování.

Disponibilita

Včasná detekce poruch zajišťuje maximální disponibilitu strojů. Údržbu lze naplánovat a zásoby náhradních dílů minimalizují vázanost investic. Náhradní díly lze snadno objednat. Jsou dodávány rychle a lze je namontovat bez zaučování, což umožňuje větší volnost při pořizování strojů.

Interakce mezi člověkem a strojem

Intuitivní koncepce usnadňují manipulaci se složitou technikou a snižují náchylnost k chybám. Mobilní koncová zařízení a otevřená rozhraní umožňují flexibilní řízení a přístup ke všem funkcím stroje. Internetové technologie pomáhají s diagnostikou a přispívají k redukci chyb ve výrobním procesu.

Účinné využívání zdrojů

Digitální propojení je pákou pro zvýšení účinnosti využívání zdrojů: stroj se přizpůsobí materiálu, ne materiál stroji. Spotřeba materiálu a energie tak může být optimálně sladěna a lze minimalizovat ztráty výrobků a materiálu. Inteligentně řízené motory kromě toho umožňují rekuperaci energie.

Průmysl 4.0 – Schopnost spolupracovat se stává novou základní kompetencí.

Strojírenství se vždy vyznačovalo silnou orientací na zákazníky a převádělo požadavky svých zákazníků na technická řešení. S Průmyslem 4.0 přicházejí – z oblastí mimo tradiční svět strojírenství – dílčí aspekty a možnosti, které nabízejí nové šance. V soutěži vyhraje ten, kdo rychleji a lépe spolupracuje s partnery a více je integruje. Schopnost spolupracovat vytváří know-how, které má odpovědi na trendy a požadavky koncových zákazníků na příští generaci strojů.

Takto lze vytvářet technická řešení a inovace, které také přinášejí výhody, jež v konkurenci rozhodují:

  • Jaký užitek je pro Vás prvořadý?
  • Jaká technická opatření už byla přijata?
  • Jaké jsou Vaše největší výzvy?

Těšíme se, až se s Vámi pobavíme o možných společných perspektivách.

Kontaktní formulář