Náš pracovní svět

Mezinárodní, a přesto rodinná

Lenze je mezinárodně působící firma v rodinných rukách. Právě díky rodinné atmosféře je firma Lenze tak výjimečná.

Na jedné straně možnosti globálně působící společnosti, na druhé straně pospolitost založená na důvěře.

Navazujeme kontakty a učíme se jeden od druhého – to je rozmanitost v akci ve firmě Lenze.

Už více než 75 let utvářejí naši zaměstnanci úspěch firmy Lenze. Dostatečný důvod k tomu, abychom v jubilejním roce 2017 jejich nasazení oslavili na mezinárodní úrovni různými akcemi v jednotlivých zemích: od rodinných oslav po sportovní výzvy.

Naši zaměstnanci například v různých zemích krok za krokem urazili vynikajících 287 714 km na podporu iniciativy Pink Ribbon. Tato organizace pomáhá zvyšovat povědomí o možnostech včasného rozpoznání rakoviny prsu.

Přehled našich zaměstnaneckých výhod

Rovnováha mezi prací a životem

Ve firmě Lenze existuje tolik životních stylů, kolik máme zaměstnanců. Pro každého jednotlivce má pojem rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jiný význam. Někdy se pozornost zaměřuje na čas, který můžeme strávit se svými dětmi, jindy na čas, který můžeme věnovat péči o jiného člena rodiny. U dalších zaměstnanců jsou v popředí volnočasové aktivity, cestování nebo sport. Proto vytváříme pracovní prostředí, které našim zaměstnancům poskytuje volnost potřebnou pro nastavení správné rovnováhy práce a soukromí. Jsme si totiž vědomi toho, že rodina a přátelé jsou pro naše zaměstnance nedocenitelnou součástí jejich života.

Rodina a zaměstnání

Rodina je pro nás důležitá!

Najít rovnováhu mezi osobními a profesními výzvami není snadné. Proto přikládáme velký význam vytváření pracovního prostředí, které je vhodné pro rodinu.

Možnosti, které nabízíme, se liší podle země a pobočky, aby vyhovovaly místním potřebám.


Na německých pobočkách nabízíme například:

 • různé možnosti práce na částečný úvazek, a to jak z hlediska rozsahu pracovní doby, tak z hlediska umístění pracovní doby
 • práce z domova, pokud to daná činnost umožňuje
 • nezdanitelný příspěvek na péči o děti ve výši až 100 eur měsíčně maximálně po dobu 12 měsíců
 • uvítací bonus pro nově narozené děti ve výši 500 eur (před zdaněním)
 • informace o vhodných pečovatelských službách v regionu – ve spolupráci s obcemi
 • kontakt během rodičovské dovolené, například účastí na firemních vzdělávacích akcí
 • celostátní konzultace a zprostředkování při nutnosti péče o členy rodiny ve spolupráci s Eltern-Service AWO GmbH
Zdraví

V Lenze jsme přesvědčeni o tom, že zdraví a motivace jsou základem pro výkonnost.

Naším cílem proto je pomocí managementu zdraví ve firmě nastavovat rámcové podmínky pro takovou organizaci práce, která zdraví a motivaci podporuje. Podporujeme naše zaměstnance při zvládání rostoucích požadavků v globální konkurenci.

V závislosti na zemi máme různé nabídky. V našich lokalitách Hameln a Extertal jsou to:

 • ergonomie na pracovišti
 • pracovnělékařské konzultace a vyšetření
 • prevence u závodního lékaře
 • očkování proti chřipce
 • dárcovství krve
 • dny zdraví
 • závodní restaurace s pestrou a zdravou nabídkou pokrmů
 • ovoce zdarma
 • firemní sportovní skupiny jako dračí loď, fotbal a běh
 • zdravotní a fitness kurzy ve spolupráci s místními posilovnami
 • týmové akce, jako jsou firemní běhy a XLETIX
 • aktivní minipřestávka v práci
 • workshopy pro stážisty o tématech souvisejících se zdravím
 • firemní management integrace
 • psychologická služba
Individuální rozvoj

Dosahujte milníků. Váš rozvoj ve firmě Lenze.

Vaše kvalifikace a Vaše know-how jsou základem našeho společného úspěchu. Podporujeme Vás individuálně s přihlédnutím k Vašim úkolům a potřebám.

K dispozici je Vám rozsáhlý program dalšího vzdělávání se semináři, workshopy, školeními a týmovými sezeními. Ať už na Lenze-FORUM, v našem interním středisku pro školení, komunikaci a informace nebo na seminářích a konferencích externích poskytovatelů zaměřených na určité téma.

Lenze Development Program.

