Plug & Produce pro Smart Factory

Lenze Knowledge č. 9

Začněme s výrobními linkami, která samy na sebe dohlížejí! Ve flexibilní výrobě budoucnosti se budou moduly strojů nejen automaticky spojovat, ale budou spolu jako část výrobní linky komunikovat a v rámci výrobního procesu svou činnost koordinovat a interagovat. S konceptem Plug & Produce ukazuje firma Lenze cestu k této budoucnosti. Plug & Produce je otevřený, flexibilní komunikační a integrační koncept, nezávislý na výrobních firmách, pro stroje a výrobní linky, založený na komunikačním standardu OPC UA a využívající administrativní strukturu („Administration Shell“) pro popis stroje a jeho schopnosti („Skills“). Whitepaper popisuje koncept Plug & Produce, co je dnes již možné a jaké kroky jsou nezbytné pro úspěšnou implementaci.

Stáhněte si whitepaper

Komunikace napříč stroji

Lenze Knowledge č. 8

Dokument whitepaper OMAC PackML poskytuje náhled na téma komunikace napříč stroji na základě standardizovaných informačních modelů (PackML). Vysvětluje, co se skrývá pod pojmem PackML a jak je standard strukturován, především ale klade zvláštní důraz na argumentaci výhod z pohledu uživatele. Skutečné příklady společností Procter & Gamble, Velux a Arla Foods ukazují výhody využití informačních modelů PackML z pohledu koncového uživatele. Příklady společností Mettler Toledo a ProMach Group ilustrují, jak i výrobci strojů těží z používání PackML. Uvedené reference a svědectví lze využít v každodenní prodejní praxi.

Stáhněte si whitepaper

Obchodní modely Průmyslu 4.0

Lenze Knowledge č. 7

S postupující digitalizací se stále znovu otevírají nové dveře k zákazníkům, procesům a datům, které byly dosud zavřené nebo alespoň dosud nebyly ekonomicky životaschopné. Kdo by v této souvislosti nesnil o disruptivním obchodním modelu, s nímž by hravě dobyl trh a zanechal konkurenci v úžasu.

Ale tak snadné to není. Je k tomu potřeba spousty štěstí. Kromě toho je úspěch založen na kombinaci základního porozumění faktorům (ne)úspěchu inovací, organizačních dovedností a usilovné práce na různých drobnostech, která staví do popředí pokrok v učení, a nikoliv dosahování plánovaných čísel. Tento whitepaper staví témata do souvislostí a osvětluje populární téma „nové obchodní modely“ z hlediska strojírenských faktů.

Stáhněte si whitepaper

Průmysl 4.0 mluví o OPC UA

Lenze Knowledge č. 6

Žádné téma Průmyslu 4.0 se neobejde bez komunikace. Všechny věci – zařízení, moduly a stroje – komunikují všemi směry. A stále znovu slýcháme o OPC UA.

Ale co se za tím skrývá? Odkud to pochází? A k čemu je to dobré?

Na tyto otázky odpoví whitepaper a vysvětlí, proč je OPC UA víc než jen další systém průmyslové sběrnice.

Stáhněte si whitepaper

Digitální dvojče

Lenze Knowledge č. 5

Strojírenství je neustále pod časovým a nákladovým tlakem. Dodržet dodací lhůty, držet se dohodnutých specifikací a během uvádění do provozu doupravit software, zatímco zákazník sleduje každý Váš krok. V případě problémů se může snadno stát, že prototyp plně vyhoví přání zákazníka až po několika pokusech. Ale pak už můžete původní kalkulaci nákladů zahodit. Východisko z tohoto dilematu nabízí Digital Engineering.

K vývoji, simulaci, prodeji nebo správě strojů se už dnes používá celá řada vysoce specializovaných softwarových nástrojů. Mnoho dostupných řešení však v současné době představuje izolované přístupy a mnohdy chybí jednotný, digitální procesní řetězec. Whitepaper provází robota celým životním cyklem produktu a používá různé příklady k vysvětlení vize digitálního dvojčete a jeho výhod ve velmi odlišných fázích.

Stáhněte si whitepaper

Cloud computing ve strojírenství

Lenze Knowledge č. 4

 

Softwarové dilema ve strojírenství

Lenze Knowledge č. 3

Digitalizovaný svět přináší trvalou proměnu strojírenství. Složitost strojů i stupeň individualizace rostou a kromě toho se vyvíjejí nové služby a obchodní modely. Náklady na software tak exponenciálně rostou. Proto je třeba najít způsoby a prostředky, které programování zefektivní.

Další odborné know-how samo však spásu nepřinese. Aby bylo možné těžit z moderních metod vývoje, musí se u OEM změnit také organizace procesů. Whitepaper praktickým způsobem vysvětluje, které aspekty současného stavu představují problémy, a odpovídá na otázku, jak se může strojírenství dále vyvíjet. Rychlejší přizpůsobení strojů požadavkům zákazníků stojí v popředí stejně jako efektivnější ztvárnění vývojových procesů pomocí agilních metod a otázka důsledného zajišťování kvality ve vývoji softwaru.

Stáhněte si whitepaper

Funkční bezpečnost

Lenze Knowledge č. 2

Předpisy o bezpečnosti strojních zařízení znamenají, že výrobce stroje musí zaručit bezpečnost lidí, stroje a životního prostředí po celou dobu životnosti stroje (a ve všech provozních režimech). Pokud to management zanedbá, je odpovědný za důsledky – v některých případech ručí i osobním majetkem.

Existuje mnoho povinností, které je třeba splnit. Ty jsou stanoveny v nesčetných zákonech a směrnicích. Whitepaper poskytuje přehled právních požadavků, tipy k implementaci a důsledky případného nedodržení předpisů. Dalším bodem je interakce mezi bezpečností (safety) a zabezpečením (security). Ačkoliv tato dvě témata byla kdysi považována za protiklady, bezpečnost a zabezpečení se staly blízkými sestrami, které je třeba posuzovat a zpracovávat společně. Whitepaper se zabývá také možnostmi vyplývajícími z funkční bezpečnosti. Tři konkrétní příklady ukazují, jak se bezpečnost bezprostředně vyplácí. Kdo se chce této záležitosti věnovat do větší hloubky, ten tu najde také zajímavé odkazy literaturu, které kromě norem a směrnic zahrnují zejména důležité interpretační dokumenty.

Stáhněte si whitepaper

Digitální výzva

Lenze Knowledge č. 1

Náš první whitepaper pragmaticky popisuje kroky, které je třeba učinit pro zvládnutí digitalizace. Protože cesta od klasického vývoje produktů k řízení inovací vyžaduje také přizpůsobení podnikové struktury a kultury. Článek přináší rovněž základní znalosti a klasifikaci souvislostí, tipy k překonání překážek a doporučení pro další četbu.

Whitepaper je primárně určen pro manažery a odpovědné pracovníky ve vedení firem.

Stáhněte si whitepaper

Kontaktní formulář