Security

Lenze Knowledge #10

Hackers are increasingly targeting machines and systems and causing production downtimes. Consequently, security is gaining importance in automation and becoming more of a focus for machine builders and operators of production facilities - out of self-interest and with a view to legal requirements.

As automation experts, we provide the best possible protection for our hardware, software and digital services. However, machines and plants can only be comprehensively protected against cyber risks if all parties involved - i.e., automation specialists, machine builders, and operators - take the necessary measures.

This white paper provides machine builders and operators with orientation in the jungle of standards and regulations concerning cybersecurity for machines: It offers an overview of the legal framework, requirements according to standard 62443, and implementation options in practice.

Download Whitepaper

Plug & Produce pro Smart Factory

Lenze Knowledge č. 9

Začněme s výrobními linkami, která samy na sebe dohlížejí! Ve flexibilní výrobě budoucnosti se budou moduly strojů nejen automaticky spojovat, ale budou spolu jako část výrobní linky komunikovat a v rámci výrobního procesu svou činnost koordinovat a interagovat. S konceptem Plug & Produce ukazuje firma Lenze cestu k této budoucnosti. Plug & Produce je otevřený, flexibilní komunikační a integrační koncept, nezávislý na výrobních firmách, pro stroje a výrobní linky, založený na komunikačním standardu OPC UA a využívající administrativní strukturu („Administration Shell“) pro popis stroje a jeho schopnosti („Skills“). Whitepaper popisuje koncept Plug & Produce, co je dnes již možné a jaké kroky jsou nezbytné pro úspěšnou implementaci.

Stáhněte si whitepaper

Komunikace napříč stroji

Lenze Knowledge č. 8

Dokument whitepaper OMAC PackML poskytuje náhled na téma komunikace napříč stroji na základě standardizovaných informačních modelů (PackML). Vysvětluje, co se skrývá pod pojmem PackML a jak je standard strukturován, především ale klade zvláštní důraz na argumentaci výhod z pohledu uživatele. Skutečné příklady společností Procter & Gamble, Velux a Arla Foods ukazují výhody využití informačních modelů PackML z pohledu koncového uživatele. Příklady společností Mettler Toledo a ProMach Group ilustrují, jak i výrobci strojů těží z používání PackML. Uvedené reference a svědectví lze využít v každodenní prodejní praxi.

Stáhněte si whitepaper

Obchodní modely Průmyslu 4.0

Lenze Knowledge č. 7

S postupující digitalizací se stále znovu otevírají nové dveře k zákazníkům, procesům a datům, které byly dosud zavřené nebo alespoň dosud nebyly ekonomicky životaschopné. Kdo by v této souvislosti nesnil o disruptivním obchodním modelu, s nímž by hravě dobyl trh a zanechal konkurenci v úžasu.

Ale tak snadné to není. Je k tomu potřeba spousty štěstí. Kromě toho je úspěch založen na kombinaci základního porozumění faktorům (ne)úspěchu inovací, organizačních dovedností a usilovné práce na různých drobnostech, která staví do popředí pokrok v učení, a nikoliv dosahování plánovaných čísel. Tento whitepaper staví témata do souvislostí a osvětluje populární téma „nové obchodní modely“ z hlediska strojírenských faktů.

Stáhněte si whitepaper

Průmysl 4.0 mluví o OPC UA

Lenze Knowledge č. 6

Žádné téma Průmyslu 4.0 se neobejde bez komunikace. Všechny věci – zařízení, moduly a stroje – komunikují všemi směry. A stále znovu slýcháme o OPC UA.

Ale co se za tím skrývá? Odkud to pochází? A k čemu je to dobré?

Na tyto otázky odpoví whitepaper a vysvětlí, proč je OPC UA víc než jen další systém průmyslové sběrnice.

Stáhněte si whitepaper

Digitální dvojče

Lenze Knowledge č. 5

Strojírenství je neustále pod časovým a nákladovým tlakem. Dodržet dodací lhůty, držet se dohodnutých specifikací a během uvádění do provozu doupravit software, zatímco zákazník sleduje každý Váš krok. V případě problémů se může snadno stát, že prototyp plně vyhoví přání zákazníka až po několika pokusech. Ale pak už můžete původní kalkulaci nákladů zahodit. Východisko z tohoto dilematu nabízí Digital Engineering.

K vývoji, simulaci, prodeji nebo správě strojů se už dnes používá celá řada vysoce specializovaných softwarových nástrojů. Mnoho dostupných řešení však v současné době představuje izolované přístupy a mnohdy chybí jednotný, digitální procesní řetězec. Whitepaper provází robota celým životním cyklem produktu a používá různé příklady k vysvětlení vize digitálního dvojčete a jeho výhod ve velmi odlišných fázích.

Stáhněte si whitepaper

Cloud computing ve strojírenství

Lenze Knowledge č. 4

 

Softwarové dilema ve strojírenství

Lenze Knowledge č. 3

Digitalizovaný svět přináší trvalou proměnu strojírenství. Složitost strojů i stupeň individualizace rostou a kromě toho se vyvíjejí nové služby a obchodní modely. Náklady na software tak exponenciálně rostou. Proto je třeba najít způsoby a prostředky, které programování zefektivní.

Další odborné know-how samo však spásu nepřinese. Aby bylo možné těžit z moderních metod vývoje, musí se u OEM změnit také organizace procesů. Whitepaper praktickým způsobem vysvětluje, které aspekty současného stavu představují problémy, a odpovídá na otázku, jak se může strojírenství dále vyvíjet. Rychlejší přizpůsobení strojů požadavkům zákazníků stojí v popředí stejně jako efektivnější ztvárnění vývojových procesů pomocí agilních metod a otázka důsledného zajišťování kvality ve vývoji softwaru.

Stáhněte si whitepaper

Funkční bezpečnost

Lenze Knowledge č. 2

Předpisy o bezpečnosti strojních zařízení znamenají, že výrobce stroje musí zaručit bezpečnost lidí, stroje a životního prostředí po celou dobu životnosti stroje (a ve všech provozních režimech). Pokud to management zanedbá, je odpovědný za důsledky – v některých případech ručí i osobním majetkem.

Existuje mnoho povinností, které je třeba splnit. Ty jsou stanoveny v nesčetných zákonech a směrnicích. Whitepaper poskytuje přehled právních požadavků, tipy k implementaci a důsledky případného nedodržení předpisů. Dalším bodem je interakce mezi bezpečností (safety) a zabezpečením (security). Ačkoliv tato dvě témata byla kdysi považována za protiklady, bezpečnost a zabezpečení se staly blízkými sestrami, které je třeba posuzovat a zpracovávat společně. Whitepaper se zabývá také možnostmi vyplývajícími z funkční bezpečnosti. Tři konkrétní příklady ukazují, jak se bezpečnost bezprostředně vyplácí. Kdo se chce této záležitosti věnovat do větší hloubky, ten tu najde také zajímavé odkazy literaturu, které kromě norem a směrnic zahrnují zejména důležité interpretační dokumenty.

Stáhněte si whitepaper

Digitální výzva

Lenze Knowledge č. 1

Náš první whitepaper pragmaticky popisuje kroky, které je třeba učinit pro zvládnutí digitalizace. Protože cesta od klasického vývoje produktů k řízení inovací vyžaduje také přizpůsobení podnikové struktury a kultury. Článek přináší rovněž základní znalosti a klasifikaci souvislostí, tipy k překonání překážek a doporučení pro další četbu.

Whitepaper je primárně určen pro manažery a odpovědné pracovníky ve vedení firem.

Stáhněte si whitepaper

Kontaktní formulář