Pokud stroj hlásí poruchu, existuje pouze jeden cíl: problém co nejdříve odstranit a stroj uvést opět do provozu. Pro toto použití ukazuje Lenze nové možnosti:

Platforma „x4 Asset Performance“ Vás přiblíží k Vašim zákazníkům. Naše „Správa majetku“ poskytuje rychlé a spolehlivé informace o stavu každého stroje a v něm instalovaných komponentů na celém světě. Integrovaná „Správa tiketů“ umožňuje krátké reakční doby a díky průběžnému odstraňování závad tak redukuje prostoje.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Přímý kontakt na operátora stroje
  • Správa majetku: Přístup ke všem relevantním informacím o stroji
  • Správa tiketů: Rychlá reakce na události vyžadující rychlý servis a maximální dostupnost

Produktová podpora

Kontaktní formulář