Váš stroj rozhoduje:

přizpůsobená řešení pro úlohu Vašeho stroje

Příklady našich řešení

Typické textilní aplikace s příkladovými řešeními pomocí ucelené automatizační platformy sestávající z modulárního softwaru, škálovatelného hardwaru a spolehlivých pohonných systémů.

Aby Váš stroj běžel jako na drátkách: spřádání příze

 • Jednoduché a přesné ovládání a úprava tloušťky příze pomocí servosystémů na protahovacích ústrojích
 • Maximální flexibilita při stanovování tvaru cívky díky variabilitě poměru zdvihu vůči navíjecímu pohybu podle receptury
 • Vyšší produktivita díky plně automatickému, a tedy velmi rychlému přizpůsobení při změně materiálu
 • Úspora energie díky optimalizovanému dimenzování a DC propojení
 • Vysoká odolnost proti poruchám kompenzací krátkodobých výpadků sítě
 • Nepřetržité informování prostřednictvím zpětné vazby výrobních dat a spotřeby energie v reálném čase

Jak se standard stává něčím zvláštním: dokončování příze

 • Flexibilní a modulární design stroje prostřednictvím distribuovaných a synchronizovaných kontrolerů, volitelných pohonů a I/O clusterů
 • Jednoduché projektování pomocí ověřených aplikačních šablon pro pohon posuvu, tažné systémy a systémy pro přepravu nití
 • Hospodárná regulace teploty s krátkými časy nastavení, díky menšímu počtu cyklů s automatickou adaptací pomocí integrovaných regulátorů teploty v I/O modulech
 • Nejvyšší kvalita příze díky velmi přesné regulaci tažné síly
 • Inovativní vizualizace s připojením k databázi pro kontrolu kvality a dokumentaci

Vždy čisté řešení: praní

 • Jednoduché ovládání pomocí dotykového panelu s vizualizací nevyžaduje žádné další PLC
 • Úspora místa díky použití servoměniče s dvouosými moduly
 • Úspora nákladů díky paralelně běžícím motorům na jedné ose
 • Systém I/O s kartou teplotních čidel pro vnitřní regulaci teploty v PLC, což eliminuje potřebu dalších hardwarových regulátorů
 • Použití clusteru ventilů EtherCAT, což výrazně snižuje počet dalších I/O modulů
 • Dálková správa s transparentním přístupem k EtherCAT účastníkům

Pro vzory s vysokou hodnotou tisk

 • Jednoduché projektování pomocí jednotného programovacího prostředí pro vizualizaci, pohony tiskacích válců a pohony s proměnlivými otáčkami
 • Podpora modulárních koncepcí strojů na základě konfigurace maximálního počtu barev s volitelnými účastníky
 • Vysoká přesnost tisku díky synchronizovaným servoosám
 • Vysoká disponibilita zařízení díky možnosti převzetí tisku alternativní osou v případě poruchy nebo výpadku tiskacího mechanismu

Jednoduchá řešení pro zajímavé aplikace: napínač

 • Synchronizace os jednoduchou parametrizací
 • Nejsou potřeba žádné další synchronizační moduly
 • Integrované pohybové funkce jako
  • CAM
  • Register
  • Elektronická hřídel
  • Navíjení
  • Řízení tanečníkem
 • Snadná integrace do nadřízené standardní struktury PLC prostřednictvím flexibilních komunikačních rozhraní
Kontaktní formulář