Naše silná firemní kultura je náš základ

Naše pospolitost, naše hodnoty a naše vize jsou zrcadlem naší firemní kultury

Lenze je více než jen firma. Jsme rodinná firma zaměřená na budoucnost a profesní domov pro více než 4000 lidí po celém světě. Jsme hrdí na naše kořeny v německém Weserberglandu a zároveň jako globální hráč nemáme v plánu nic menšího než utvářet budoucnost.

Naše hodnoty jsou kompas, který nás už více než 75 let udržuje na správné cestě. Podporují naši vizi, formují naši kulturu a odrážejí naše firemní zásady. Utvářejí také to, jakým způsobem spolupracujeme s našimi zákazníky, partnery a jako tým.

Rodinná firma

Jako rodinná firma přikládáme profesní kvalifikaci našich zaměstnanců stejně velký význam jako bezvadnému osobnímu chování. Poctivost, integrita a vzájemná úcta jsou pro naši soudržnost určující.

Inovativní přístup

Usilujeme o inovace – digitální a globálně propojené uvažování je součástí naší DNA. Zpochybňovat stávající stav věcí a dělat je jinak a lépe – to nás odlišuje od ostatních.

Vytváření přidané hodnoty pro naše zákazníky

Za náš nejdůležitější úkol považujeme vytvářet přidanou hodnotu pro naše zákazníky a podporovat je jako silný a kompetentní partner v neustále se měnícím prostředí. Hlavním zdrojem naší motivace je proto spokojenost našich zákazníků a partnerů.

Týmový duch

Spoléháme na naši sílu jako tým. Pracují u nás lidé, kteří pochopili, že celek je víc než jen součet jeho částí.

Naše síla poskytovat našim zákazníkům každý den špičkový výkon s nadšením a odborností pramení z naší energické firemní kultury.

„Lenze je dnes moderní, ambiciózní rodinný podnik s celosvětovým dosahem. Znovuobjevování vlastní identity a vyšlapávání nových cest je pro firmu Lenze charakteristické už 70 let a dává nám sílu pro výzvy budoucnosti.“

Christian Wendler, generální ředitel Lenze SE

Naše firemní zásady

Firemní zásady byly vypracovány v roce 1992 tehdejším jednatelem Rolfem Herbertem s velkou prozíravostí a smyslem pro naši DNA rodinného podniku. Zásady jsou dnes relevantnější než kdykoliv předtím a popisují, co je naší podstatou, co nás pohání vpřed a jak spolupracujeme.

Zde jsme pro Vás sestavili výběr:

Nejlepší stroje a výroby po celém světě běží s Lenze.

Tato vize nás každý den znovu motivuje a dává více než 4000 našich zaměstnancům po celém světě cíl, na kterém společně pracujeme.

Naše odpovědnost

Lenze se považuje za odpovědnou firmu. Bereme na sebe odpovědnost – vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům, ale také vůči životnímu prostředí a společnosti jako celku.

Více informací

Kontaktní formulář