Robustní řešení pro požadavky výroby automobilů

Plné nasazení. V každé situaci

Ti, kdo dokážou rychle a individuálně reagovat na neustále se zkracující dodací lhůty, tlak na náklady a vyšší požadavky na kapacitu, mají jasnou výhodu. My jsme se těmto výzvám přizpůsobili – díky dlouholetému know-how v oblasti dimenzování pohonů a našemu přizpůsobenému portfoliu výrobků Vám v tom pomůžeme!

Vybaveno na všechno

 • Promyšlené systémy umožňují výměnu zařízení během provozu
 • Škálovatelnost výrobků významně snižuje počet variant
 • Dimenzování pohonu podle skutečné potřeby s optimalizovanou energetickou bilancí
 • Funkční bezpečnostní technika
 • Inteligentní systémy pro přemostění krátkých přerušení síťového napájení a pro generátorem řízené odstavení linky v případě výpadku sítě
Centralizovaná/decentralizovaná pohonná technika
 • Decentralizované pohonné řešení
 • Integrovaná bezpečnostní technika
 • Flexibilní rozhraní pro připojení k průmyslové sběrnici
Rychlá a snadná výměna při nutnosti údržby
 • Hliníkové převodovky místo těžkých převodovek z šedé litiny
 • Konektorová připojovací technika
 • Parametrizace přes NFC
 • Velikosti připojení běžné v oboru
Bezpečnostní technika
 • Zjednodušení struktury systému
 • Menší náklady na kabeláž
 • Lepší přehlednost
 • Úspora externích bezpečnostních komponent
 • Zvýšení výkonnosti systému
 • Kratší časy vypnutí / kratší časy opětovného zapnutí
Dimenzování pohonu podle potřeby nástrojem Drive Solution Designer (DSD)
 • Fundované znalosti o pohonných aplikacích, např. ohledně fyziky pohonů, variant nebo energetické účinnosti
 • Výpočty s individuálními procesními daty a rychlostními profily
 • Kompletní struktura pohonu pro požadavky stroje, díky energetickému průkazu jsou potenciální úspory na první pohled zjevné
nástrojích pro projektování EASY
 • Softwarová řešení pro snadné projektování
 • Pomáhá servisním technikům při uvádění do provozu a údržbě
 • Grafické uživatelské rozhraní s několika málo tlačítky
 • Snadná on-line diagnostika, nastavování parametrů a uvedení do provozu
 • Bez nebezpečí nechtěné změny aplikace
 • Nahrání hotových aplikací do přístroje
Kontaktní formulář