Interní Lenze Development Program je součástí našeho personálního rozvoje. Podporuje zastřešující dialog, nabízí příležitosti k navazování mezinárodních kontaktů a vytváří porozumění pro výzvy jiných poboček.

Talentovaní a motivovaní zaměstnanci Lenze během dvou let absolvují různé vzdělávací moduly a související projekty z různých oblastí firmy, jako je strategie, prodej a marketing nebo finance a controlling. Cílem je rozvíjet osobní dovednosti, jako je podnikatelské uvažování, implementace inovativních nápadů a strategické znalosti. Pravidelná zpětná vazba a coaching podporují sebereflexi. Program doplňují neformální diskuze s naším vedením.

Mezinárodní možnosti

Možnost pracovat a navazovat kontakty po celém světě.

Ať už hledáte novou výzvu v zahraničí nebo chcete spolupracovat v interdisciplinárních týmech po celém světě, Lenze Vám nabízí širokou škálu možností, pokud hledáte novou výzvu. Řešte otázky budoucnosti a úkoly v interkulturním projektovém týmu a aktivně utvářejte náš zahraniční byznys.

Překonávat hranice. Učit se jeden od druhého.

Výměnný program ve firmě Lenze. Interní výměnný program podporuje mezikulturní změnu pohledu. Podporujeme tak lepší porozumění různým požadavkům a očekáváním, pokud jde o komunikaci a spolupráci. Na tři až šest týdnů zaměstnanci změní pracovní místo, pracují na konkrétním projektu na jiné pobočce a získávají při tom cenné zkušenosti u kolegů v zahraničí.

Zůstaňte v obraze – více výměny zkušeností, více navazování kontaktů.

Výměna informací tváří v tvář přináší cenné zkušenosti. Mezinárodní akce jako Automation System Days spojují zaměstnance firmy Lenze z celého světa. Cílem je navazovat kontakty a dál se vzdělávat. Kromě speciálních oborových znalostí jsou v nabídce také školení o procesu digitálního projektování a digitálních výzvách. Na neustálé výměně zkušeností však záleží také ve všedním profesním životě. Přeshraniční spolupráce při hledání řešení – technologie to umožňují.

#togetherness4more

Nové pracovní světy

Nové pracovní světy – větší úspěchy společným úsilím.

Lenze prošlapává nové cesty svým Mechatronic Competence Campusem, který stavíme v naší firmě v Extertalu v Německu. Vzniká tu technologické a školicí centrum, nový automatický vysokoregálový sklad, nová logistická budova a nové pracovní světy. Při tom všem jde o jednu věc: nový způsob spolupráce.

Ještě více než doposud mají být jednotlivé disciplíny také prostorově blíže u sebe. Specialisté z oblasti mechaniky, elektroniky a softwaru se mohou od začátku projektu podělit o své názory, nápady a zkušenosti a společně dosáhnout nejlepšího řešení. Souběžně s vývojem produktu se vyvíjejí také nezbytné výrobní procesy. Vzniknou také showroomy, které budou demonstrovat odborné znalosti firmy Lenze zaměřené na řešení. Bezprostřední blízkost mezi technologiemi a výrobou a reakce zákazníků chceme využít pro rychlý přenos znalostí v továrně, která se nepřestává učit. Ideální rámcové podmínky pro to, abychom pracovali jednoduše, vynalézavě a průkopnicky.

Mechatronic Competence Campus (MCC) jako model.

DOCK ONE – tady se digitální nápady učí dělat první krůčky.

DOCK ONE je společný think tank firem Lenze, encowaylogicline. V budoucnu zde budou úspěšně urychlovány digitalizační nápady pro projekty Průmyslu 4.0 a digitální obchodní modely a produkty. Díky DOCK ONE pokračujeme v našem růstu a stavíme na výhodách lokality v Brémách.

Ocenění

Jdeme našim zaměstnancům příkladem.

Stále znovu se nám potvrzuje, že Lenze je atraktivním zaměstnavatelem. Už poněkolikáté jsme získali ocenění „Top Employer v Německu“ a „Top Employer pro inženýry“ od nezávislého Top Employers Institute. Také naše vzdělávání bylo několikrát oceněno cenou „Best Place to Learn“ . Na to jsme zvlášť hrdí. Samozřejmě ani u nás není vše dokonalé, ale důsledně pracujeme na zlepšování a dalším rozvoji.

Kromě toho je firma Lenze členem iniciativy Fair Company pro stážisty. Firmy, které jsou součástí iniciativy Fair Company, se prokazatelně zavázaly dodržovat během stáží uznávané standardy kvality a ověřitelná pravidla. Za tuto odpovědnou a transparentní firemní kulturu dostávají každý rok pečeť Fair Company.

Kontaktní formulář