Zasilacze te można alternatywnie zastosować jako zewnętrzne zasilanie sterowania elektronicznego przemienników i serwoprzemienników. Ich zastosowanie pozwala na parametryzację i diagnostykę bez zasilania sieciowego. Procedura ta może być pomocna podczas uruchamiania i konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych przemiennika.

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy