Softwarové inženýrství Modul

Jednoduchá konstrukce modulárních strojů

Lenze FAST - Aplikační platforma s velkou sadou nástrojů

Pro efektivní softwarové inženýrství

Rostoucí digitalizace umožňuje inovativní, propojená softwarová řešení a provozní koncepty. Efektivní inženýrský proces se tak stále více stává klíčem k úspěchu v softwarově řízených inovacích.

S Lenze FAST, našimi softwarovými moduly připravenými k okamžitému použití, můžete stavět na stávajícím, ale flexibilním a snadno rozšiřitelné základní platformě pro strojní aplikace. Ve fázi konceptu vám architektura FAST pomůže rychle dospět k vašim vlastním robustním a rozšiřitelným řešením. A: Vzhledem k velké sadě nástrojů a rozsáhlým službám FAST, např. pro vizualizaci, pro správu uživatelů nebo receptur se enormně snižuje množství kódu, který musí uživatel generovat. Obzvláště cenný je integrovaný řetězec inženýrských nástrojů Lenze, který se optimálně připraví na uvedení do provozu v rané fázi

Vaše výhody na první pohled:

  • Přístup k našemu know-how, které bylo vyvýjeno a testováno po mnoho let
  • Softwarová architektura, která roste se zákazníkem, s komplexní a vyspělou sadou aplikačních nástrojů.
  • Celkově to zkracuje dobu vývoje softwaru, zvyšuje rychlost inovací a snižuje náklady na vývoj softwaru a životní cyklus.

Novinka: Aplikační Softwarová Sada rozšířena na platformu

Naše osvědčené softwarové moduly jsme rozšířili do strojní platformy. Srdcem platformy FAST je softwarová architektura orientovaná na služby, která ještě lépe vyhovuje současným požadavkům na stroje ve směru vizualizace, IIoT a cloudu. Platforma zajišťuje interoperabilitu s rozhraním OPC UA DI.
To umožňuje postupné dokování výhodných služeb.

Jedním z příkladů je Lenze správa aktiv a poruch ve které byl doplněn optimalizovaný přístup k informacím o majetku s automatickou správou poruch.

Uvolněte místo pro aplikační softwarovou sadu FAST!

Kliknutím zde zobrazíte další informace o svém osobním rychlém pruhu pro odolnost,
robustnost a vysoký výkon strojové aplikace ve věku Průmyslu 4.0.

Modulární softwarová architektura

S aplikačním softwarovými nástroji Lenze FAST dosáhnete modularizace funkcí stroje a standardizace rozhraní, což v konečném důsledku snižuje čas, náklady a složitost softwarového inženýrství.

Náklady a komplexnost pod kontrolou

Předem testované, zdokumentované a opakovaně použitelné softwarové moduly vedou k lepší kvalitě a optimalizovanému řízení zdrojů. To znamená, že můžete snadno znovu používat, rozšiřovat a udržovat softwarové moduly – efektivně, spolehlivě a bezpečně. Navíc normy jako PLCopen zajišťují otevřenost našeho systému Lenze.

The Lenze FAST application software toolbox includes a wide range of standard technology software modules, application templates for efficient programming of motion, logic and OEM-specific modules.

Modulární programování

Pomocí našich řešení softwarového inženýrství mohou specialisté na automatizaci pracovat tak, jak jsou zvyklí – se základní architekturou. Funkce jsou obsaženy v jednotlivých modulech.

Základní pohyb

Implementace základních pohybových funkcí jako je rychlostní nebo polohové řízení os

Centrální a decentralizované

Umožňuje standardní polohování a sekvenční řízení os pod řízením Lenze nebo cizím řízením. Řízení pohybu regulací rychlosti, polohování, polohování stolu nebo elektronického převodu se provádí buď v řídícím systému nebo na přímo v pohonu

Synchronizace a vačky

Implementace synchronizaci různých pohybů os pro realizaci příčného těsnění, průřezu, elektronického převodu a elektronického řízení vaček

Navíjení

Implementace navíjecích aplikací, jako je poloha tanečníku, řízení tahu nebo rychlosti a distribuce materiálu po šířce navíjení.

Integrovaná robotika

Realizujte pohyby řízení koordinovaných os, až 6 stupňů volnosti na portálech, 2D/3D/4D/5D Delta, kinematice Scara, pro provádění aplikací vychystávání a umísťování na statických pozicích nebo dopravnících.

Skladová technologie

Automatizované skladovací a vychystávací systémy provádějí vertikální a horizontální pohyby pojezdových jednotek s kladkostroji v systémech řízení zásob používaných ve výrobních závodech, distribučních centrech a skladech.

Kontaktní formulář