Przetwornik częstotliwości oraz serwoprzemiennik mogą być eksploatowane w połączeniu obwodów pośrednich DC. W tym celu urządzenia 400 V wyposażono w przyłącze bezpośrednie. Wyszczególnione tu bezpieczniki, szyny prądowe oraz akcesoria stanowią kompletny zestaw wymagany do tego typu eksploatacji.

Za pomocą sieci DC można zrównoważyć energię pomiędzy poszczególnymi przemiennikami. Taka eksploatacja jest zasadna zwłaszcza w przypadku pracy cyklicznej kilku urządzeń. Do zaprojektowania połączenia obwodów pośrednich DC niezbędne jest precyzyjne zwymiarowanie zapotrzebowania na energię pomiędzy urządzeniami.

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy